• min

Stimuleren van gezondheid: bemoeizuchtig of motiverend?

Het bevorderen van gezondheid op de werkvloer is de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever is wettelijk verplicht zijn werknemers in de gelegenheid te stellen hun gezondheid te laten meten. Hij moet ervoor zorgen dat het werk de gezondheid niet schaadt en doet er goed aan om bewustwording van een gezonde levensstijl te creëren. Het is vervolgens aan de werknemer om met het inzicht of de kennis aan de slag te gaan.

Werknemers delen gezondheidsproblemen nauwelijks

We moeten in ieder geval af van de gedachte dat de werknemer zelf spontaan met klachten naar de werkgever toe komt. De werknemer vreest dat het sociale consequenties voor hem zal hebben en daarbij komt ook nog het feit dat werknemers het effect van hun werkzaamheden op lange termijn nauwelijks kunnen inschatten. De HR Manager moet daarom een balans vinden tussen het “bemoeien” met de levensstijl van haar personeel en het aanmoedigen van gezonde keuzes. Het is tijd voor een heldere en preventieve aanpak.

Werknemers verwachten dat de werkgever het initiatief neemt als het gaat om het stimuleren van gezondheid op de werkvloer. Omgekeerd verwachten werkgevers dat werknemers aan de bel trekken wanneer zij een te hoge werkdruk ervaren of zich zorgen maken over hun lichamelijke gezondheid. “Zo lang ik niks hoor, zal het wel los lopen”, is een veel voorkomende reactie van het management. Helaas, zo simpel ligt het niet. Het komt zeer zelden voor dat werknemers zelf naar hun werkgever stappen.

 • Werknemers kunnen de impact van de werkzaamheden op hun gezondheid op de lange termijn moeilijk inschatten.
 • Werknemers zijn onzeker over de sociale gevolgen, wanneer zij aangeven het werk niet meer aan te kunnen.
 • Werknemers vrezen gepasseerd te worden.
 • Werknemers maken zich zorgen over hun privacy.

Meningen onder HR verdeeld

Voordelen

 • Financieel Voordeel door Gezondheid

Aan vroegtijdige uitval van werknemers of een hoog ziekteverzuim zijn financiële risico’s verbonden. Investeren in de gezondheid van het personeel biedt dan ook financieel voordeel. Het is logisch dat een werkgever zich daar hard voor maakt. Daarnaast is het terug dringen van het verzuim meer dan nodig en dat is de taak van de werkgever.

 • Gezonder Leven Stimuleren

Met het stimuleren van gezonder leven door middel van gezonde lunches, meer beweging en een goede balans tussen werk en privé is niks mis.

 • Bewustwording op de Werkplek

Op de werkplek bewustwording creëren van een gezonde levensstijl, is een ideale manier om de gezonder leven te stimuleren.

 

Nadelen

 • Privé Verantwoordelijkheid van Werknemer

Als een werknemer uitvalt door privé omstandigheden is het aan de werknemer om daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen.

 • Beperkte Werkgeversverantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid ligt in eerste instantie bij de werknemer. De werkgever hoeft slechts oplossingen aan te bieden.

 • Grenzen van Werkgever in Privéleven

De werkgever mag zich niet bemoeien met de privéleven van de werknemer.

Balans tussen aanmoedigen en bemoeien

Uit onze ervaring blijkt dat werknemers teleurgesteld zijn in de mate waarin hun werkgever hen gezond, fit en productief probeert te houden. Dat onlangs naar buiten kwam dat driekwart van de werknemers niet door hun werkgever gestimuleerd wordt om de trap te nemen in plaats van de lift komt dan ook niet als een verrassing. Het mag duidelijk zijn dat er meer behoefte is aan ondersteuning. Maar tot op welke hoogte mag de werkgever ondersteuning bieden? Door de volgende drie punten aandacht te geven, kom je al een heel eind.

 • De werkzaamheden hebben geen negatieve invloed op de gezondheid van de werknemer.
 • Werknemers kunnen tijdens werktijd een frisse neus halen, hebben de mogelijkheid tot het maken van gezonde keuzes tijdens de lunch en kunnen genoeg bewegen.
 • Er worden voldoende oplossingen geboden om de mentale en fysieke gezondheid te verbeteren.

Het daadwerkelijk maken van gezonde keuzes is aan de werknemer, maar de werkgever mag de keuze wel degelijk beïnvloeden.

 • Maak fastfood in de kantine duurder en gezonde producten goedkoper.
 • Spreek werknemers aan op hun fitheid en levensstijl.
 • Geef tips voor gezonder leven op de werkvloer.

Ondanks dat de werkgever wettelijk verplicht is om de werknemer de mogelijkheid te bieden gezondheidsrisico’s te beperken, maken nog maar weinigen er gebruik van. Frappant, aangezien de werkplek een ideale plek is om gezonder leven te stimuleren.

Inzicht door confrontatie

Het inzichtelijk maken van de gezondheid van werknemers kan een aanzet geven tot een gezondere levensstijl. Daarnaast laat het zien waar eventuele problemen liggen, waardoor de werkgever haar personeel ondersteuning kan bieden op de weg naar een betere gezondheid. Als het management het belang van duurzame inzetbaarheid inziet en een effectieve aanpak ontwikkelt, dan volgen de werknemers vanzelf. Een mooi voorbeeld hiervan is de werkwijze van BMW | MINI Amsterdam. Zij bieden hun werknemers een vitaliteitsprogramma aan, met als onderdeel een health check. “Het enthousiasme van ons personeel laat zien dat het goed is om de spiegel af en toe voor te houden”, vertelt Reinier Mutsearts directeur BMW MINI Amsterdam. “Wij vinden gezondheid op de werkvloer heel belangrijk. Een health check in combinatie met ons vitaliteitsprogramma maakt dat werknemers gezonder gaan leven. We zien de meest creatieve ideeën naar boven komen, zoals een marathon in onze parkeergarage en groene smoothies tijdens de lunch. Zulke gekke dingen ontstaan doordat wij het initiatief nemen”, aldus Reinier.

Ga mee met de tijd

Voor gedragsverandering is een stimulerende werkomgeving nodig. Op welke manier hier invulling aan wordt gegeven verschilt per branche en bedrijfscultuur. Hoogleraar Organisational Behaviour Andre Spicer is van mening dat werkgevers er goed aan doen om in te spelen op de gezondheidstrend ‘Corporate wellness’. Onder dit begrip vallen de activiteiten die worden georganiseerd om werknemers meer te laten bewegen en te ontspannen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan teambuilding met het oog op gezondheid, fitness mogelijkheden of yogalessen.

Verhoog de vitaliteit van jouw personeel en creëer een gezond werkklimaat!

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Voedselverwarring door informatiestress

Tegenwoordig lijkt iedereen wel voor tenminste één voedingsstof gevoelig te zijn, met gluten als favoriet. Tegenover 2 tot 3% van de mensen met een voedselallergie geeft 9% aan minder gluten te eten of zelfs te vermijden. Het blijft echter niet alleen bij angst voor gluten, ook de pindanoot heeft het zwaar te verduren. Ruim 13% van de Nederlanders geeft aan de pinda’s te hebben ingewisseld voor de paranoten, het chia zaad en de goji bessen, de welbekende superfoods. “Het is duidelijk dat de voedselhypes zijn veranderd”, vertelt Frans Kok – hoogleraar voeding aan de Universiteit van Wageningen. “Vroeger ging het om afslankdiëten; in de jaren negentig telde ik er meer dan honderd. Nu gaat het om individuele voedingsmiddelen: tarwegras, melk, haver, ze worden opgehemeld of neergesabeld”, aldus Frans. Er heerst voedselverwarring door verkeerde informatie.

3 oktober, 2023

Training persoonlijke ontwikkeling

Afgelopen week hadden we weer een "training persoonlijke ontwikkeling en coachvaardigheden", met ons Health Check Team van Simple Check. De focus ligt op de rol die onze deskundigen van het Health Check Team hebben op het moment dat er een health check wordt afgenomen.

3 oktober, 2023

Overgang: deze informatie is essentieel voor vrouwen vanaf 40 jaar

Op dit moment zitten 1.6 miljoen vrouwen in Nederland in de overgang. Tachtig procent van deze vrouwen heeft te maken met overgangsverschijnselen. Dit merk je aan je lichaam, maar ook aan hoe je reageert op dingen. Dit komt doordat er veel verandert in je hormoonhuishouding, net als in de pubertijd. Door veranderende hormoonspiegels kunnen lichamelijke en emotionele overgangsverschijnselen ontstaan. Dit uit zich doordat je je ‘anders’ voelt dan dat je gewend was. Zo kun je je extreem moe voelen, veel gewrichtspijn ervaren of zelfs wat depressief. En ook hoofdpijn is een veel voorkomende kwaal die je kunt koppelen aan de overgang. Iedere vrouw komt vroeg of laat in de overgang. Genoeg reden dus om hier aandacht aan te geven!

2 oktober, 2023