• min

Hoe voer je een verzuimgesprek?

Verzuimgesprekken zijn een cruciaal onderdeel van effectief verzuimmanagement en dragen bij aan zowel het welzijn van medewerkers als de operationele efficiëntie van de organisatie. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland is ongeveer 5%, wat betekent dat elke dag 5 van de 100 werknemers niet aan het werk zijn. Verzuim draagt aanzienlijk bij aan de jaarlijkse kosten voor een bedrijf. Het is daarom enorm belangrijk om binnen een bedrijf aandacht te besteden aan het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. Een effectief instrument hiervoor is het voeren van een goed en efficiënt verzuimgesprek. Een verzuimgesprek is gericht op het verminderen of terugdringen van verzuim én het bevorderen van het welzijn van medewerkers. Al met al dus een belangrijk onderdeel van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Maar lang niet iedere werkgever of leidinggevende weet hoe je een effectief verzuimgesprek kunt voeren. Lees verder voor een aantal belangrijke tips.

Het belang van een goed verzuimgesprek

Door aandacht te besteden aan het voeren van goede verzuimgesprekken, kan een bedrijf niet alleen de kosten van ziekteverzuim terugdringen, maar ook een positieve impact hebben op de algehele tevredenheid en productiviteit van de medewerkers. Effectieve verzuimgesprekken kunnen helpen bij:

 • Het vroegtijdig signaleren van problemen en het voorkomen van langdurig verzuim.
 • Het bevorderen van een open en ondersteunende cultuur binnen het bedrijf.
 • Het verminderen van de kosten die gepaard gaan met ziekteverzuim.
 • Het verbeteren van de werkomstandigheden en het welzijn van medewerkers.

Wat kost verzuim

Lang niet iedereen is zich ervan bewust dat de kosten van een zieke medewerker kunnen oplopen tot gemiddeld € 405,- per dag! Als jouw medewerker ziek wordt, ben je als werkgever verplicht om het loon door te betalen. Daarbij zorgt ziekteverzuim ook voor andere extra kosten. Denk aan verzuimbegeleiding en eventuele re-integratie, maar denk ook aan de kans op het verhogen van het verzuim van collega’s door oplopende werkdruk en overbelasting. Het gaat bij verzuim om de volgende kosten: 

 1. Directe loonkosten;
  Collega’s moeten bij ziekte mogelijk wat werkzaamheden overnemen. Dit gaat ten koste van hun eigen werk. Is er een vervanger nodig, dan betaal je dubbel loon: zowel dat van de zieke werknemer als dat van de vervanger. De vervanger moet minimaal een overdracht krijgen van een collega en misschien worden ingewerkt. Dit kost altijd extra tijd.
 2. Productie- en omzetverlies;
  Sommige werknemers hebben een functie met heel specifieke kennis en/of vaardigheden. In dat geval is het niet altijd makkelijk om een vervanger te vinden. Hierdoor is het goed mogelijk dat de organisatie te maken krijgt met productieverlies en mogelijk zelfs omzetverlies.
 3. Indirecte loonkosten;
  De leidinggevende en/of de HR is altijd tijd kwijt in het geval van verzuim. Zo wordt er gezocht naar een oplossing voor het werk dat gedaan moet worden, de ziekmelding moet worden geregistreerd en, als een ziektegeval langer duurt, moet er een interne of externe casemanager aangesteld worden die ervoor zorgt dat alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd. Ook dat brengt kosten met zich mee.
 4. Inzet van de arbodienst en/of bedrijfsarts;
  In het geval van langdurig verzuim wordt de arbodienst ingeschakeld. komt de arbodienst om de hoek kijken. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om een contract te hebben met een arbodienst. Dat kan een all-in abonnement zijn, maar veel organisaties sluiten een abonnement af waarbij je een basisbedrag betaalt en een extra bedrag op het moment dat de arbodienst wordt ingeschakeld. Dat kan een bedrag per uur zijn of een bedrag per verrichting, zoals een bezoek van de werknemer aan de bedrijfsarts. Een grove richtlijn is dat een arbodienst zo’n € 100 tot € 150 per werknemer per jaar kost. Sommige organisaties houden rekening met ongeveer 0,3% van de loonsom op jaarbasis.

