• min

Positieve gezondheid met een vleugje duurzame inzetbaarheid

Positieve Gezondheid is een benadering die zowel binnen de gezondheidszorg als het onderwijs steeds meer aandacht krijgt. En dat is niet voor niets. Het blijkt dat door de focus te leggen op de mogelijkheden, de veerkracht en de zingeving van mensen, dit leidt tot meer gezondheid, welzijn en werkplezier. Daarnaast zorgt deze aanpak voor betere beheersing van zorgkosten en een effectieve samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen. Echter wordt deze benadering vooral toegepast op het verbeteren van de zorg en/of diensten, en in mindere mate richting de eigen medewerkers. En dat vinden wij zonde. Lees verder over onze innovatieve methode om Positieve Gezondheid te integreren met de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers.

Hoe Positieve gezondheid past binnen Duurzame Inzetbaarheid

De aandacht voor Positieve Gezondheid op de werkvloer groeit. Begrijpelijk. Het concept kan immers de vitaliteit van werknemers doen toenemen en hun duurzame inzetbaarheid vergroten.

Vandaar dat wij hebben gekozen om juist deze methode mee te nemen in een innovatieve benadering op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hiermee brengen wij de kracht van 2 (bewezen) krachtige tools samen. Om zo, vanuit een positieve invalshoek, meer grip te krijgen op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Én om zo veel mogelijk, vanuit eigen regie, de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor blijvende aandacht voor de eigen inzetbaarheid.

We brengen de IPH-vragenlijst en de Mini-DIX (TNO) samen. En creëren zo een unieke combinatie van Positieve Gezondheid als onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid. Door de combinatie van de IPH-vragenlijst (Instrument Positieve Gezondheid) en de Mini-DIX (Duurzame Inzetbaarheids Index) van TNO kun je nog effectiever het welzijn van je medewerkers verbeteren en de algehele werktevredenheid en productiviteit te verhogen.

Wat is de kern van het gedachtegoed?

Uit onderzoek van de arts en grondlegger Macteld Huber, blijkt, dat we gezondheid meer vinden dan ‘niet ziek zijn’. Om ons gezond te voelen willen we een betekenisvol leven, willen we mee kunnen doen en ons energiek voelen. Het gaat hier dus niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar ook over wat ons veerkracht geeft. En dat is per persoon verschillend. Juist daar ligt de focus van ‘Positieve Gezondheid’ 

Samenhang met vitaliteits- en duurzaamheidmodellen

Je kunt Positieve Gezondheid niet los zien van de factoren in de omgeving, zoals de organisatiecultuur, de faciliteiten die een werkgever biedt en de maatschappelijke omstandigheden. Die hebben allemaal invloed op hoe een werknemer zich voelt en in hoeverre het lukt om de eigen regie te voeren. Er zijn diverse modellen die de samenhang weergeven tussen individuele en organisatorische factoren en hoe de invloed daarvan is op de gezondheid van medewerkers.

Vandaar dat wij hebben gekozen om juist deze methode mee te nemen in een  innovatieve benadering op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hiermee brengen  wij de kracht van 2 (bewezen) krachtige tools samen. Om zo, vanuit een positieve invalshoek, meer grip te krijgen op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Én om zo veel mogelijk, vanuit eigen regie, de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor blijvende aandacht voor de eigen inzetbaarheid.

Wat is de IPH-vragenlijst?

De IPH-vragenlijst is een uniek instrument dat het concept van positieve gezondheid in kaart brengt. Het helpt om een holistisch beeld te krijgen van degezondheid en het welzijn van jouw medewerkers, door zes dimensies te evalueren: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, en dagelijks functioneren. Daarbij wordt gevraagd naar wat valt je op, wat vind je daarbij belangrijk, wat zou je willen veranderen en wat kan een eerste stap zijn? Dit alles is gericht op het vergroten en ervaren van de eigen regie. Positieve Gezondheid vindt zijn uitwerking in 6 dimensies (zie onderstaande afbeelding). De brede benadering helpt mensen omgaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Positieve Gezondheid omvat zes dimensies die zichtbaar zijn gemaakt in een spinnenwebmodel.

https://simplecheck.nl/wp-content/uploads/Sspinnenweb2.0-300x295-1.png

De 6 dimensies, waarop de IPH dieper op ingaat, zijn:

 1. Lichaamsfuncties; hierbij kun je denken aan gezond voelen, fitheid, klachten en pijn, bewegen en conditie, eten en slapen.
 2. Mentaal welbevinden; aandacht voor onthouden en concentreren, jezelf accepteren, omgaan met verandering en gevoel van controle, communiceren en vrolijk zijn.
 3. Zingeving; denk aan onderwerpen als zinvol leven en levenslust, idealen willen bereiken, blijven leren en vertrouwen hebben, accepteren en dankbaarheid.
 4. Kwaliteit van leven; hierbij gaat het o.a. om genieten en de mate van gelukkig zijn, lekker in je vel zitten, balans, je veilig voelen, intimiteit, woon- en financiële situatie.
 5. Meedoen; hoe gaat het met sociale contacten, serieus genomen worden, samen leuke dingen doen, steun van anderen, erbij horen, zinvolle dingen doen en interesse in de maatschappij.
 6. Dagelijks functioneren; lukt het op het gebied van zorgen voor jezelf, je grenzen kennen, kennis van je gezondheid, omgaan met tijd, omgaan met geld, kunnen werken en hulp kunnen vragen.

De Mini-DIX

De Mini-DIX geeft helder weer hoe jouw medewerker het werk en de omgeving ervaart. Voelt hij of zij zich gezond, vakkundig, gemotiveerd en is er een goede balans tussen werk en privé? De scores zijn een weergave van de persoonlijke beleving op dit moment. Het is geen diagnose, maar de Mini-DIX geeft concrete aangrijpingspunten om te werken aan verbetering. Alles gericht om te kunnen werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid. 

De Mini-Dix geeft inzicht in de volgende onderdelen:

 1. Werkprivé balans; dit gaat over de combinatie tussen ons werk en onze privé situatie. Denk hierbij ook aan de financiële situatie en mantelzorg.
 2. Veranderingsbereidheid; Zijn we bereid om, indien nodig, over te stappen naar een andere functie.
 3. Werkplezier; dit gaat over de motivatie, werktevredenheid en mate van betrokkenheid.  
 4. Gezondheid en Werkvermogen; dit gaat over de beleving die men heeft van de eigen gezondheid en het energieniveau.  Ook geeft het aan in welke mate jouw medewerker zowel lichamelijk als geestelijk aan de eisen van het werk kan voldoen.  
 5. Kennis en vaardigheden; in hoeverre voldoet jouw medewerker aan de juiste kennis en vaardigheden om optimaal te profiteren van de talenten en capaciteiten? 
 6. Persoonlijk leiderschap; gaat over de verantwoordelijkheid die jouw medewerker neemt voor de eigen gezondheid en ontwikkeling. Het gaat om de bereidheid te blijven leren en ontwikkelen in het werk en de activiteiten die men onderneemt om gezond te leven.                              
https://simplecheck.nl/wp-content/uploads/dix_model_piq-1.jpeg

Waarom IPH in combinatie met de Mini-DIX?

De MINI-DIX is een beknopt en effectief instrument om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te meten. Het biedt inzicht in factoren zoals werkvermogen, motivatie en betrokkenheid, persoonlijk leiderschap en eigen regie, gezondheid en werk-privé balans.

Door het inzetten van de Mini DIX in combinatie met de IPH-vragenlijst, ligt de nadruk op het vergroten van eigen regie. Het vergroten van eigen regie leidt tot gedragsverandering om te komen tot een gezondere leefstijl. En dus, het zorgt ervoor dat medewerkers over de juiste kennis en voorwaarden beschikken om in het huidige en toekomstige werk gezond en met plezier te (blijven) functioneren. 

De voordelen van deze unieke combinatie:

 • Integrale Gezondheids Inzichten: Door de IPH-vragenlijst te combineren met de MINI-DIX krijg je een compleet beeld van de gezondheid en inzetbaarheid van jouw medewerkers. Gericht op het vergroten van de eigen regie in relatie tot inzicht in de veerkracht en mogelijkheden van de medewerker.
 • Efficiënte Interventies: Door het inzetten van deze combinatie identificeer je niet alleen problemen of beperkingen, maar juist ook sterke punten en mogelijkheden voor verbetering, zodat je uiterst gericht de juiste interventies kunt bieden.
 • Verhoogde werktevredenheid: Het verkregen inzicht helpt jouw medewerkers om zich te kunnen richten op de mogelijkheden vanuit eigen regie, wat leidt tot het vergroten van autonomie, het vergroten van zelfvertrouwen en hogere werktevredenheid en productiviteit.
 • Strategische HR Beslissingen: Door de verkregen inzichten en data kun je gericht strategische beslissingen nemen en beleid te ontwikkelen dat bijdraagt aan een gezonde en duurzame werkomgeving.
Wist je dat? Medewerkers die het idee hebben dat gezondheid onderdeel is van de organisatiecultuur, scoren beter op de eigen regie dan medewerkers bij wie dat in de organisatie niet het geval is.

