• min

Investeren in gezondheid, 6 voordelen op een rij, naast het financiële voordeel van verzuim

De Nederlandse werknemer voelt zich “gezond” ‘Werkgevers moeten meer aandacht geven aan preventie van gezondheidsrisico’s en arbeidsongeschiktheid’, een standpunt dat Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin dit jaar naar buiten bracht.

Investeren in gezondheid, wat levert het op?

‘Werkgevers moeten meer aandacht geven aan preventie van gezondheidsrisico’s en arbeidsongeschiktheid’, een standpunt dat Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin dit jaar naar buiten bracht.

De belangstelling voor gezondheid en preventie is van 16% in 2014 gestegen naar 34% in 2015. Een gegeven dat laat zien dat we op de goede weg zijn. Maar ondanks deze toenemende interesse blijft het aantal werkgevers dat er werk van maakt gering.

Uit een reeds gepubliceerd onderzoek van de Arbo Unie blijkt dat slechts 24% van de werkgevers aangeeft regelmatig onderzoek te doen naar de gezondheid van haar werknemers met behulp van een preventief medisch onderzoek.

Een aanpak die nodig is om gezondheidsproblemen te voorkomen of tijdig te signaleren. Op dit vlak valt dus nog veel winst te behalen.

91% van de werknemers in Nederland zegt zich gezond te voelen. Voor werknemers in de leeftijdscategorie 55+ geldt dat voor 87%. Dit wil niet zeggen dat werknemers geen gezondheidsklachten hebben.

Het komt regelmatig voor dat een goede gezondheid wordt verward met ‘ik voel mij fit’ en ‘ik heb het naar mijn zin op het werk’. Werknemers kunnen te maken hebben met terugkerende gezondheidsklachten, ondanks dat zij aangeven zich goed te voelen.

Ongeveer één derde van de werknemers in Nederland heeft te maken met werkstress en daarnaast komen klachten aan de nek, schouder, rug en arm regelmatig voor. Hoe langer deze gezondheidsklachten worden genegeerd, hoe groter de kans dat werknemers werkzaamheden op een gegeven moment niet meer kunnen uitvoeren. Hun productiviteit daalt en de kans op langdurig verzuim neemt toe.

In 2022 had 52,4% van de volwassenen van 18 jaar en ouder overgewicht. Dit is een lichte toename ten opzichte van 52,2% in 2021. Het percentage volwassenen met obesitas is in 2022 gelijk gebleven op 14,1%.

Jack Groppel medeoprichter Human Performance Institute vertelt: “Mensen moeten hun energiecapaciteit opbouwen en telkens herwinnen door middel van genoeg slaap, beweging, juiste voeding, emotionele connecties en rust. Energieherstel is dan ook essentieel voor mensen op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Managers hebben daarin een belangrijke rol.”

Preventie verlaagt verzuimkosten

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak, maar lag in 2015 rond de 3.7%. Daarbij was de gemiddelde verzuimduur per werknemer 6 dagen. Het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar bestuur en transport hebben over het algemeen een hoger verzuimpercentage.

Het zijn vooral de kleine bedrijven die rondom preventie kansen laten liggen. Niet alleen kan dit ten koste gaan van de gezondheid van het personeel, maar er hangt ook een financieel plaatje voor de werkgever aan. Het gemiddelde bedrag voor het verzuim door gezondheidsproblemen en arbeidsrisico’s bedraagt €11,5 miljard (Arbobalans 2014) euro per jaar.

Volgens het CBS zijn er ongeveer 10 miljoen werknemers in Nederland, waardoor de meeste branches ongeveer €1000, – a €1500, – per werknemer per jaar aan verzuimkosten kwijt zijn. Het terugdringen van het ziekteverzuim is wat dat betreft voor zowel de grote als de kleine bedrijven een belangrijk aandachtspunt.

