• min

Groei leidt tot ziekteverzuim, 2 factoren met een correlatie

Nederland klimt langzaam uit de economische crisis. De woningmarkt is stabiel, het consumentenvertrouwen groeit en de internationale handel neemt toe. De Nederlandse economie is in 2014 met 0,8% is gestegen, wat bevestigd dat het de goede kant op gaat. Naar verwachting groeit de Nederlandse economie de komende twee jaar naar 1,7% , wat zal leiden tot een forse toename van de koopkracht, investeringen en consumptie. Daarnaast wordt verwacht dat de werkgelegenheid komend jaar stijgt met 0,6%. Als deze groei doorzet, is Nederland eind 2017 weer op het niveau van voor de economische crisis. Positieve berichten over onze economie, maar wat voor effect heeft economische groei op het ziekteverzuim?

Ziekteverzuim stijgt door groei

Het ziekteverzuim daalt als het slecht gaat met de economie. Werknemers melden zich minder vaak ziek, uit angst om hun baan te verliezen. In het jaar 2000, het jaar dat de economische crisis zijn intrede deed, lag het percentage op 5,5% en in 2014 nog maar op 3,8%. Ook de toenemende werkdruk is als reden aan te wijzen. De daling voor het ziekteverzuim lijkt voor werkgevers een gunstige situatie, maar wanneer de economie aantrekt blijkt het tegendeel. Zo steeg het aantal psychische klachten in 2014 met 25%. Het wordt zichtbaar dat de economische crisis naast het bedrijfsleven ook op het personeel een enorme impact heeft gehad.

Onderzoek wijst uit dat in tijden van economische groei het ziekteverzuim met minimaal 0,25% stijgt. De werkgelegenheid trekt aan, waardoor angst om werkloos te raken in mindere mate aanwezig is. Werknemers durven zich daardoor eerder en voor een langere periode ziek te melden. Zo steeg het ziekteverzuim in 2014 met 1% en nam de duur van het verzuim met vijf dagen toe.

Oorzaak toename ziekteverzuim?

Het antwoord op deze vraag is: werkstress. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed dat aantoont dat werknemers momenteel meer stress ervaren dan in voorgaande jaren. De toegenomen werkdruk en de tijdelijke contracten worden als belangrijkste oorzaken genoemd. Het verzuim door werkstress was vorig jaar dan ook acht keer zo hoog dan in 2009. Vooral jongeren onder de 25 jaar geven aan meer last te hebben van werkstress.

Men verwacht dan ook dat het psychisch verzuim in deze doelgroep de komende jaren zal stijgen. Om deze stijging tegen te gaan, is het belangrijk dat de werkgever een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aanbiedt. Een PMO dat naast het fysieke ook het psychische in kaart brengt. Psychische klachten zijn lastiger te verhelpen dan fysieke klachten, waardoor het verzuim langer duurt en de kosten voor de werkgever nog hoger zullen zijn.

Creëer bewustwording

Om tijdens een economische groei kwaliteit te waarborgen, is een investering in de gezondheid van werknemers dus hard nodig. Aandacht voor gezondheid creëert medewerkerstevredenheid, leidt tot meer inzicht in het eigen bedrijf en tot meer openheid van het personeel. Ga met iedere werknemer gesprekken aan en versterk daarmee het persoonlijk contact. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in wat er in het hoofd van de werknemer omgaat. De kans dat psychische problemen tijdig worden opgespoord is groter en daarmee de kans op herstel.

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Voedselverwarring door informatiestress

Tegenwoordig lijkt iedereen wel voor tenminste één voedingsstof gevoelig te zijn, met gluten als favoriet. Tegenover 2 tot 3% van de mensen met een voedselallergie geeft 9% aan minder gluten te eten of zelfs te vermijden. Het blijft echter niet alleen bij angst voor gluten, ook de pindanoot heeft het zwaar te verduren. Ruim 13% van de Nederlanders geeft aan de pinda’s te hebben ingewisseld voor de paranoten, het chia zaad en de goji bessen, de welbekende superfoods. “Het is duidelijk dat de voedselhypes zijn veranderd”, vertelt Frans Kok – hoogleraar voeding aan de Universiteit van Wageningen. “Vroeger ging het om afslankdiëten; in de jaren negentig telde ik er meer dan honderd. Nu gaat het om individuele voedingsmiddelen: tarwegras, melk, haver, ze worden opgehemeld of neergesabeld”, aldus Frans. Er heerst voedselverwarring door verkeerde informatie.

3 oktober, 2023

Training persoonlijke ontwikkeling

Afgelopen week hadden we weer een "training persoonlijke ontwikkeling en coachvaardigheden", met ons Health Check Team van Simple Check. De focus ligt op de rol die onze deskundigen van het Health Check Team hebben op het moment dat er een health check wordt afgenomen.

3 oktober, 2023

Overgang: deze informatie is essentieel voor vrouwen vanaf 40 jaar

Op dit moment zitten 1.6 miljoen vrouwen in Nederland in de overgang. Tachtig procent van deze vrouwen heeft te maken met overgangsverschijnselen. Dit merk je aan je lichaam, maar ook aan hoe je reageert op dingen. Dit komt doordat er veel verandert in je hormoonhuishouding, net als in de pubertijd. Door veranderende hormoonspiegels kunnen lichamelijke en emotionele overgangsverschijnselen ontstaan. Dit uit zich doordat je je ‘anders’ voelt dan dat je gewend was. Zo kun je je extreem moe voelen, veel gewrichtspijn ervaren of zelfs wat depressief. En ook hoofdpijn is een veel voorkomende kwaal die je kunt koppelen aan de overgang. Iedere vrouw komt vroeg of laat in de overgang. Genoeg reden dus om hier aandacht aan te geven!

2 oktober, 2023