• min

Interne campagne duurzame inzetbaarheid

Elke dag met plezier, een gezonde dosis energie en een goede gezondheid aan het werk. Dat willen we toch allemaal? Wij in elk geval wel! Bij Simple Check geloven we (uiteraard) sterk in het belang van investeren in een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Daarnaast is de organisatie wendbaar en groeit makkelijk(er) mee met de economische en technologische ontwikkelingen. Onze medewerkers zijn iedere dag bezig om bedrijven te ondersteunen in de opzet van hun HR-beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Hiervoor hebben wij zowel de tools als de expertise in huis.

Interne campagne duurzame inzetbaarheid

Het spreekt vanzelf dat Simple Check ook de blijvende vitaliteit en gezondheid van haar eigen medewerkers voor ogen heeft. Bij ons geldt: We practice what we preach! En om dat extra te benadrukken zijn wij onlangs gestart met de campagne ‘Fit op jouw werkplek met Simple Check’. Tijdens deze campagne wordt ons hele traject/product intern uitgezet op exact dezelfde wijze als bij onze klanten.

Naast dat wij hiermee extra aandacht geven aan ons eigen duurzame-inzetbaarheidsbeleid, geeft het ons ook de mogelijkheid om alle medewerkers, dus ook het administratief en ondersteunend personeel, een kijkje in de eigen keuken te geven. Graag nemen wij u via een aantal blogs mee in dit proces, zodat ook u een kijkje in onze keuken krijgt.

Fit op jouw werkplek met Simple Check

Met de campagne ‘Fit op jouw werkplek met Simple Check’ hebben wij het afgelopen jaar dus extra aandacht gegeven aan ons eigen duurzame-inzetbaarheidsbeleid. Werken aan DI is een continu proces. Dit proces bestaat uit een aantal verschillende fasen. zoals ook te zien is in de onderstaande afbeelding.

https://simplecheck.nl/wp-content/uploads/Duurzame-inzetbaarheid-tijdlijn-voor-blog.png

Fases interne campagne DI

Fase 1: Introductie en draagvlak creëren

Het proces begint met een heldere en inspirerende introductie om zo voldoende draagvlak te creëren. Dit doen wij altijd door middel van een workshop/kick-off voor zowel leidinggevenden als voor werknemers. Ook wordt er gestart met een gezondheidscampagne die zowel online als offline is in te zetten. Het doel hiervan is informeren en deelname stimuleren.

Fase 2: 0-meting

De tweede fase in het proces is de nulmeting Deze fase bestaat uit een mentale health check, een fysieke health check, een leefstijlcheck en een organisatiecheck. Voor het meten van de mentale gezondheid hebben wij diverse TNO gevalideerde vragenlijsten. Het meten van de fysieke gezondheid wordt gedaan door ons health check team.

Met onze bus komen zij langs en voeren verschillende testen uit. Tijdens de metingen brengen zij meteen de leefstijl in kaart. Indien nodig geven zij meteen ondersteuning voor het verbeteren van de leefstijl door middel van tips en adviezen. De organisatiecheck geeft helder inzicht in waar en op welke manier DI kan worden geïmplementeerd binnen de organisatie.

Fase 3: Inzicht

De derde fase in het proces is inzicht. Nadat de testen zijn uitgevoerd krijgt iedere deelnemer toegang tot een online dashboard. Hier staan de persoonlijke resultaten in en dit geeft direct inzicht in de eigen gezondheid, motivatie en ontwikkeling. Daarnaast staat er in het online dashboard aanvullende en ondersteunende informatie dat bijdraagt aan het verbeteren van de leefstijl.

Deze informatie bestaat uit een uitleg per onderdeel, met aanvullend inspirerende en informatieve artikelen die aansluiten bij de testresultaten. Mochten er aan de hand van de uitslagen verbeterpunten komen, dan kunnen ze hier ook meteen mee aan de slag.

Anonieme groepsrapportage

Voor de werkgever is het van belang om inzicht te hebben in hoe het met de gezondheid van de medewerkers gesteld is. Om een globaal overzicht te krijgen hebben wij in het dashboard alleen voor de werkgever een online anonieme groepsrapportage (om de privacy van de werknemers te kunnen waarborgen is dit alleen mogelijk bij voldoende deelnemende werknemers).

Op basis van de resultaten brengen wij dan ook een advies uit aan de werkgever om met de resultaten aan de slag te gaan. Door middel van een kosten -baten analyse kan de werkgever tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen.

Fase 4: Aan de slag

Naar aanleiding van de testresultaten bieden wij diverse vervolgtrajecten aan. Zo hebben wij verschillende vervolgtrajecten voor voor leidinggevenden die onder andere gericht zijn op vitaal leidinggeven. Om werknemers zo lang mogelijk vitaal en met plezier te laten werken bieden wij ook voor hen diverse (maat)trajecten aan.

Hierbij kunt u denken aan vervolgtrajecten gericht op persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en trajecten rondom het BRAVO thema (bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning)

Evalueren en bijstellen

Zoals al eerder genoemd is een duurzaam inzetbaarheidsbeleid een continu proces. Alle fasen in dit proces worden herhaald, geëvalueerd en zonodig ook bijgesteld.

Het resultaat van de DI campagne

Inmiddels zijn alle fases van het proces intern doorlopen. En de enthousiaste reacties van onze collega’s maakt ons blij! De campagne heeft ons al veel opgeleverd. Zo hebben een aantal collega’s naar aanleiding van hun resultaten een persoonlijk actieplan ontwikkeld om hun mentale en/of fysieke gezondheid te verbeteren.

Daarnaast heeft Simple Check op basis van de resultaten van de anonieme groepsrapportages en de hieruit voortvloeiende aanbevelingen een aantal vervolgtrajecten uitgezet. Op deze manier blijven wij met elkaar werken aan een gezond bedrijf met vitale en gelukkige werknemers.

Enthousiasme delen en inspireren

Wij delen graag ons enthousiasme om hiermee anderen te inspireren! Daarom gaan wij in een aantal blogs meer vertellen over hoe wij de verschillende fasen in dit proces hebben doorlopen, wat onze collega’s hieraan hebben gehad, welke veranderingen wij hebben doorgevoerd en nog veel meer. Wilt u hier meer over weten, hou dan vooral de website in de gaten of volg ons op LinkedIn of Facebook.

Zie ook onze blog om Draagvlak bij medewerkers te creëren en wat het belang is voor draagvlak leidinggevenden. Wil je meer weten over ons Preventief Medisch Onderzoek bekijk onze PMO pagina?

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Herken de signalen van de 12 stadia van een burn-out

Burn-out komt voor in veel verschillende maten of vormen. Zo praat men soms van ‘overspannen’, ‘opgebrand’ of ‘overwerkt’. En van de veel voorkomende “ik kan niet wachten op mijn vakantie” tot de serieuze burn-out waarbij je een half jaar (of langer) hersteltijd nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen. De passende respons op verschillende vormen van stadia burn-out, is erg verschillend. Op tijd reageren en de juiste stappen nemen kan vaak zorgen voor een sneller herstel of juist het voorkomen van erger. In onderstaand artikel worden de 12 stadia besproken en staan belangrijke tips om mee aan de slag te gaan.

17 oktober, 2023

Zitten is het nieuwe roken, we zitten 85% van onze vrije tijd!

VPRO redacteur Katja de Bruin is het met de stelling ‘zitten is het nieuwe roken’ meer dan eens. Zij deed onderzoek naar het effect van het overmatig zitten en de resultaten zijn zorgwekkend. In haar boek ‘Zitten is het nieuwe roken’ gaat zij in op de gevolgen van het vele zitten en biedt diverse oplossingen. Door bijvoorbeeld vaker te gaan staan of een wandeling te maken, verklein je de kans op hart- en vaatziekten en heb je meer energie. De gezondheidsrisico’s die te veel zitten met zich mee brengen lijken nog niet bij iedereen bekend te zijn en daarom is het creëren van bewustwording meer dan nodig.

5 oktober, 2023

Tips goede werkhouding

Een goede til- zit- en sta-houding is nodig om veel lichamelijke klachten te voorkomen. Vanzelfsprekend zou je denken toch? Helaas zijn er ruim 69 honderdduizend werknemers per jaar die last krijgen van hun gezondheid naar aanleiding van een verkeerde houding tijdens het werk. Een juiste werkhouding en voldoende ontspanning verdienen daarom extra aandacht!

2 oktober, 2023