TNO: Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX)2018-02-19T11:38:44+01:00

TNO: Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX)

Beschrijving

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Met de DIX krijg je zicht op de verschillende onderwerpen die van belang zijn om inzetbaar te blijven en hoe ze er zelf voor staan. De vragenlijst geeft inzicht op individueel niveau maar kan ook worden ingezet om op groepsniveau inzicht te krijgen. Het is bovendien een hulpmiddel om effecten van interventies te evalueren door de meting periodiek te herhalen. De data geven heldere stuurinformatie.

Doel

 1. Inzichtelijk maken van de belangrijkste aangrijpingspunten voor duurzame inzetbaarheid.
 2. Bewustwording en hulpmiddel bij het voeren van een gerichte dialoog gericht op duurzame inzetbaarheid.

De Dix geeft inzicht in de volgende onderdelen:

 • Werkprivé balans; dit gaat over de combinatie tussen ons werk en onze privé situatie. Dit omvat o.a. de volgende zaken: reistijd, files, mantelzorg, kinderen, financiële situatie, etc. Een goede balans is maatwerk.
 • Veerkracht heeft te maken met de manier waarop we in staat zijn om te gaan met veranderingen. In hoeverre zijn we bestand tegen druk? Kunnen we meebewegen met de veranderingen die op ons af komen? En zijn we bereid om over te stappen naar een andere functie.
 • Huidig functioneren; dit gaat over de prestaties. Doe je wat er wordt verwacht en hoe presteer jij ten opzichte van de collega’s? 
 • Gezondheid en energie; dit gaat over de beleving die jij hebt van de eigen gezondheid en het energieniveau. Ook geeft het aan in welke mate jij als werknemer, zowel lichamelijk als geestelijk aan de eisen van het werk kan voldoen.
 • Kennis en vaardigheden; in hoeverre voldoe jij aan de juiste kennis en vaardigheden om optimaal te profiteren van de talenten en capaciteiten. Ervoor zorgen dat jij als werknemer beschikt over de juiste kennis en vaardigheden voor het werk wordt met de vele en snelle veranderingen in het werk steeds belangrijker. Om kennis en vaardigheden op te doen kan je denken aan opleidingen, maar zeker ook aan het leren van nieuwe dingen binnen de functie.
 • Persoonlijk leiderschap gaat over de verantwoordelijkheid die je neemt voor de eigen gezondheid en ontwikkeling. Het gaat om de bereidheid te blijven leren en ontwikkelen in het werk en de activiteiten die je onderneemt om gezond te leven.                          
 • Toekomstverwachting gaat over de verwachtingen rondom het werk voor de komende 3 tot 5 jaar. Past je dan nog bij jouw werk, heb je dan nog de juiste kennis en vaardigheden en kan je het werk qua gezondheid nog aan?

Tevens kunnen de aanvullende modules worden ingezet:

 • Gezond leven (leefstijl)
 • Loopbaan en ontwikkeling
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsvoorwaarden

Voordelen

Je krijgt direct na het invullen van de test persoonlijke feedback en een rapport van het resultaat. De scan wordt online aangeboden via het persoonlijk health dashboard. Het resultaat geeft een helder inzicht over de eigen gezondheid, motivatie en ontwikkeling. Dit biedt een uitstekende basis om aan de slag te gaan met de voor jou belangrijke thema’s. Zo kan je een persoonlijk actieplan maken gericht op de verbeterpunten die zichtbaar worden uit de test. Dit kan uiteraard ook op groepsniveau.

Terug naar onderzoeken

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]