Privacy policy 2017-11-24T15:56:19+00:00
 • Behoud van privacy

Simple Check BV begrijpt dat de deelnemers aan de health check belang hechten aan hun privacy. Dit is dan ook een belangrijk speerpunt in ons beleid. Transparantie hierover staat bij ons voorop.

Welke gegevens worden verzameld?

 1. Persoonsgegevens zoals naam, (email)adres, geboortedatum en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om:
 • deelnemers op de hoogte te brengen van de testdatum,
 • het inrichten van het persoonlijk health dashboard waar de testresultaten en ondersteunende informatie zichtbaar wordt,
 • het delen van een online magazine van Simple Check met inspirerende artikelen die betrekking hebben op een gezonde levensstijl.

      2. Data waarmee de gezondheid van de werknemer in kaart wordt gebracht. Deze gegevens:

 • bieden inzicht in de gezondheid van de werknemer,
 • geven richting aan hoe de gezondheid te bewaken of te verbeteren,
 • kunnen eventueel geanonimiseerd worden gebruikt voor onderzoek naar duurzame inzetbaarheid,
 • worden bij aanvraag van een groepsrapportage geanonimiseerd en als gemiddelde weergegeven.

Simple Check BV hanteert hoge eisen aan het waarborgen van de privacy van de werknemer en werkgever. Alle persoonlijke- en medische gegevens van de deelnemer worden dan ook op een zorgvuldige manier beschermd en gewaarborgd door Simple Check. Deze software is ontwikkeld en wordt beheerd door het softwarebedrijf Johan.

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?

Het informatiebeveiligingsbeleid van Simple Check B.V. voldoet aan de eisen van ISO-27001/NEN-7510. Dit betekent dat Simple Check:

 • alle mogelijke relevante veiligheidsrisico’s in kaart brengt en passende maatregelen neemt om deze risico’s te minimaliseren,
 • garandeert dat jij als enige inzicht hebt in jouw gegevens,
 • jouw individuele gegevens nooit zal gebruiken of delen zonder dat jij daar expliciet toestemming voor geeft.

Simple Check BV werkt:

 • professioneel en deskundig
 • conform NVAB* en NHG*-richtlijnen
 • veilig en versleuteld
 • volgens de strenge eisen van NEN7510;
 • in overeenstemming met de wet- en regelgeving voor zorginstellingen en zorgprofessionals

*Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskundigen en Nederlands Huisartsen Genootschap

Let’s get moving

Simple Check 
Debbemeerstraat 25 
+312 356 80 091 
info@simplecheck.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze uitgebreide Privacyverklaring.