Vragenlijsten

Duurzame Inzetbaarheid Index (DIX)

De Duurzame Inzetbaarheid Index (DIX) is in een online vragenlijst, ontwikkeld door TNO, en geeft inzicht in de huidige én toekomstige inzetbaarheid van de medewerker. Met ander woorden inzicht in de vitaliteit, employability en het werkvermogen van de werknemer. Hoe ervaart men de eigen fysieke en mentale gezondheid? En hoe zit het met zaken als vermoeidheid, werk- en privé balans, werkplezier en motivatie? Hoe sluit de kennis en vaardigheden aan bij het werk? En passen medewerkers over 5 jaar nog steeds goed bij hun werk? De DIX biedt hierin helder inzicht en brengt de duurzame inzetbaarheid van de werknemers in kaart.

1. Huidig én toekomstig functioneren

2. Vitaliteit, employability, werkvermogen

3.Terugkoppeling op persoonsniveau

4.Terugkoppeling op organisatieniveau

De DIX geeft inzicht in:

Doel van DIX

Het belangrijkste doel van de DIX is om organisaties te ondersteunen bij het optimaliseren van de inzetbaarheid van hun medewerkers, zodat ze, niet alleen nu, maar ook in de toekomst, optimaal kunnen presteren en zich kunnen blijven ontwikkelen.

Door de online vragenlijst wordt zichtbaar hoe het zit met de duurzame inzetbaarheid op persoonsniveau en op organisatieniveau.

Persoonlijk dashboard

De scan wordt aangeboden via het (uiterst beveiligd) persoonlijk health dashboard. Iedere deelnemer ontvangt direct na het invullen van de vragenlijst helder inzicht en feedback gericht op het resultaat. Dit biedt een uitstekende basis om aan de slag te gaan met de voor de deelnemer belangrijke thema’s. Zo kan men, met behulp van de tips en adviezen, een persoonlijk actieplan maken gericht op de verbeterpunten die zichtbaar worden uit de test.

HR Analytics dashboard

De organisatie krijgt op anonieme basis een groepsrapportage op basis van de resultaten. Zo wordt helder wat goed gaat en op welke onderdelen verbetering nodig is. Hiermee ontvangt de werkgever belangrijke data die gebruikt kan worden als stuurinformatie richting een vitaal en gezond bedrijf. Daarmee ontstaat er inzicht in de huidige mate van duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie, alsmede aanknopingspunten voor verbetering richting de toekomst. Alles gericht op een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Voordelen van DIX

Terugdringen verzuim: De DIX vragenlijst biedt organisaties de mogelijkheid om het welzijn van hun medewerkers te monitoren en te verbeteren. Door de behoeften en stressfactoren van medewerkers anoniem(!) in kaart te brengen, kunnen werkgevers gerichte maatregelen nemen om de gezondheid en tevredenheid van hun medewerkers te bevorderen. En zo het verzuim terug te dringen

Talentontwikkeling: Door middel van de DIX kunnen organisaties talent identificeren en ontwikkelen binnen hun organisatie. Dit helpt bij het stimuleren van de professionele groei en ontwikkeling van medewerkers, wat leidt tot verbetering van zowel de productiviteit als de betrokkenheid.

Toekomstbestendig: Het meten en verbeteren van duurzame inzetbaarheid van de medewerker zorgt ervoor dat de gehele organisatie zich bewust is van  veranderende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen. Het bevordert de veerkracht van de organisatie en verzekert haar van een sterke positie in de toekomst.

Werknemerstevredenheid: Door aandacht te besteden aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, laat een organisatie zien dat ze waarde hecht aan het welzijn van haar personeel. Dit kan leiden tot een hogere werknemerstevredenheid en loyaliteit, wat de retentie van talentvolle medewerkers bevordert.

Goed werkgeverschap: Organisaties die investeren in duurzame inzetbaarheid onderscheiden zich als aantrekkelijke werkgevers en kunnen beter concurreren op de arbeidsmarkt. Het aantrekken van nieuw talent wordt eenvoudiger, en bestaande medewerkers blijven gemotiveerd en betrokken.

Klaar voor om samen te werken aan een gezondere toekomst voor jouw bedrijf?

Inzicht, onderzoek en begeleiding voor de werkgever en de medewerker op zowel mentaal als fysiek niveau.

Heb je nog vragen? Wij nemen de tijd voor jou.

Plan een afspraak met één van onze adviseurs. Bel ons of kies zelf een datum en tijdstip wanneer het jou uitkomt.

Veilig en versleuteld

De persoonlijke testresultaten worden versleuteld opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de werknemer. De opslag van data voldoet aan de strenge eisen van NEN7510 in overeenstemming met de wet- en regelgeving voor zorginstellingen en zorgprofessionals.