Als je bijvoorbeeld investeert in een gezondheidsprogramma van €150, – per persoon voor 100 man personeel, dan kom je op een bedrag van €15.000, -. Als je €1500, – per werknemer per jaar aan verzuimkosten kwijt bent, betekent dat voor deze groep €150.000 euro. Stel je weet het ziekteverzuim met 10% terug te dringen draai je al break-even. Investeren in gezondheid helpt dus echt!

Investeren in gezondheid, is waar Tony’s Chocolonely mee bezig is

De ontwikkeling van werknemers stimuleren, initiatieven belonen en werken in een veilige omgeving is waar Tony’s Chocolonely in investeert. Met haar aanpak heeft zij de betrokkenheid van werknemers zien toenemen, de verzuimkosten terug weten te dringen en meer omzet weten te behalen. Het terugdringen van de verzuimkosten heeft tot een besparing van ruim €10.000,- geleid, wie kan dan nog zeggen: “investeren in gezondheid heeft geen zin”?

2010 2011 2012 2013
Omzet 1.623.173 2.445.208 4.532.130 7.381.336
Winst 60.284 -101.361 98.474 82.007
Vrijwillige bijdrage 47.280 117.604 207.400 302.312
FTE 2 2 6 13
Ziekteverzuim 0,50% o,85%
Investeringen welzijn werknemers 2.529 1.667 7.612 21.918
Directe besparing verzuimkosten 4.342 10.501
Benefit Cost Ratio 0,57 0,48 *

*Iedere geïnvesteerde euro in 2013 leverde minimaal 0,48 euro op aan besparingen op verzuimkosten.

Voordelen van preventie

Naast het financiële voordeel van gezonde werknemers, zorgt een preventieve aanpak voor:

  1. Een betere werksfeer en minder conflicten. Gezonde werknemers zijn vaak gelukkiger en tevredener met hun werk. Dit kan leiden tot een betere werksfeer en minder conflicten.
  2. Een lagere turnover. Gezonde werknemers zijn minder snel geneigd om hun baan op te zeggen. Dit kan leiden tot een lagere turnover, wat kosten bespaart.
  3. Een hogere klanttevredenheid. Gezonde werknemers zijn vaak productiever en hebben meer energie. Dit kan leiden tot een hogere klanttevredenheid.
  4. Een betere marktpositie. Bedrijven die investeren in duurzame inzetbaarheid, worden vaak als aantrekkelijker werkgevers gezien. Dit kan leiden tot een betere marktpositie voor nieuwe werknemers.
  5. Een verhoging van de productiviteit van het personeel. Dit komt omdat werknemers met meer energie productiever zijn.
  6. Een versterking van het imago van het bedrijf naar klanten toe. Dit komt doordat medewerkers positiever zijn en de positieve houding werkt door naar de klanten toe.

Investeren in gezondheid moet geld opleveren

96% van de Nederlanders zegt op een eigen manier de gezondheid in de gaten te houden. Hierbij kun je denken aan het tellen van stappen, het meten van de bloeddruk of het letten op het gewicht. Door tijdens werkuren op deze trend in te spelen, creëer je naast bewustwording meer enthousiasme voor een gezondere levensstijl.

In de praktijk blijkt dat werknemers tijdens en na een gezondheidsprogramma meer bewegen, gezonder eten en vaker de tijd nemen om te ontspannen. Als het onderwerp ‘gezondheid’ gaat leven, dan zorgt dat voor meer energie en productiviteit op de werkvloer. Op deze manier willen werknemers niet alleen langer door werken, maar kunnen zij dat ook! Investeren in gezondheid is dus een win-winsituatie voor werkgevers én werknemers

Trendwatcher Adjiedj Bakas vertelt: “Gezond leven wordt de komende tijd een heel stuk leuker. De mens is een slimme alleskunner en voor steeds meer gezondheidsproblemen vinden we oplossingen. Daarnaast voorspelt Bakas: Straks kun je als werkgever wel tien jaar doorbetalen aan een zieke werknemer. Het is dus ook in jouw belang om je team fit te houden.”

