• min

Dankbaar zijn zorgt voor gelukkig zijn, óók op de werkvloer

Van dankbaar zijn word je gelukkiger, óók op de werkvloer. Het valt niet altijd mee om optimistisch en positief te blijven en te zijn, en dat komt zeker ook door de tijd waarin we leven. Toch werd dit in andere tijden ook zo ervaren en is dit niet iets wat alleen nu speelt. Ook vroeger werd gezegd en gedacht dat de tijd waarin men leefde niet de makkelijkste was. De term 'vroeger was alles beter' geldt zeker voor een langere periode dan alleen nu. Dus je kunt gerust stellen dat het altijd, te allen tijde, belangrijk is om te werken aan je mentale weerbaarheid. En een van die dingen die je daarbij helpen is aandacht te geven aan dankbaarheid. Want dankbaar zijn voor de dingen die wel goed gaan zorgen voor de lichtpuntjes in het leven. En als het je lukt om lichtpuntjes te blijven zien, ook als het niet zo meezit, kan dat veel opleveren. De positieve dingen in je leven blijven ervaren en opmerken en daar dankbaar voor zijn is niet alleen goed voor je eigen welzijn en jouw gezondheid, maar ook voor de sfeer op het werk en de prestaties van je team.

Dankbaarheid kun je leren

Door dankbaarheid te oefenen, train je jezelf om te focussen op wat goed gaat. Dit verbetert niet alleen je eigen welzijn, maar heeft ook een positieve invloed op jouw omgeving, zoals op het werk. Een optimistische houding werkt altijd aanstekelijk en inspireert anderen, wat de teamdynamiek en de teamprestaties ten goede komt, zelfs in moeilijke tijden.

De wetenschap over dankbaarheid

Een onderzoek van de universiteit van Central Florida wees uit dat als medewerkers een dankbaarheidsdagboek bijhouden, de sfeer op het werk verbetert en collega’s meer respect toonden in de omgang met elkaar. Tijdens dit onderzoek hielden 350 deelnemers 2 weken lang bij voor welke gebeurtenissen ze dankbaar waren. Collega’s merkten vervolgens dat er minder werd geroddeld en er minder ander negatief gedrag, zoals pesten of buitensluiten, werd vertoond op het werk.


Uit een ander
onderzoek; ‘the big benefits of little thanks’ blijkt hoe dankbaarheid een belangrijke rol kan spelen in het versterken van teamdynamiek en samenwerking. Hierin werden deelnemers gevraagd om een sollicitatiebrief van een student te verbeteren. De ene helft kreeg daarna een brief waarin de student zijn dankbaarheid en waardering uitsprak voor de hulp. De andere helft ontving een neutraal bericht van de student dat de feedback was ontvangen. De eerste groep deelnemers zei daarna twee keer zo vaak ‘ja’ op een verzoek om hulp, dan de deelnemers die het neutrale bericht hadden ontvangen.


Het tonen van waardering vergroot niet alleen het gevoel van erkenning, maar het motiveert ook anderen om meer betrokken te zijn en bereid te zijn om hulp te bieden. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar dankbaarheid blijkt dat dankbaar zijn een zeer gunstige werking heeft, voor zowel individuen als voor teams. Door te oefenen in dankbaarheid, focus je op de positieve dingen in je leven. Je bent minder bezig met wat je niet hebt, maar meer met wat je wél hebt en wat wél kan. Dat heeft invloed op hoe je het leven (en dus ook je werk) ervaart, maar ook op de manier waarop je je werk en je collega’s benadert.
Het maakt je gelukkiger, veerkrachtiger en zelfs gezonder. Dankbaar zijn zorgt ervoor dat je beter kunt omgaan met stress en tegenslagen en zodat je minder kans hebt op depressie, angsten, eenzaamheid of emotionele instabiliteit. Dit soort studies benadrukken het belang van het cultiveren van een positieve en ondersteunende werkomgeving waarin dankbaarheid en waardering regelmatig worden geuit. 