Het loont dus om een verzuimgesprek te zien als preventief middel tegen langdurig of frequent verzuim.

https://simplecheck.nl/wp-content/uploads/investeren-in-duurzaam-wat-levert-het-op-2-400x267-1.jpeg

Wanneer voer je een verzuimgesprek?

Het voeren van verzuimgesprekken is vaak een onderdeel van het aanwezigheidsbeleid of het verzuimbeleid van een organisatie. Meestal zijn er duidelijke redenen voor ziekteverzuim. Naast afwezigheid door ziekte, kan een verzuimgesprek ook over rouw gaan, of juist over het voorkomen van afwezigheid (preventief). Het voeren van een verzuimgesprek is dan ook verstandig als een medewerker regelmatig uitvalt. Hiermee kun je onderzoeken hoe jouw medewerker zich voelt en of het verzuim kan worden voorkomen en verminderd. Ook biedt het ruimte om jouw medewerker bewust te maken van de gevolgen van verzuim. Wanneer kun je een verzuimgesprek voeren:

  1. Tijdens de ziekmelding (indien mogelijk);
  2. Bij langdurig verzuim: elke zes weken tijdens de herstelperiode;
  3. Als de medewerker weer aan het werk gaat.
Er is veel onderzoek gedaan naar het belang van het voeren van verzuimgesprekken. Zo heeft TNO een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de effecten van verzuimgesprekken op de werkvloer. Dit onderzoek benadrukt dat gestructureerde en empathische verzuimgesprekken een positief effect kunnen hebben op het verzuimbeleid binnen organisaties. Het doel van deze gesprekken is niet alleen om het verzuim te verminderen, maar ook om bij te dragen aan een beter werkklimaat en welzijn van werknemers​.

Hier zijn enkele belangrijke bevindingen uit onderzoeken over verzuimgesprekken:

 • Verlaging van ziekteverzuim: Onderzoek wijst uit dat regelmatige en gestructureerde verzuimgesprekken kunnen bijdragen aan een vermindering van het ziekteverzuim. Door in een vroeg stadium contact op te nemen en ondersteuning te bieden, voelen werknemers zich gesteund en erkend, wat kan bijdragen aan een snellere terugkeer naar het werk.
 • Inzicht oorzaken: Verzuimgesprekken bieden een kans om de onderliggende oorzaken van het verzuim te begrijpen. Dit kan variëren van werkgerelateerde stress tot persoonlijke problemen of gezondheidsproblemen. Door deze oorzaken te identificeren, kunnen werkgevers gerichte maatregelen nemen om het verzuim aan te pakken.
 • Verbetering van de relatie tussen werkgever en werknemer: Regelmatige communicatie en aandacht voor het welzijn van de werknemer kunnen de relatie tussen werkgever en werknemer versterken. Dit kan leiden tot een hogere tevredenheid en betrokkenheid van werknemers.
 • Preventie van langdurig verzuim: Vroege interventie via verzuimgesprekken kan helpen om langdurig verzuim te voorkomen. Door tijdig in te grijpen, kunnen problemen worden aangepakt voordat ze escaleren en leiden tot langdurige afwezigheid.
 • Effectiviteit van re-integratie: Verzuimgesprekken spelen een cruciale rol in het re-integratieproces. Ze helpen bij het opstellen van re-integratieplannen en het monitoren van de voortgang, wat de kans op een succesvolle en duurzame terugkeer naar het werk vergroot.

Tips voor een effectief verzuimgesprek

 1. Voorbereiding, ken de feiten:
  • Verzamel relevante informatie over de medewerker en de aard van het verzuim.
  • Weet wat het beleid en de procedures van het bedrijf zijn met betrekking tot ziekteverzuim. En kijk ook goed naar de mogelijkheden tot ondersteuning vanuit het bedrijf.
 2. Creëer een veilige en vertrouwelijke omgeving:
  • Zorg ervoor dat het gesprek plaatsvindt in een rustige en privé omgeving.
  • Maak duidelijk dat het doel van het gesprek is om de medewerker te ondersteunen en samen naar oplossingen te zoeken.
 3. Empathie en begrip tonen:
  • Luister actief naar de medewerker zonder te oordelen.
  • Toon begrip voor de situatie van de medewerker en vraag door waar nodig om de context beter te begrijpen.
 4. Focus op de oorzaak van het verzuim:
  • Probeer de onderliggende oorzaken van het verzuim te achterhalen, zowel werkgerelateerd als privé.
  • Bespreek eventuele werkdruk, werkomstandigheden of persoonlijke problemen die een rol kunnen spelen.
 5. Samenwerken aan een oplossing:
  • Bespreek mogelijke aanpassingen of ondersteuning die het bedrijf kan bieden om het herstel te bevorderen en terugkeer naar het werk te vergemakkelijken.
  • Maak concrete afspraken over wat beide partijen gaan doen en stel een plan op voor terugkeer naar werk. Denk aan SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden).
 6. Follow-up:
  • Plan vervolgafspraken om de voortgang te bespreken en eventuele aanpassingen te maken aan het herstelplan.
  • Zorg voor regelmatige communicatie en biedt voortdurende ondersteuning.
 7. Documentatie:
  • Leg de belangrijkste punten van het gesprek vast en zorg ervoor dat zowel de werkgever als de medewerker toegang hebben tot deze notities.
  • Houd de afspraken en voortgang bij om een helder overzicht te behouden.

