• min

Preventief gezondheidsonderzoek voor een krachtige gezondheid

Het aanbod van preventief gezondheidsonderzoek voor werkgevers en werknemers in Nederland neemt toe. Een gezonde levensstijl van het personeel stimuleren en daarmee het verzuim terugdringen is het doel. Inzicht in gezondheid creëert bewustwording, wat aanzet tot actie. Volgens initiatiefnemers gaat meer dan de helft van de deelnemers zelf met de leefstijl aan de slag. Wat tijdens de test wordt onderzocht, verschilt per health check en wordt in de meeste gevallen door de werkgever bepaald.

Soorten preventief gezondheidsonderzoek

Preventief gezondheidsonderzoek is te verdelen in drie categorieën:
  • Het bloedonderzoek controleert het cholesterol, de glucose, de nierfunctie en de leverfunctie. Daarnaast meet het onderzoek in hoeverre de deelnemer kans heeft op verslechtering.
  • Het longfunctieonderzoek controleert of de longen naar behoren functioneren.
  • Tijdens het lichaamsonderzoek wordt het hele lichaam onderzocht. Het gehoor, de conditie, het hart, urine en de aanwezigheid van stress vallen in deze categorie.

De kwaliteitseisen

De werkgever is verplicht een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan haar werknemers aan te bieden. Met deze maatregel wil de Arbowet het gebruik van preventief gezondheidsonderzoek stimuleren en werknemers beschermen. De kernwaarden waaraan een PMO moet voldoen, gelden als richtlijn voor overige preventieve gezondheidschecks. De richtlijnen op een rij:

  • Gezondheidsonderzoek spoort verhoogde risicosituaties op. Het vroegtijdig opsporen van veelvoorkomende diagnoses zoals een hoge bloeddruk, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, bespaart jaarlijks ruim 20,6 miljoen euro.
  • De aanbieder moet de deelnemers informeren over de inhoud van de health check en het onderzoek toelichten.
  • Een gezondheidsonderzoek mag een indicatie geven over de gezondheid, maar geen ziekten constateren. Gezondheidsonderzoeken naar ziekten of aandoeningen waar (nog) geen effectieve behandelmethode voor is, mogen alleen worden uitgevoerd met toestemming van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op deze manier beschermt de Arbowet de Nederlandse bevolking tegen onnodige (vervolg)onderzoeken. De Arbodienst kan gezondheidschecks, die niet door het ministerie van VWS zijn goed gekeurd, een verbod op reclame opleggen of een vergunning verplichten.
  • De testresultaten moeten wetenschappelijk zijn onderbouwd, waardoor de kwaliteit wordt gewaarborgd.
  • Deelname aan een preventief gezondheidsonderzoek is op vrijwillige basis.

Samenvattend

Een preventief gezondheidsonderzoek bestaat in de meeste gevallen uit een combinatie van het bloed-, longfunctie- en lichaamsonderzoek. Het geeft inzicht in de vitaliteit en de fysieke en mentale gezondheid van werknemers en brengt gezondheidsrisico’s in kaart. Het vroegtijdig opsporen van gezondheidsrisico’s verlaagt de totale zorgkosten op lange termijn en stimuleert een gezondere levensstijl. Een goedgekeurd en preventief gezondheidsonderzoek bewaakt en bevordert de gezondheid van werkend Nederland.

Wilt u uw medewerkers ook de mogelijkheid bieden om gericht aan een gezonde leefstijl te werken? Neem dan gerust contact met ons op. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden die Simple Check biedt. Wij zijn de aangewezen partner wanneer het gaat over een duurzaam beleid gericht op gezondheid en vitaliteit. Alle gegevens worden veilig persoonlijk versleuteld via het Johan Portaal.

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Fysiek onderzoek

Een preventief medisch onderzoek is een gezondheidsonderzoek voor medewerkers. Tijdens zo’n onderzoek staat het signaleren van gezondheidsrisico’s centraal en wordt er onder andere gekeken naar iemands bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker. Deze basis health check kan worden uitgebreid met verschillende extra modules, zoals een oogtest, een oortest, een voedselintolerantietest of een fysiek onderzoek. In deze blog vertellen we over het fysiek onderzoek. Waar bestaat dit uit en waar dient dit voor?

21 september, 2023

0-metingen

Het zal u niet verbazen. Maar bij Simple Check vinden wij de blijvende gezondheid en vitaliteit van onze eigen medewerkers echt belangrijk. Bij ons geldt dan ook: We practice what we preach. Met onze interne campagne ‘Fit op jouw werkplek met Simple Check’ geven wij met regelmaat aandacht aan onze eigen duurzaam inzetbaarheidsbeleid. In een eerdere blog legden wij al meer uit over het hoe en waarom van deze campagne. Ook heeft u al kunnen lezen over onze werkwijze tijdens de allereerste fase; de introductie en het creëren van draagvlak bij zowel de leidinggevenden als de werknemers. Vandaag gaan we wat dieper in op de 0-metingen.

21 september, 2023