De voortgangsrapportage van het Nationaal Preventieakkoord 2022 laat zien dat er nog steeds veel werk te verzetten is om deze ambities en doelen te bereiken. Op het gebied van overgewicht is er sprake van een lichte daling, maar het percentage volwassenen met overgewicht en obesitas is nog steeds te hoog. Op het gebied van problematisch alcoholgebruik is er sprake van een lichte daling, maar het percentage volwassenen met problematisch alcoholgebruik is nog steeds te hoog.

Op het gebied van roken is er sprake van een lichte daling, maar het percentage volwassenen dat rookt is nog steeds te hoog.

Investeren in gezondheid is een investering in de toekomst van werknemers en werkgevers.

Dit jaar moet het roer om!

Het aantal bedrijven dat investeren in gezondheid en vitaliteit neemt toe, maar het kan beter. Momenteel investeert 34% van het aantal bedrijven in een actief gezondheidsbeleid, maar er is nog een groot deel dat het belang ervan onderschat. Vaak blijft het bij een periodiek preventief medisch onderzoek, omdat het moet. Het merendeel van de werkgevers laat dan ook kansen liggen.

Volgers Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de knop in 2020 om. Het moet normaal worden dat werkgevers zich bekommeren om de gezondheid van hun werknemers, aldus de minister. Op deze manier kunnen we het ziekteverzuim terugdringen en daarmee de hoge verzuimkosten per werknemer verlagen. Fysieke en mentale gezondheidsrisico’s kunnen tijdig worden opgespoord, waardoor je onverwachte uitval van werknemers door ziekte of arbeidsongeschiktheid voor kunt zijn.

Vond je dit een leuke blog? Lees dan ook ¨6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken!¨

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Voedselverwarring door informatiestress

Tegenwoordig lijkt iedereen wel voor tenminste één voedingsstof gevoelig te zijn, met gluten als favoriet. Tegenover 2 tot 3% van de mensen met een voedselallergie geeft 9% aan minder gluten te eten of zelfs te vermijden. Het blijft echter niet alleen bij angst voor gluten, ook de pindanoot heeft het zwaar te verduren. Ruim 13% van de Nederlanders geeft aan de pinda’s te hebben ingewisseld voor de paranoten, het chia zaad en de goji bessen, de welbekende superfoods. “Het is duidelijk dat de voedselhypes zijn veranderd”, vertelt Frans Kok – hoogleraar voeding aan de Universiteit van Wageningen. “Vroeger ging het om afslankdiëten; in de jaren negentig telde ik er meer dan honderd. Nu gaat het om individuele voedingsmiddelen: tarwegras, melk, haver, ze worden opgehemeld of neergesabeld”, aldus Frans. Er heerst voedselverwarring door verkeerde informatie.

3 oktober, 2023

Training persoonlijke ontwikkeling

Afgelopen week hadden we weer een "training persoonlijke ontwikkeling en coachvaardigheden", met ons Health Check Team van Simple Check. De focus ligt op de rol die onze deskundigen van het Health Check Team hebben op het moment dat er een health check wordt afgenomen.

3 oktober, 2023

Overgang: deze informatie is essentieel voor vrouwen vanaf 40 jaar

Op dit moment zitten 1.6 miljoen vrouwen in Nederland in de overgang. Tachtig procent van deze vrouwen heeft te maken met overgangsverschijnselen. Dit merk je aan je lichaam, maar ook aan hoe je reageert op dingen. Dit komt doordat er veel verandert in je hormoonhuishouding, net als in de pubertijd. Door veranderende hormoonspiegels kunnen lichamelijke en emotionele overgangsverschijnselen ontstaan. Dit uit zich doordat je je ‘anders’ voelt dan dat je gewend was. Zo kun je je extreem moe voelen, veel gewrichtspijn ervaren of zelfs wat depressief. En ook hoofdpijn is een veel voorkomende kwaal die je kunt koppelen aan de overgang. Iedere vrouw komt vroeg of laat in de overgang. Genoeg reden dus om hier aandacht aan te geven!

2 oktober, 2023