Simple Check heeft een training en een individueel coachtraject ontwikkeld gericht op het voeren van het effectieve gesprek over positieve gezondheid en eigen regie. Niet alleen voor leidinggevenden en werkgevers, maar ook op team- en individueel niveau. De focus ligt op het opbouwen van de juiste vaardigheden en kennis om werknemers effectief te ondersteunen en eigen regie te vergroten​. Er is vertrouwen nodig bij de medewerker om ‘het andere gesprek’ te voeren. De grens tussen werk en privé is in zo’n gesprek immers flinterdun. Als gesprekspartner ben je je daarvan bewust. Ook heb je de vaardigheden onder de knie om het gesprek te kunnen voeren. Meer informatie hierover vind je hier!

https://simplecheck.nl/wp-content/uploads/Workshops-training-en-coaching-1.png

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Hoe voer je een verzuimgesprek?

Verzuimgesprekken zijn een cruciaal onderdeel van effectief verzuimmanagement en dragen bij aan zowel het welzijn van medewerkers als de operationele efficiëntie van de organisatie. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland is ongeveer 5%, wat betekent dat elke dag 5 van de 100 werknemers niet aan het werk zijn. Verzuim draagt aanzienlijk bij aan de jaarlijkse kosten voor een bedrijf. Het is daarom enorm belangrijk om binnen een bedrijf aandacht te besteden aan het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. Een effectief instrument hiervoor is het voeren van een goed en efficiënt verzuimgesprek. Een verzuimgesprek is gericht op het verminderen of terugdringen van verzuim én het bevorderen van het welzijn van medewerkers. Al met al dus een belangrijk onderdeel van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Maar lang niet iedere werkgever of leidinggevende weet hoe je een effectief verzuimgesprek kunt voeren. Lees verder voor een aantal belangrijke tips.

27 mei, 2024

Dankbaar zijn zorgt voor gelukkig zijn, óók op de werkvloer

Van dankbaar zijn word je gelukkiger, óók op de werkvloer. Het valt niet altijd mee om optimistisch en positief te blijven en te zijn, en dat komt zeker ook door de tijd waarin we leven. Toch werd dit in andere tijden ook zo ervaren en is dit niet iets wat alleen nu speelt. Ook vroeger werd gezegd en gedacht dat de tijd waarin men leefde niet de makkelijkste was. De term 'vroeger was alles beter' geldt zeker voor een langere periode dan alleen nu. Dus je kunt gerust stellen dat het altijd, te allen tijde, belangrijk is om te werken aan je mentale weerbaarheid. En een van die dingen die je daarbij helpen is aandacht te geven aan dankbaarheid. Want dankbaar zijn voor de dingen die wel goed gaan zorgen voor de lichtpuntjes in het leven. En als het je lukt om lichtpuntjes te blijven zien, ook als het niet zo meezit, kan dat veel opleveren. De positieve dingen in je leven blijven ervaren en opmerken en daar dankbaar voor zijn is niet alleen goed voor je eigen welzijn en jouw gezondheid, maar ook voor de sfeer op het werk en de prestaties van je team.

8 mei, 2024

Herken de signalen van de 12 stadia van een burn-out

Burn-out komt voor in veel verschillende maten of vormen. Zo praat men soms van ‘overspannen’, ‘opgebrand’ of ‘overwerkt’. En van de veel voorkomende “ik kan niet wachten op mijn vakantie” tot de serieuze burn-out waarbij je een half jaar (of langer) hersteltijd nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen. De passende respons op verschillende vormen van stadia burn-out, is erg verschillend. Op tijd reageren en de juiste stappen nemen kan vaak zorgen voor een sneller herstel of juist het voorkomen van erger. In onderstaand artikel worden de 12 stadia besproken en staan belangrijke tips om mee aan de slag te gaan.

17 oktober, 2023

Onze unieke combinatie van Positieve Gezondheid als onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid