Waarom duurzame inzetbaarheid?2019-09-30T12:50:40+02:00

Waarom duurzame inzetbaarheid?

Eén derde van de bedrijven in Nederland investeert in duurzame inzetbaarheid. Het merendeel van de werkgevers dus nog niet. Door vroegtijdig maatregelen te treffen door onder andere een gezonde levensstijl bij het personeel te stimuleren, wordt de kans groter dat werknemers langer en productiever inzetbaar zijn.Een gezond bedrijf vraagt om gezonde werknemers. Juist in een periode waarin de economie weer aantrekt en het aantal oudere werknemers stijgt. Een gezond bedrijf vraagt om gezonde werknemers. Juist in een periode waarin de economie weer aantrekt en het aantal oudere werknemers stijgt.

Naar verwachting groeit de Nederlandse economie de komende twee jaar naar 1,7%, dat zal leiden tot een forse toename van de koopkracht, investeringen en consumptie. Dat de economie groeit is fijn, maar gek genoeg komt deze ontwikkeling niet ten goede van het ziekteverzuim.

Onderzoek naar ziekteverzuim

Uit onderzoek van Centraal Beheer blijkt dat in tijden van economische groei het ziekteverzuim met minimaal 0,25% stijgt. In 2014 steeg het aantal psychische klachten met 25% en naar verwachting zal het percentage verder toenemen. Daarnaast is het aantal werknemers met een leeftijd boven de 55 jaar in de afgelopen vijftien jaar verdriedubbeld, een groep die meer kans heeft op houdingsklachten en hart- en vaatziekten. Door (arbeidsgerelateerde) gezondheidsrisico’s vroegtijdig op te sporen of zelfs te voorkomen en op die manier de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten, stimuleert je een gezonde bedrijfscultuur.

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]