 

https://simplecheck.nl/wp-content/uploads/Talentontwikkeling-tips-duurzame-inzetbaarheid-DIX-index-pmo-aanbieder-gezondheid-werkvloer-medewerkers-werknemers-e1715170629900.png

Hoe leer je dankbaar te zijn?

Je kunt eenvoudig beginnen door ‘s avonds, voordat je gaat slapen, 3 dingen te benoemen waarvoor je dankbaar bent. EN LET OP: het hoeft niet zo te zijn dat je je daadwerkelijk dankbaar voelt of hebt gevoeld erover. Het kan soms ook zijn dat je pas later (dus het moment dat je er even stil bij gaat staan) pas beseft dat juist dat moment eigenlijk iets was om dankbaar voor te zijn. Denk dan aan bijvoorbeeld dat je een leuk gesprek met iemand hebt gehad, dat je lekker hebt gegeten of dat je blij bent geweest dat je ondanks de drukte toch iets hebt af kunnen maken op je werk. Noem maar op. Herhaal ze een paar keer, ook al voelt dat als ‘niet echt iets voelen van dankbaarheid’. Want het is belangrijk dat je je realiseert dat je nog aan het oefenen bent. En daarmee is de kans groot dat je het in je hoofd misschien wel kunt bedenken maar dat je het in je hart nog niet zo voelt. 

Zo zijn er nog een aantal manieren die je helpen om te oefenen in dankbaarheid; 3 belangrijke tips:

  1. Bedank de mensen om je heen. Start vandaag nog met het zeggen van ‘dankjewel’ tegen anderen, en doe het vooral als je het ook echt meent. Het helpt als je specifiek bent over waar je precies dankbaar voor bent. Voor iets dat echt veel voor je betekende kun je iemand een appje of een mailtje sturen. Maar ook een kaartje schrijven laat zien dat je echt hebt stilgestaan bij je waardering voor de ander. Ook kun je als team een prikbord bevestigen aan de muur dat bedoeld is om je collega’s (en elkaar dus) te bedanken en je waardering voor elkaar uit te spreken.
  2. Spreek vaker je waardering uit naar anderen. Wees je bewust van wat je waardeert aan anderen, en vertel ze dat ook. Relaties zijn een belangrijk aspect van ons welzijn, en door je waardering uit te spreken investeer je daarin. Denk dan aan dingen als die keer dat je vriendin voor je heeft gekookt, de manier waarop je collega er voor je was tijdens een meeting, wanneer iemand iets te drinken voor je heeft gehaald enzovoorts. 
  3. Geef jezelf wat vaker een compliment. Bedenk daarbij dat door het geven van een compliment je voldoening ervaart. En voldoening is vaak het antwoord op stress. Veel mensen zijn opgevoed met het idee dat je vooral niet naast je schoenen moet lopen en zijn daardoor niet gewend om stil te staan bij wat je goed doet. Terwijl het echt heel gezond is om aandacht te geven aan je eigen talenten en kwaliteiten. Het maakt je zelfverzekerder, zorgt voor het ervaren van meer plezier en voldoening en geeft je energie in wat je doet. 
Voldoening is het antwoord op stress! Door jezelf een compliment te geven en stil te staan bij wat je goed hebt gedaan, ten tijde van werkdruk of stress, ervaar je voldoening. Dit zorgt ervoor dat je lichamelijke reactie op stress weer in balans komt. Door dankbaar te zijn voor wat je hebt bereikt of gedaan ervaar je voldoening. En zo leer je beter om te gaan met stress en werkdruk.

Ellen Rentenaar

Simple Check

Wat levert het op om dankbaar te zijn?

