• min

Gezondheid stimuleren

Gezondheid stimuleren op de werkvloer is de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever is wettelijk verplicht zijn werknemers in de gelegenheid te stellen hun gezondheid te laten meten. Hij moet ervoor zorgen dat het werk de gezondheid niet schaadt en doet er goed aan om bewustwording van een gezonde levensstijl te creëren.

Gezondheid stimuleren

Het is vervolgens aan de werknemer om met het inzicht of de kennis aan de slag te gaan. We moeten in ieder geval af van de gedachte dat de werknemer zelf spontaan met klachten naar de werkgever toe komt. De werknemer vreest dat het sociale consequenties voor hem zal hebben en daarbij komt ook nog het feit dat werknemers het effect van hun werkzaamheden op lange termijn nauwelijks kunnen inschatten.

De HR Manager moet daarom een balans vinden tussen het “bemoeien” met de levensstijl van haar personeel en het aanmoedigen van gezonde keuzes. Het is tijd voor een heldere en preventieve aanpak.

Werknemers verwachten dat de werkgever het initiatief neemt als het gaat om het stimuleren van gezondheid op de werkvloer. Omgekeerd verwachten werkgevers dat werknemers aan de bel trekken wanneer zij een te hoge werkdruk ervaren of zich zorgen maken over hun lichamelijke gezondheid.

Zo lang ik niks hoor, zal het wel los lopen”, is een veel voorkomende reactie van het management. Helaas, zo simpel ligt het niet. Het komt zeer zelden voor dat werknemers zelf naar hun werkgever stappen.

 • Werknemers kunnen de impact van de werkzaamheden op hun gezondheid op de lange termijn moeilijk inschatten.
 • Werknemers zijn onzeker over de sociale gevolgen, wanneer zij aangeven het werk niet meer aan te kunnen.
 • Werknemers vrezen gepasseerd te worden.
 • Werknemers maken zich zorgen over hun privacy.

Meningen onder HR verdeeld

Gezondheid stimuleren voor en tegen:

Voor

 • Aan vroegtijdige uitval van werknemers of een hoog ziekteverzuim zijn financiële risico’s verbonden. Investeren in de gezondheid van het personeel biedt dan ook financieel voordeel. Het is logisch dat een werkgever zich daar hard voor maakt. Daarnaast is het terug dringen van het verzuim meer dan nodig en dat is de taak van de werkgever.
 • Met het stimuleren van gezonder leven door middel van gezonde lunches, meer beweging en een goede balans tussen werk en privé is niks mis.
 • Op de werkplek bewustwording creëren van een gezonde levensstijl, is een ideale manier om de gezonder leven te stimuleren.

Tegen

 • Als een werknemer uitvalt door privé omstandigheden is het aan de werknemer om daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen.
 • De verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid ligt in eerste instantie bij de werknemer. De werkgever hoeft slechts oplossingen aan te bieden.
 • De werkgever mag zich niet bemoeien met de privéleven van de werknemer.

Balans tussen aanmoedigen en bemoeien

Uit onze ervaring blijkt dat werknemers teleurgesteld zijn in de mate waarin hun werkgever hen gezond, fit en productief probeert te houden. Dat onlangs naar buiten kwam dat driekwart van de werknemers niet door hun werkgever gestimuleerd wordt om de trap te nemen in plaats van de lift komt dan ook niet als een verrassing.

Het mag duidelijk zijn dat er meer behoefte is aan ondersteuning. Maar tot op welke hoogte mag de werkgever ondersteuning bieden? Door de volgende drie punten aandacht te geven, kom je al een heel eind.

 • De werkzaamheden hebben geen negatieve invloed op de gezondheid van de werknemer.
 • Werknemers kunnen tijdens werktijd een frisse neus halen, hebben de mogelijkheid tot het maken van gezonde keuzes tijdens de lunch en kunnen genoeg bewegen.
 • Er worden voldoende oplossingen geboden om de mentale en fysieke gezondheid te verbeteren.

Het daadwerkelijk maken van gezonde keuzes is aan de werknemer, maar de werkgever mag de keuze wel degelijk beïnvloeden.

 • Maak fastfood in de kantine duurder en gezonde producten goedkoper.
 • Spreek werknemers aan op hun fitheid en levensstijl.
 • Geef tips voor gezonder leven op de werkvloer.

