Een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid, hoe werkt dat?2019-08-06T14:21:08+02:00

Project Description

plantje groei

Een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid, hoe werkt dat?

Wanneer is investeren in duurzame inzetbaarheid zinvol? En hoe zorg je ervoor dat het ook iets oplevert? Als je het op de juiste manier aanpakt, speel je optimaal in op nieuwe ontwikkelingen en blijft de inzetbaarheid van je personeel op peil.

Investeren in duurzame inzetbaarheid heeft de volgende voordelen:

 1. Minder ziekteverzuim 
  Investeren in duurzame inzetbaarheid kan leiden tot een lager ziekteverzuimpercentage. Uit een doorrekening in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat een daling van het ziekteverzuimpercentage met 1 procentpunt al veel geld oplevert. Bij een bedrijf met 100 medewerkers is dat jaarlijks zo’n 41.000 euro.
 2. Hogere arbeidsproductiviteit 
  Een ander voordeel van duurzame inzetbaarheid is een hogere arbeidsproductiviteit. In een bedrijf met 100 medewerkers is een productiviteitsstijging van 1 procentpunt voldoende voor een omzettoename van zo’n 95.000 euro per jaar.

Maatregelen duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid kun je op een groot aantal manieren bevorderen. Enkele maatregelen:

 1. Voer, regelmatig, een goed gesprek, gericht op vertrouwen 
  Duurzame inzetbaarheid begint bij een goed gesprek met uw personeel. In zo’n gesprek gaat het niet alleen over het functioneren, maar ook over de inzetbaarheid. Zo bespreekt u, open en eerlijk, met een medewerker bijvoorbeeld of hij fit genoeg is om zijn huidige werk te doen, of hij nog steeds gemotiveerd is en of hij belangrijke kennis of vaardigheden mist. Het gaat erom dat u medewerkers aanspoort om hier zelf mee aan de slag te gaan. Hierbij is vertrouwen een belangrijk uitgangspunt. Vertrouwen zorgt ervoor dat ze aan hun ontwikkeling mogen en kunnen werken. Een belangrijke waarde die hierin meegenomen kan worden is het uitspreken van de wens om voor iedereen een veilige en prettige werkplek te creëren. Voor inspiratie lees bijvoorbeeld onze blog over zelfvertrouwen.
 2. Toon interesse en geef wat vaker een compliment 
  Positieve waardering heeft positieve invloed op de werkrelaties. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar. Als leidinggevende is het dan ook raadzaam hiervoor tijd vrij te maken en met oprechte interesse vragen naar hoe het thuis gaat en hoe mensen hun werk ervaren. Tevens is het van belang regelmatig stil te staan bij wat de meerwaarde is van uw werknemer. Hierdoor voelen zij zich gewaardeerd en gezien. Ook dit zorgt voor een positieve bijdrage op lange termijn.
 3. Zorg voor een goed arbobeleid 
  Goed arbobeleid voorkomt dat uw medewerkers vroegtijdig uitvallen. Wees daarom bewust van de aanwezige risico’s en probeer problemen voor te zijn. Met een werkplekonderzoek helpt u bijvoorbeeld rug-, nek- en schouderklachten te voorkomen. Of vraag aan uw medewerker of ze gebaat zijn bij een zit-sta bureau. Eventueel kunt u ter preventie extra faciliteiten bieden, zoals een cursus stoppen met roken (denk aan stoptober), gezonde lunches of een abonnement op de sportschool. Simple Check heeft hiervoor de benodigde content en begeleiding in huis om dit als vast onderdeel van uw beleid in te kunnen zetten. Denk hierbij aan ondersteunende artikelen of inspirerende workshops over een gezonde leefstijl.
 4. Bied een gezondheidscheck aan 
  Met een jaarlijkse gezondheidscheck wordt de gezondheid van werknemers niet alleen gemonitord, maar ook gestimuleerd. Dit helpt ze hun werk gezond te blijven doen. Een onderzoek van het ministerie van SZW laat zien dat twee op de drie werknemers regelmatig een health check zou willen.
 5. Laat uw medewerker meedenken en creëer autonomie 
  In de huidige tijd hebben we soms het idee dat we worden geleefd. Dit, terwijl blijkt dat medewerkers gelukkig zijn als ze het gevoel hebben dat ze veel eigen verantwoordelijk krijgen. Iedere medewerker vindt het fijn een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan het geheel. Het is dan ook belangrijk dat ze de mogelijkheid krijgen om zelfstandig en autonoom hun werk te doen. Door voldoende te delegeren en werknemers vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven, verhoogt u de motivatie. Daarvoor is het belangrijk dat medewerkers kunnen en mogen meedenken en dat ze betrokken zijn en blijven bij de ontwikkeling van het bedrijf. Zo kunt u bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren waarin de bedrijfsdoelstellingen worden besproken. Of u kunt denken aan brainstormsessies, waarbij het wel belangrijk is dat deze goed begeleid worden.
 6. Investeer in opleiding en ontwikkeling 
  Met loopbaanontwikkeling of employability zorgt u ervoor dat medewerkers hun vakkennis en vaardigheden verder verdiepen. Zo kunnen ze doorgroeien en hun ambities realiseren. Dat is belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf. Hoe meer hun talenten komen bovendrijven, des te flexibeler en breder inzetbaar ze zijn binnen de organisatie.Tevens is het belangrijk dat het bedrijf zich aanpast aan ontwikkelingen in de markt. Dat betekent dat uw medewerker zich moet blijven ontwikkelen. Daarvoor zijn individuele coaching en groepstrainingen geschikt. Maar u kunt ook denken aan coaching door collega’s of het bezoeken van vakbijeenkomsten. Bij oudere werknemers is er de mogelijkheid om scholing te bekostigen met een subsidie van het UWV.

Investeren in talent levert echt veel op: duurzaam inzetbaar personeel, hogere motivatie en meer tevredenheid. Als u uw werknemers serieus neemt in hun wens om zichzelf te ontplooien en te blijven groeien in hun loopbaan, zullen ze het beste uit zichzelf halen en een stapje harder lopen als dat nodig is._ aldus Carlijn Brouwer (gecertificeerd adviseur KOBA-DI Tool Simple Check)

Wilt u meer weten over wat duurzame inzetbaarheid uw bedrijf financieel oplevert? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Bron: https://www.ondernemenmetpersoneel.nl

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]