Een Gezondheidscheck?
Wij komen naar je toe!

Doordat onze mobiele en dus flexibele manier van werken komen wij op elke locatie. Dit levert besparingen in tijd en in kosten. Wat Simple Check echt onderscheidt, is onze inspirerende en motiverende aanpak op zowel de korte als de lange termijn. 

Simple Check kijkt naar wat wél kan. Met daarbij de focus op welzijn en vitaliteit

Branche specifiek

Elke branche is anders en vraagt om een andere aanpak.

Een branche specifieke aanpak van preventief medisch onderzoek is van vitaal belang voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van werknemers binnen verschillende beroepsgroepen. Elk beroep brengt unieke fysieke en mentale uitdagingen met zich mee, en daarom is het noodzakelijk om gezondheidsbeoordelingen op maat aan te bieden om risico’s te identificeren en aan te pakken.

Samenstelling Health Check

Basis samenstelling

Wij adviseren om onze basis samenstelling als startpunt te gebruiken. Deze test duurt 25 minuten.

De leefstijl van de medewerker wordt geïnventariseerd tijdens de Health Check. Dit gebeurt middels een vragenlijst die besproken wordt en waar de medewerker ook direct feedback op krijgt.

Meer informatie

Er worden de volgende metingen gedaan:

 • Lengte
 • Gewicht
 • Body Mass Index
 • Vetpercentage
 • Visceraal vet
 • Vet (in kg)
 • Spiermassa
 • Botmassa (in kg)
 • BMR (in kcal)
 • Vochtpercentage

Meer informatie

Met slechts één vingerprik meten we het totaal cholesterolgehalte: LDL, HDL en Triglyceriden.

Meer informatie

Wij stellen met slechts één vingerprik het glucosegehalte in het bloed vast.

Meer informatie

De bloeddruk wordt bepaald aan de hand van twee waarden: de bovendruk (systolisch) en de onderdruk (diastolisch). De bovendruk wordt gemeten als het hart samentrekt en de onderdruk wordt gemeten op het moment wanneer het hart zich ontspant.

Gelijktijdig met de bloeddrukmeting, wordt ook de hartslag in rust gemeten.

Meer informatie

Met de handknijpkrachtmeter meten we de maximale knijpkracht van de hand. Dit zegt wat over de spierkracht.

Meer informatie

Extra modules

De basissamenstelling is uit te breiden met de volgende modules. 

Om een gezond zicht te behouden is het belangrijk dat eventuele zichtproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd. Want ook voor je ogen geldt: voorkomen is beter dan genezen. Met de oogtest kijken we naar je oogsterkte op afstand (5 en 10 meter afstand) en op leesafstand. Hierbij wordt er naar de sterkte van beide ogen gekeken en ook het linker- en rechteroog los van elkaar. We kunnen zo zien hoe sterk jouw ogen zijn waarbij we de ogen beoordelen op zeer goed, goed of slecht/onvoldoende. Tevens wordt er tijdens deze test ook aandacht geschonken aan het werken met een beeldscherm.

Meer informatie

Doel: Een goede conditie van de longen is nodig om voldoende adem te kunnen halen. We meten de longfunctie door meerdere keren diep in te ademen en vervolgens krachtig in de spirometer uit te ademen. Door krachtig en zonder haperingen in de spirometer te blazen, kan de leeftijd van de longen worden vastgesteld. Afhankelijk van de uitslag kunnen we zien of er sprake is van een afwijkende longfunctie.

Meer informatie

Met onze conditietest kan de conditie op een eenvoudige manier getest worden zonder je in het zweet te werken. De test gaat uit van drie verschillende meetmomenten van de hartslag. Vervolgens is met behulp van een formule de conditie te berekenen. De snelheid waarmee de hartslag oploopt en weer daalt zegt iets over de algemene conditie.

Meer informatie

Tijdens de gehoortest krijgt de deelnemer een koptelefoon op. Deze koptelefoon is aangesloten op een audiometer. Via de koptelefoon hoort hij tonen in verschillende frequenties (toonhoogten) en met verschillende intensiteiten. Telkens als de deelnemer een geluid hoort, drukt hij op een knop. Op deze manier kan de audiometer nauwkeurig in kaart brengen of er sprake is van gehoorschade en waar de gehoorschade zich bevindt.

Meer informatie

Het doel van deze test is inzicht krijgen in het bewegingsapparaat, eventuele (chronische) klachten en een mogelijke relatie met het werk. Inhoud:

 • Sit and Reach test
 • Test van de schouderlenigheid
 • Stabiliteit
 • Knijpkrachtmeting
 • Vragenlijst
 • Advies op maat
 • Bewegingstherapeut

Meer informatie

Met de FoodDetective kunnen wij meten of je een intolerantie hebt voor een bepaalde voedingsstof. De FoodDetective test intolerantie op in totaal 46 voedingsstoffen, waaronder: granen, noten, bonen, vlees, vis (ook schaaldieren), groenten, fruit, kruiden, ei, koemelk, gis en paddenstoelen. Een zware, lichte of geen reactie? De Food Detective geeft inzicht in hoe het lichaam op bepaalde voedingsstoffen reageert.