Ondanks dat de werkgever wettelijk verplicht is om de werknemer de mogelijkheid te bieden gezondheidsrisico’s te beperken, maken nog maar weinigen er gebruik van. Frappant, aangezien de werkplek een ideale plek is om gezonder leven te stimuleren.

Inzicht door confrontatie

Het inzichtelijk maken van de gezondheid van werknemers kan een aanzet geven tot een gezondere levensstijl. Daarnaast laat het zien waar eventuele problemen liggen, waardoor de werkgever haar personeel ondersteuning kan bieden op de weg naar een betere gezondheid. Als het management het belang van duurzame inzetbaarheid inziet en een effectieve aanpak ontwikkelt, dan volgen de werknemers vanzelf.

Een mooi voorbeeld hiervan is de werkwijze van BMW | MINI Amsterdam. Zij bieden hun werknemers een vitaliteitsprogramma aan, met als onderdeel een health check. “Het enthousiasme van ons personeel laat zien dat het goed is om de spiegel af en toe voor te houden”, vertelt Reinier Mutsearts directeur BMW MINI Amsterdam.

“Wij vinden gezondheid op de werkvloer heel belangrijk. Een health check in combinatie met ons vitaliteitsprogramma maakt dat werknemers gezonder gaan leven. We zien de meest creatieve ideeën naar boven komen, zoals een marathon in onze parkeergarage en groene smoothies tijdens de lunch. Zulke gekke dingen ontstaan doordat wij het initiatief nemen”, aldus Reinier.

Ga mee met de tijd

Voor gedragsverandering is een stimulerende werkomgeving nodig. Op welke manier hier invulling aan wordt gegeven verschilt per branche en bedrijfscultuur. Hoogleraar Organisational Behaviour Andre Spicer is van mening dat werkgevers er goed aan doen om in te spelen op de gezondheidstrend ‘Corporate wellness’.

Onder dit begrip vallen de activiteiten die worden georganiseerd om werknemers meer te laten bewegen en te ontspannen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan teambuilding met het oog op gezondheid, fitness mogelijkheden of yogalessen.

Verhoog de vitaliteit van jouw personeel en creëer een gezond werkklimaat!

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Herken de signalen van de 12 stadia van een burn-out

Burn-out komt voor in veel verschillende maten of vormen. Zo praat men soms van ‘overspannen’, ‘opgebrand’ of ‘overwerkt’. En van de veel voorkomende “ik kan niet wachten op mijn vakantie” tot de serieuze burn-out waarbij je een half jaar (of langer) hersteltijd nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen. De passende respons op verschillende vormen van stadia burn-out, is erg verschillend. Op tijd reageren en de juiste stappen nemen kan vaak zorgen voor een sneller herstel of juist het voorkomen van erger. In onderstaand artikel worden de 12 stadia besproken en staan belangrijke tips om mee aan de slag te gaan.

17 oktober, 2023

Zitten is het nieuwe roken, we zitten 85% van onze vrije tijd!

VPRO redacteur Katja de Bruin is het met de stelling ‘zitten is het nieuwe roken’ meer dan eens. Zij deed onderzoek naar het effect van het overmatig zitten en de resultaten zijn zorgwekkend. In haar boek ‘Zitten is het nieuwe roken’ gaat zij in op de gevolgen van het vele zitten en biedt diverse oplossingen. Door bijvoorbeeld vaker te gaan staan of een wandeling te maken, verklein je de kans op hart- en vaatziekten en heb je meer energie. De gezondheidsrisico’s die te veel zitten met zich mee brengen lijken nog niet bij iedereen bekend te zijn en daarom is het creëren van bewustwording meer dan nodig.

5 oktober, 2023

Tips goede werkhouding

Een goede til- zit- en sta-houding is nodig om veel lichamelijke klachten te voorkomen. Vanzelfsprekend zou je denken toch? Helaas zijn er ruim 69 honderdduizend werknemers per jaar die last krijgen van hun gezondheid naar aanleiding van een verkeerde houding tijdens het werk. Een juiste werkhouding en voldoende ontspanning verdienen daarom extra aandacht!

2 oktober, 2023