Simple Check heeft een training ontwikkeld gericht op het voeren van effectieve verzuimgesprekken, speciaal voor leidinggevenden en werkgevers. Deze training is een onderdeel van de training ‘Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid’. De focus ligt op het opbouwen van de juiste vaardigheden en kennis om werknemers effectief te ondersteunen en verzuim te verminderen​. Meer informatie hierover vind je hier!

https://simplecheck.nl/wp-content/uploads/Workshops-training-en-coaching-1.png

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Positieve gezondheid met een vleugje duurzame inzetbaarheid

Positieve Gezondheid is een benadering die zowel binnen de gezondheidszorg als het onderwijs steeds meer aandacht krijgt. En dat is niet voor niets. Het blijkt dat door de focus te leggen op de mogelijkheden, de veerkracht en de zingeving van mensen, dit leidt tot meer gezondheid, welzijn en werkplezier. Daarnaast zorgt deze aanpak voor betere beheersing van zorgkosten en een effectieve samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen. Echter wordt deze benadering vooral toegepast op het verbeteren van de zorg en/of diensten, en in mindere mate richting de eigen medewerkers. En dat vinden wij zonde. Lees verder over onze innovatieve methode om Positieve Gezondheid te integreren met de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers.

28 mei, 2024

Dankbaar zijn zorgt voor gelukkig zijn, óók op de werkvloer

Van dankbaar zijn word je gelukkiger, óók op de werkvloer. Het valt niet altijd mee om optimistisch en positief te blijven en te zijn, en dat komt zeker ook door de tijd waarin we leven. Toch werd dit in andere tijden ook zo ervaren en is dit niet iets wat alleen nu speelt. Ook vroeger werd gezegd en gedacht dat de tijd waarin men leefde niet de makkelijkste was. De term 'vroeger was alles beter' geldt zeker voor een langere periode dan alleen nu. Dus je kunt gerust stellen dat het altijd, te allen tijde, belangrijk is om te werken aan je mentale weerbaarheid. En een van die dingen die je daarbij helpen is aandacht te geven aan dankbaarheid. Want dankbaar zijn voor de dingen die wel goed gaan zorgen voor de lichtpuntjes in het leven. En als het je lukt om lichtpuntjes te blijven zien, ook als het niet zo meezit, kan dat veel opleveren. De positieve dingen in je leven blijven ervaren en opmerken en daar dankbaar voor zijn is niet alleen goed voor je eigen welzijn en jouw gezondheid, maar ook voor de sfeer op het werk en de prestaties van je team.

8 mei, 2024

Herken de signalen van de 12 stadia van een burn-out

Burn-out komt voor in veel verschillende maten of vormen. Zo praat men soms van ‘overspannen’, ‘opgebrand’ of ‘overwerkt’. En van de veel voorkomende “ik kan niet wachten op mijn vakantie” tot de serieuze burn-out waarbij je een half jaar (of langer) hersteltijd nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen. De passende respons op verschillende vormen van stadia burn-out, is erg verschillend. Op tijd reageren en de juiste stappen nemen kan vaak zorgen voor een sneller herstel of juist het voorkomen van erger. In onderstaand artikel worden de 12 stadia besproken en staan belangrijke tips om mee aan de slag te gaan.

17 oktober, 2023

Een verzuimgesprek voer je om verschillende redenen, allemaal gericht op het verminderen van ziekteverzuim en het bevorderen van het welzijn van werknemers.