• min

Gewenste rol en werkelijke rol hrm

Is er een verschil tussen de gewenste rol en de werkelijke rol HRM? Opleiding en ontwikkeling, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Dè prioriteiten voor HR in 2017, blijkt uit het door RAET gepubliceerde rapport ‘De toekomst van HR’. Terwijl de HR medewerker zich voorheen vooral bezighield met personeelsmanagement, groeit de behoefte om meer bij te dragen aan ondernemingsdoelen. Een beleid met de focus op het optimaal benutten van het welzijn en de talenten van medewerkers.

De rol HRM medewerker

“HRM heeft het belang van medewerkers centraal staan en managet de tevredenheid, productiviteit en loyaliteit”, vertelt bovengenoemd rapport. Deze omschrijving wordt door menig HR medewerker als ideaal gezien. Echter, voordat deze omschrijving in lijn ligt met de daadwerkelijke werkzaamheden moet er iets veranderen aan zowel het imago als de identiteit. De manier waarop HRM invulling geeft aan haar werkzaamheden speelt hierin een belangrijke rol.

Werkelijke rol HRM

HR als aanspreekpunt voor verlof en verzuim

Uit genoemd onderzoek van RAET blijkt dat 60% van de medewerkers de HR afdeling ziet als een soort informatiedesk. Dit laat zien dat medewerkers vooral bij HR aankloppen als het gaat om zaken als salaris, verlof, verzuim en arbeidsvoorwaarden. Deze rol staat haaks op de functie waar de voorkeur naar uitgaat: werknemers aan het bedrijf binden.

Gewenste rol HRM

HRM verbindt, creëert en investeert

“De HR beroepsgroep is door de decennia heen consistent in haar onevenwichtigheid. Als je kijkt naar de top 3 belangrijkste taken, dan zijn dat Duurzame Inzetbaarheid, Talent Management en Strategische Personeelsplanning. Wanneer we vervolgens kijken naar de vraag in hoeverre de HR-professional aan die belangrijkste taken toekomt, dan antwoordt de helft dat ze niet toekomen aan de topics van de toekomst!” HR expert Rob van den Berg.

Zoals Van den Berg aangeeft, kan en wil HRM een waardevolle speler zijn in Duurzame Inzetbaarheid, Talent Management en Strategische Personeelsplanning. Werkzaamheden die samenhangen met het welzijn, de capaciteiten en de betrokkenheid van werknemers. Ook uit de literatuur en de diverse opleidingen binnen dit vakgebied blijkt dat HRM meer is dan het traditionele personeelsmanagement. Het is de afdeling die verantwoordelijk is voor het ondersteunen, adviseren en faciliteren van primaire HR activiteiten (beloning, beoordeling, duurzame inzetbaarheid, werving, selectie en opleiding). Werknemers bepalen immers het het succes van de organisatie.

Dit zijn mooie idealen, maar hoe maak je ze werkelijkheid?

Behoefte werknemers HRM

“Werknemers zien hun werk steeds vaker als bron van persoonlijke ontwikkeling en geluk”, vertelt professor Human Resource Management dr. Dirk van Dierendock Erasmus University. Door op een persoonlijkere manier met medewerkers om te gaan, draag je bij aan motivatie en productiviteit. Deze ontwikkeling is voor HRM een kans om de productiviteit op de werkvloer te verhogen en om te laten zien dat het bedrijf waarde hecht aan het welzijn van haar medewerkers.

Wat Simple Check merkt is dat de wil om een mensgerichte aanpak te realiseren bij menig werkgever aanwezig is, maar dat de HR-manager vaak nog (te) weinig tools heeft om een gedegen, langdurig en effectief traject te starten.

Stimuleer gezondheid en welzijn

Aandacht voor de medewerkers creëert vertrouwen. Hierdoor voelt de medewerker zich gezien en gerespecteerd. Tevens vermindert dit de werkdruk en weerstand. Werknemers zijn meer flexibel, durven risico’s te nemen en voelen zich betrokken. Een organisatie die hierin slaagt verhoogt de vitaliteit van haar medewerkers, zet talenten beter in en en vergroot het werkplezier.

Hulp nodig bij het onderwerp gezondheid op de werkvloer? Onze adviseurs helpen je graag.

Toekomst HRM

De toekomst voor HRM zit vol kansen, mits zij in staat is een mensgerichte aanpak te ontwikkelen. Het is in deze tijd, waarin met name jonge werknemers te veel stress ervaren, belangrijk om je als HR afdeling af te vragen hoe je de productiviteit van jouw medewerkers vergroot en daarmee hun duurzame inzetbaarheid. Met oprechte aandacht voor de medewerkers en een visie die zich richt op de lange termijn kun je als bedrijf op het gebied van HRM het verschil maken.

Kortom: kom in beweging, neem initiatief en onderneem actie. Simple Check ziet dat het aanbieden van een health check zowel bewustwording rondom de fysieke en mentale gezondheid creëert als handvatten biedt om deze te verbeteren. Het is altijd belangrijk om op de hoogte te blijven van de gezondheid en wensen van medewerkers, zodat je daar tijdig gehoor aan kan geven. Wees daarbij bewust dat bij het ontwikkelen van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid de activiteiten door het hele bedrijf gedragen worden. Hoe meer draagvlak hoe groter de effectiviteit. Op deze manier profiteert de hele organisatie van een betrokken HR beleid.

Bronnen:
RAET HR Benchmark ‘HR trends 2017’: De toekomst van HR
In samenwerking met Ellen Rentenaar | Health Coach bij Simple Check

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

12 stadia burn-out gedetailleerde uitleg

Burn-out komt voor in veel verschillende maten of vormen. Zo praat men soms van ‘overspannen’, ‘opgebrand’ of ‘overwerkt’. En van de veel voorkomende “ik kan niet wachten op mijn vakantie” tot de serieuze burn-out waarbij je een half jaar (of langer) hersteltijd nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen. De passende respons op verschillende vormen van stadia burn-out, is erg verschillend. Op tijd reageren en de juiste stappen nemen kan vaak zorgen voor een sneller herstel of juist het voorkomen van erger. In onderstaand artikel worden de 12 stadia besproken en staan belangrijke tips om mee aan de slag te gaan.

17 oktober, 2023

Zitten is het nieuwe roken

VPRO redacteur Katja de Bruin is het met de stelling ‘zitten is het nieuwe roken’ meer dan eens. Zij deed onderzoek naar het effect van het overmatig zitten en de resultaten zijn zorgwekkend. In haar boek ‘Zitten is het nieuwe roken’ gaat zij in op de gevolgen van het vele zitten en biedt diverse oplossingen. Door bijvoorbeeld vaker te gaan staan of een wandeling te maken, verklein je de kans op hart- en vaatziekten en heb je meer energie. De gezondheidsrisico’s die te veel zitten met zich mee brengen lijken nog niet bij iedereen bekend te zijn en daarom is het creëren van bewustwording meer dan nodig.

5 oktober, 2023

Tips goede werkhouding

Een goede til- zit- en sta-houding is nodig om veel lichamelijke klachten te voorkomen. Vanzelfsprekend zou je denken toch? Helaas zijn er ruim 69 honderdduizend werknemers per jaar die last krijgen van hun gezondheid naar aanleiding van een verkeerde houding tijdens het werk. Een juiste werkhouding en voldoende ontspanning verdienen daarom extra aandacht!

2 oktober, 2023