• min

4 Duurzaam inzetbaarheidsbeleid factoren die essentieel zijn!

Duurzame inzetbaarheid is een heel ruim begrip. Het omvat onder meer de fysieke en geestelijke gezondheid van de medewerker, de vitaliteit en levenskracht,zijn of haar kennis en kunde en zijn of haar talenten en mentaliteit. Zowel de overheid (subsidies) als bedrijven zien de noodzaak en het belang om een een duurzaam inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen, maar vooral ook in de praktijk te brengen. Gezondheid, scholing en mobiliteit zijn belangrijke thema’s in het kader van duurzame inzetbaarheid. Ook omdat de mensen steeds ouder worden én ze langer door zullen werken, is het zeer van belang dit beleid preventief in te zetten. Want nog altijd geven de statistieken aan dat 50+ers die werkloos worden moeilijk aan een nieuwe baan komen en dat kost de samenleving veel geld. Dit geldt voor zowel de overheid als voor bedrijven zelf.

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid factoren

Iedere HR-professional wil dat zowel jonge als oudere medewerkers gezond en productief blijven werken. Daarom staat duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij veel organisaties hoog op het beleidsagenda. Maar hoe vergroot u duurzame inzetbaarheid en de employability van uw medewerkers?

Wat is duurzame inzetbaarheid

Een belangrijk aspect binnen een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is een pro-actief én preventief beleid aldus Bas Serné (Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Simple Check)

Snelle economische en maatschappelijke veranderingen maken werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers steeds belangrijker. Het uiteindelijke doel van duurzame inzetbaarheid is: medewerkers die bijdragen aan de prestaties van de organisatie en daar zelf ook meerwaarde aan ontlenen. Dat vraagt veel aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA), stress en werkdruk, vitaliteit, veiligheid en mobiliteit. Duidelijke thema’s, maar het beleid dat u hierop kunt ontwikkelen is niet altijd even eenvoudig. Welke maatregelen neemt u tegen PSA? En hoe maakt u werkstress herkenbaar en bespreekbaar? Dit alles omvat duurzame inzetbaarheid.

Gezondheidsmangement

Om gedurende de gehele loopbaan goed inzetbaar te blijven, is het belangrijk dat
werknemers gezond en vitaal blijven. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen
algemene afspraken op bedrijfstak/ondernemingsniveau en afspraken die direct
betrekking hebben op de werknemer. Bij een breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties bestaat duurzame inzetbaarheid uit drie elementen: vitaliteit, werkvermogen en employability.
1. Vitaliteit staat voor energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar door kunnen werken met een groot doorzettingsvermogen.
2. Werkvermogen is de mate waarin men fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken.
3. Employability is het vermogen om nu en in de toekomst, verschillende werkzaamheden en functies adequaat te blijven vervullen.

Buiten dat het dus belangrijk is om vooral afspraken te maken over een proactief en preventief beleid, om te zorgen dat werknemers niet uitvallen, kan er een verdiepingsslag worden gemaakt op het gebied van gezondheidsmanagement. Hierbij gaat het om afspraken en maatregelen gericht op het voorkomen van uitval in de huidige functie. En om afspraken die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen!

Factoren duurzaam inzetbaarheidsbeleid

 1. Aandacht voor gezonde levensstijl
  Werkgevers kunnen vrij eenvoudig en laagdrempelig een beleid creëren gericht op de gezondheid en vitaliteit binnen de loopbaan gericht een gezonde levensstijl bevorderen. Hierbij wordt vaak gedacht aan het aanbieden van bijvoorbeeld bedrijfsfitness, maar dat kan -gelukkig- veel gerichter en persoonlijker.
 2. Inzicht in arbeidsbelasting
  Arbeidsbelasting speelt vaak de voornaamste rol bij het ontstaan van stress en burn-out. Met name de volgende elementen daarvan:
  a. zware emotionele taakeisen; werk dat te veel energie vraagt;
  b. gebrek aan steun; niet kunnen samenwerken met anderen;
  c. gebrek aan voldoening; niet zien dat je werk nuttig is, niet genieten van het resultaat;
  d. werk dat het privéleven verstoort;
  e. werkdruk: teveel of te moeilijk werk voor de tijd die er voor is, zodat het nooit af is en nooit goed genoeg is.
 3. Juiste balans tussen werk en privé
  Uitval kan bijvoorbeeld ook worden voorkomen door gericht aandacht te besteden aan de werk-privé balans. Het is heel goed mogelijk om ook op dit gebied begeleiding en ondersteuning te bieden en op die manier een bijdrage te leveren aan een duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Zo creëert HRM een vitaliteitsbeleid dat zorgt voor een beleid richting de gezondheid, die verder gaat dan de focus op de functie.
 4. Scholing en persoonlijke ontwikkeling
  Om goed inzetbaar te blijven binnen de eigen functie, (maar ook op de arbeidsmarkt
  als geheel) is scholing gedurende de hele loopbaan belangrijk. Zo blijven werknemers op de hoogte van de ontwikkelingen op hun vakgebied en kunnen ze hun competenties (verder) ontwikkelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene scholingsafspraken op het niveau van de bedrijfstak of onderneming, en op de individuele werknemer gerichte scholingsafspraken.
  De mogelijkheden op het niveau van de werknemer betreffen niet alleen het loopbaangesprek, het functioneringsgesprek, functiegerichte scholing. Dit kan ook een ontwikkeltraject zijn door inzet van een coach. Zo zal het persoonlijk ontwikkeltraject van een werknemer de algemene inzetbaarheid van de werknemer vergroten. Dit is zowel functiegericht als dat het een breder karakter zal hebben. Denk aan de bijdrage die dit levert voor bijvoorbeeld het functioneren van én binnen een team. Daarnaast biedt persoonlijke ontwikkeling een belangrijke bijdrage op het gebied van mobiliteit.

Beleid duurzame inzetbaarheid

Simple Check werkt met diverse gevalideerde (door TNO ontwikkelde) instrumenten, om op niveau van werkgever en medewerker de dialoog aan te gaan over duurzame inzetbaarheid. Hierbij kunt u denken aan:

 1. Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 
  Simple Check is gespecialiseerd in het uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek. Dit doen wij, binnen 20 minuten per werknemer, op een door u gewenste locatie met onze Heatlh Check bus.
 2. De TNO: Gezond Leven Scan. Deze Gezond Leven Scan geeft inzicht in de levensstijl en houding van de werknemer. De scan is onderverdeeld in verschillende onderdelen:
  Leefstijlgedrag: over bewegen, voeding, alcohol, roken, slaap en ontspanning;
  Houding en cultuur: over jou kijk op gezond leven en die van je collega’s, vrienden en familie;
  Advies: een persoonlijk advies om aan een gezonde leefstijl te werken.
 3. De TNO: Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX); dit is een instrument dat medewerkers inzicht geeft in hun Gezondheid & Energie, Vakkennis & Vaardigheden, Motivatie & Betrokkenheid en Werk-Privébalans. Daarnaast stimuleert de DIX medewerkers om actief met hun eigen aandachtspunten aan de slag te gaan
 4. De KOBA-DI tool. Deze tool maakt financieel inzichtelijk wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf aan productiviteit kan opleveren waardoor er meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt geïnvesteerd.

Dit alles wordt digitaal ondersteund. In een speciaal ontwikkelt portaal krijgen alle medewerkers, via een uiterst beveiligd en persoonlijk health dashboard, inzicht in zijn of haar fysieke en mentale gezondheid. Dit ‘duurzaam-inzetbaarheidsportaal’ biedt de werknemer een mogelijkheid om gericht en gemotiveerd te werken aan een gezonde leefstijl en biedt de werkgever en/of HRM de mogelijkheid om hierin te faciliteren middels op maat gemaakte of geleverde content gericht op duurzame inzetbaarheid.

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Voedselverwarring door informatiestress

Tegenwoordig lijkt iedereen wel voor tenminste één voedingsstof gevoelig te zijn, met gluten als favoriet. Tegenover 2 tot 3% van de mensen met een voedselallergie geeft 9% aan minder gluten te eten of zelfs te vermijden. Het blijft echter niet alleen bij angst voor gluten, ook de pindanoot heeft het zwaar te verduren. Ruim 13% van de Nederlanders geeft aan de pinda’s te hebben ingewisseld voor de paranoten, het chia zaad en de goji bessen, de welbekende superfoods. “Het is duidelijk dat de voedselhypes zijn veranderd”, vertelt Frans Kok – hoogleraar voeding aan de Universiteit van Wageningen. “Vroeger ging het om afslankdiëten; in de jaren negentig telde ik er meer dan honderd. Nu gaat het om individuele voedingsmiddelen: tarwegras, melk, haver, ze worden opgehemeld of neergesabeld”, aldus Frans. Er heerst voedselverwarring door verkeerde informatie.

3 oktober, 2023

Training persoonlijke ontwikkeling

Afgelopen week hadden we weer een "training persoonlijke ontwikkeling en coachvaardigheden", met ons Health Check Team van Simple Check. De focus ligt op de rol die onze deskundigen van het Health Check Team hebben op het moment dat er een health check wordt afgenomen.

3 oktober, 2023

Overgang: deze informatie is essentieel voor vrouwen vanaf 40 jaar

Op dit moment zitten 1.6 miljoen vrouwen in Nederland in de overgang. Tachtig procent van deze vrouwen heeft te maken met overgangsverschijnselen. Dit merk je aan je lichaam, maar ook aan hoe je reageert op dingen. Dit komt doordat er veel verandert in je hormoonhuishouding, net als in de pubertijd. Door veranderende hormoonspiegels kunnen lichamelijke en emotionele overgangsverschijnselen ontstaan. Dit uit zich doordat je je ‘anders’ voelt dan dat je gewend was. Zo kun je je extreem moe voelen, veel gewrichtspijn ervaren of zelfs wat depressief. En ook hoofdpijn is een veel voorkomende kwaal die je kunt koppelen aan de overgang. Iedere vrouw komt vroeg of laat in de overgang. Genoeg reden dus om hier aandacht aan te geven!

2 oktober, 2023