• min

0-metingen

Het zal u niet verbazen. Maar bij Simple Check vinden wij de blijvende gezondheid en vitaliteit van onze eigen medewerkers echt belangrijk. Bij ons geldt dan ook: We practice what we preach. Met onze interne campagne ‘Fit op jouw werkplek met Simple Check’ geven wij met regelmaat aandacht aan onze eigen duurzaam inzetbaarheidsbeleid. In een eerdere blog legden wij al meer uit over het hoe en waarom van deze campagne. Ook heeft u al kunnen lezen over onze werkwijze tijdens de allereerste fase; de introductie en het creëren van draagvlak bij zowel de leidinggevenden als de werknemers. Vandaag gaan we wat dieper in op de 0-metingen.

De 0-metingen

Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is een continue proces, dat bestaat uit een aantal verschillende fasen die herhaald, geëvalueerd en (zo nodig) bijgesteld worden. Dit werkt het beste wanneer er een duidelijk startpunt is. Een zogenaamde ‘0-meting’. Door middel van een 0-meting wordt de stand van zaken op dat moment zichtbaar. En wordt aan het einde van een traject duidelijk welke resultaten zijn behaald of juist niet. Simple Check biedt diverse 0-metingen aan, zowel op medewerkers-, leidinggevende- als op organisatieniveau.

De 0-metingen voor werknemers

Ons aanbod is zeer divers als het gaat om onderzoeken en vragenlijsten die kunnen dienen als 0-meting voor de werknemers. Zowel wat betreft de fysieke als de mentale gezondheid.

Fysieke gezondheid

De fysieke gezondheid wordt gemeten door middel van een health check in onze Simple Check bus. Deze bus komt bij u op iedere gewenste locatie. Dit scheelt tijd en moeite. Tijdens deze health check worden er, naast de TNO gevalideerde Gezond Leven Scan, diverse lichaamsmetingen en tests gedaan. Zoals:

De Health Check PMO

Lichaamsmetingen, zoals buikomtrek, vet en BMI staan onderling met elkaar in verband en geven een indicatie van de fysieke gezondheid en de lichaamsverhoudingen. Naast de lichaamsmetingen wordt ook de bloeddruk, het hartritme, het cholesterol en de bloedsuikerspiegel gemeten. Naast al deze standaard metingen bieden wij ook nog de mogelijkheid voor extra testen zoals de oogtest, de oortest, glutenintolerantie test, longfunctietest, handknijpkracht test en een ijzerwaarde meting. Meer informatie is te vinden op onze Health Check PMO pagina.

Gezond Leven Scan

Tijdens het afnemen van de health check wordt de Gezond Leven Scan afgenomen. Dit is een vragenlijst die inzicht geeft in de levensstijl en houding van de werknemer en onder te verdelen is in drie verschillende onderdelen:

 • Leefstijlgedrag: over bewegen, voeding, alcohol, roken, slaap en ontspanning.
 • Houding en cultuur: hoe zit het met de visie en kennis op het gebied van gezondheid en vitaliteit.
 • Advies: een persoonlijk gesprek met een van onze vitaliteitscoaches.

Preventief aandacht voor mentale gezondheid

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn medewerkers die niet alleen fysiek, maar ook mentaal gezond zijn. Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1 en ieder jaar lopen te veel mensen risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten. Niet gek dus dat het van belang is om bij een duurzaam inzetbaarheidsbeleid ook aandacht te besteden aan de mentale gezondheid. De mentale gezondheid kunnen wij meten met diverse TNO gevalideerde vragenlijsten, zoals de duurzame inzetbaarheidsindex (DIX) en de psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Duurzame inzetbaarheidsindex (DIX)

De DIX is een vragenlijst die direct inzicht geeft in de inzetbaarheid van medewerkers. Deze kan worden ingezet op individueel niveau, maar ook op groepsniveau. Door de meting periodiek te herhalen kan deze ook worden gebruikt als hulpmiddel om interventies te evalueren.

De DIX geeft o.a. inzicht op de volgende gebieden:

 • Werk- privé balans.
 • Veerkracht.
 • Huidig functioneren.
 • Gezondheid en energie.
 • Kennis en vaardigheden.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • Toekomstverwachting.

Daarnaast kunnen ook nog de volgende extra modules worden ingezet:

 • Gezond leven.
 • Loopbaan en ontwikkeling.
 • Arbeidsomstandigheden.
 • Arbeidsvoorwaarden.

Duurzame inzetbaaheid index DIX vragenlijst voorbeeld

https://simplecheck.nl/wp-content/uploads/Duurzame-inzetbaarheid-index-DIX-vragenlijst-voorbeeld.png

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De PSA geeft inzicht in de psychosociale arbeidsbelasting. Onder psychosociale arbeidsbelasting wordt verstaan:

 • Werkdruk
 • Seksuele intimidatie
 • Geweld
 • Discriminatie
 • Pesten
 • Agressie

Psychosociale arbeidsbelasting vragenlijst PSA

https://simplecheck.nl/wp-content/uploads/Psychosociale-arbeidsbelasting-vragenlijst-PSA.png

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. De PSA vragenlijst is een risico analyse, die dient als een eerste aanzet tot het bespreekbaar maken van psychosociale risico’s en druk op het werk. Het geeft handvatten hoe PSA herkend kan worden en het biedt praktische oplossingen om de verschillende vormen van PSA te voorkomen of te verhinderen.

Verder zijn er nog meerdere instrumenten waar Simple Check mee werkt, die ingezet worden als de 0-meting voor leidinggevenden. In een latere blog kunt u hier meer over lezen. Nu al nieuwsgierig? Neem dan gerust contact met ons op!

Of download vrijblijvend onze ‘Simple Checklist’ en zet zelf de eerste 5 stappen richting een duurzaam HR-beleid! Vraag ernaar bij ons team!

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Preventief gezondheidsonderzoek voor een krachtige gezondheid

Het aanbod van preventief gezondheidsonderzoek voor werkgevers en werknemers in Nederland neemt toe. Een gezonde levensstijl van het personeel stimuleren en daarmee het verzuim terugdringen is het doel. Inzicht in gezondheid creëert bewustwording, wat aanzet tot actie. Volgens initiatiefnemers gaat meer dan de helft van de deelnemers zelf met de leefstijl aan de slag. Wat tijdens de test wordt onderzocht, verschilt per health check en wordt in de meeste gevallen door de werkgever bepaald.

2 oktober, 2023

Fysiek onderzoek

Een preventief medisch onderzoek is een gezondheidsonderzoek voor medewerkers. Tijdens zo’n onderzoek staat het signaleren van gezondheidsrisico’s centraal en wordt er onder andere gekeken naar iemands bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker. Deze basis health check kan worden uitgebreid met verschillende extra modules, zoals een oogtest, een oortest, een voedselintolerantietest of een fysiek onderzoek. In deze blog vertellen we over het fysiek onderzoek. Waar bestaat dit uit en waar dient dit voor?

21 september, 2023