 • Bij een zware reactie is er sprake van intolerantie.
 • Bij een lichte reactie is er sprake van een lichte overgevoeligheid voor het bestanddeel.
 • Bij geen reactie is er geen sprake van intolerantie.

Meer informatie

Tijdens de test wordt gekeken naar de werking van het hart, de vaatconditie & kwaliteit en de werking van het zenuwstelsel. Daarnaast wordt het stressniveau, als belangrijke factor, in kaart gebracht.
Inhoud:

 • Hartslag (gemiddeld, hoogste, laagste, ectopische hartslag)
 • Algehele gesteldheid van het autonome zenuwstelsel
 • Balans van de sympatische en parasympatische gesteldheid
 • Fysieke stress
 • Mentale stress
 • Stressbestendigheid
 • Stress score
 • AZS-activiteit
 • Vermoeidheidsindex
 • ECG

Meer informatie

Deze test vindt niet plaats in onze mobiele test unit. De medewerker krijgt een testkit mee, inclusief verzendmateriaal, om deze test zelfstandig uit te voeren. Er wordt gekeken naar de algemene waarden uit de urine, zoals:

 • PH
 • Soortelijk gewicht
 • Bilirubine
 • Ketonen
 • Glucose
 • Eiwit
 • Urobilinogeen
 • Nitriet
 • Leukocyten
 • Erythrocyten

Meer informatie

Vitaminen & Mineralen pakket:

 • Vitamine B12
 • Vitamine D
 • IJzer
 • Magnesium
 • Ferritine
 • Vitamine B1
 • Vitamine B6

Preventiepakket – basis: (inclusief nier- & leverfunctie)

 • HbA1c
 • Cholesterol (totaal cholesterol, HDL, LDL en triglyceriden)
 • ALAT
 • Gamma-GT
 • Kreatinine
 • GFR

Meer informatie

Onze vragenlijsten

Het leveren van maatwerk vraagt om keuzes. Zo werken wij met verschillende aanvullende vragenlijsten die inzicht geven op ieder gewenst niveau.

DIX

De huidige én toekomstige inzetbaarheid van de werknemer wordt in kaart gebracht aan de hand van de Duurzame Inzetbaarheid Index (DIX).
Meer informatie

PSA

Deze vragenlijst  geeft inzicht hoe Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt herkend, kan worden verminderd of  voorkomen.  
Meer informatie

Online dashboard

Persoonlijk dashboard

Op ons -uiterst beveiligd *  en persoonlijk- online dashboard staan de testresultaten duidelijk weergegeven. Dit portaal geeft alle deelnemers inzicht in de lichamelijke en mentale gezondheid. Dit ‘duurzaam-inzetbaarheidsportaal’ is in samenwerking met het softwarebedrijf ‘JOHAN’ ontwikkeld en biedt de mogelijkheid om gericht en bestendig te werken aan een gezonde levensstijl. 

Data als stuurinformatie

De resultaten van deze meting kunnen veel opleveren om te zorgen voor een gezonde werkomgeving.

HR rapportage

Simple Check maakt op basis van de eindresultaten een overzichtelijke en anonieme groepsrapportage. Met aansluitend een conclusie en advies. Deze rapportage is nooit herleidbaar naar het individu.

Vervolgtrajecten

Aansluitend op het onderzoek zijn er diverse vervolgtrajecten beschikbaar. Alle bestaande interventies kunnen overzichtelijk worden aangeboden op het portaal, passend bij de resultaten.

Inspiratieplein

Het online inspiratieplein is een informatief en inspirerend platform. Om direct gericht te werken aan mogelijke verbeterpunten op het gebied van welzijn en een gezonde levensstijl.

Communicatiepakket

Communicatie is de sleutel tot succes! Laat je inspireren door ons breed assortiment op het gebied van content, filmpjes, posters, flyers, artikelen en nog veel meer. 

Meer informatie over de mogelijkheden

Onze adviseurs vertellen graag meer over de mogelijkheden om ook in jouw bedrijf te werken aan een gezonde werkomgeving.

Nog vragen over onze onderzoeken of werkwijze?

Wij helpen je graag! Je kunt een dag en tijdstip uitkiezen en dan nemen wij de tijd om alle vragen te beantwoorden.

Veilig en versleuteld

De persoonlijke testresultaten worden versleuteld opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de werknemer. De opslag van data voldoet aan de strenge eisen van NEN7510 in overeenstemming met de wet- en regelgeving voor zorginstellingen en zorgprofessionals.