Het is goed om te zien dat er steeds meer wetenschappelijk bewijs is voor de vele voordelen van dankbaarheid, en het is zeker de moeite waard om dit in ons dagelijks leven en werk te integreren. Dus zelfs als het lijkt alsof alles tegenzit, is het cruciaal voor je gezondheid om te bedenken dat er altijd ruimte is om dankbaarheid te vinden en lichtpuntjes te blijven zien. Als je dit een paar weken volhoudt, merk je al een verschil. Je wordt beter in het opmerken van de positieve dingen in je leven en je kunt daar beter van genieten. Negatieve zaken kun je beter mee omgaan, makkelijker oplossen of relativeren. 

Op individueel niveau:
Dankbaarheid is een krachtig middel dat veel positieve effecten heeft, zowel op individueel niveau als binnen groepen en teams. Het beoefenen van dankbaarheid helpt je om je te richten op de positieve aspecten van het leven, wat jouw algehele welzijn verbetert. Het vergroot zelfs het vermogen om met moeilijkheden om te gaan en biedt bescherming tegen negatieve emoties en psychische problemen zoals depressie en angst.

Op teamniveau:
Bovendien kan het uiten van dankbaarheid in teams de onderlinge relaties versterken, de teamdynamiek verbeteren en de samenwerking bevorderen. Wanneer mensen zich gewaardeerd en erkend voelen, zijn ze over het algemeen gemotiveerd en bereid om bij te dragen aan het collectieve doel.

Als jij, samen met je collega’s en je leidinggevende afspreken dat dankbaarheid tonen een onderdeel wordt van jullie samenwerking en cultuur, dan ga je merken dat de werksfeer verbetert, er meer vertrouwen is en de onderlinge loyaliteit steeds groter wordt.

Coachtrajecten en Workshops

Wil je meer weten over de mogelijkheden om je mentale weerbaarheid te vergroten? Simple Check biedt verschillende coachtrajecten en workshops over deze onderwerpen. Uiteraard bieden we al onze interventies ook op maat. Zodat we op een effectieve manier aan de specifieke behoeften van een groep of organisatie kunnen  voldoen. Dit resulteert in een effectieve en betrokken leerervaring! Neem dus  gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Herken de signalen van de 12 stadia van een burn-out

Burn-out komt voor in veel verschillende maten of vormen. Zo praat men soms van ‘overspannen’, ‘opgebrand’ of ‘overwerkt’. En van de veel voorkomende “ik kan niet wachten op mijn vakantie” tot de serieuze burn-out waarbij je een half jaar (of langer) hersteltijd nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen. De passende respons op verschillende vormen van stadia burn-out, is erg verschillend. Op tijd reageren en de juiste stappen nemen kan vaak zorgen voor een sneller herstel of juist het voorkomen van erger. In onderstaand artikel worden de 12 stadia besproken en staan belangrijke tips om mee aan de slag te gaan.

17 oktober, 2023

Zitten is het nieuwe roken, we zitten 85% van onze vrije tijd!

VPRO redacteur Katja de Bruin is het met de stelling ‘zitten is het nieuwe roken’ meer dan eens. Zij deed onderzoek naar het effect van het overmatig zitten en de resultaten zijn zorgwekkend. In haar boek ‘Zitten is het nieuwe roken’ gaat zij in op de gevolgen van het vele zitten en biedt diverse oplossingen. Door bijvoorbeeld vaker te gaan staan of een wandeling te maken, verklein je de kans op hart- en vaatziekten en heb je meer energie. De gezondheidsrisico’s die te veel zitten met zich mee brengen lijken nog niet bij iedereen bekend te zijn en daarom is het creëren van bewustwording meer dan nodig.

5 oktober, 2023

Tips goede werkhouding

Een goede til- zit- en sta-houding is nodig om veel lichamelijke klachten te voorkomen. Vanzelfsprekend zou je denken toch? Helaas zijn er ruim 69 honderdduizend werknemers per jaar die last krijgen van hun gezondheid naar aanleiding van een verkeerde houding tijdens het werk. Een juiste werkhouding en voldoende ontspanning verdienen daarom extra aandacht!

2 oktober, 2023