• min

Geluk. Wat levert het op?

Het is ongetwijfeld bekend dat gelukkig zijn bijdraagt aan het ervaren èn uitstralen van positiviteit. Dit zie je ook terug in de ‘positieve psychologie’; een volwaardige stroming die vooral onderzoek doet naar het optimaal functioneren van mensen. Eén van de belangrijkste bevindingen van de positieve psychologie is dat ‘welbevinden’ (in de volksmond ‘geluk’) een belangrijke voorspeller is van optimaal functioneren.

Gelukkige mensen functioneren beter

De Nederlandse economie trekt aan, waardoor je zou verwachten dat werknemers ook positiever zijn. Maar niets is minder waar! Een groot deel van de Nederlandse werknemer is negatief. Hierdoor stroomt onnodig veel menselijke energie weg uit organisaties, met een lager prestatieniveau als gevolg.

Bovenstaande blijkt uit het onderzoek ‘De energie van werkend Nederland’ dat EnergyFinder in samenwerking met onderzoeksbureau Integron verrichtte onder 4.400 werknemers. Dit onderzoek wordt sinds 2013 jaarlijks uitgevoerd en richt zich op de mentale, emotionele en sociale energie van werknemers. Uit het onderzoek van eerder dit jaar blijk o.a.:

  • Slechts één op de vijf werknemers (20%) heeft het echt naar de zin, is enthousiast en bereikt uitstekende resultaten.
  • Bijna twee op de vijf werknemers (38%) staat onder grote druk en is verkrampt bezig te overleven.
  • Eén op de tien werknemers (10%) is tot stilstand gekomen en heeft de hoop op verbetering opgegeven.
  • Bijna één op de drie werknemers (32%) zit in de wachtstand en blijft doen wat ze altijd deden.

Tijdig aan de slag

Naast het feit dat dit ten koste gaat van de individuele prestatie is het uit preventief oogpunt ook belangrijk hier aandacht voor te hebben. Verschillende onderzoeken tonen aan dat omgang met gelukkige mensen anderen gelukkiger maakt. ‘Geluk is een collectief fenomeen’, zegt Chiel van der Linden, één van de organisatoren van ‘Het gelukkigste congres van Nederland’. Het tegenovergestelde kan dus ook gebeuren.

Sturen op werkgeluk is een belangrijke strategische keuze. Elke euro die geïnvesteerd wordt op werknemersgeluk, betaalt zich vijf keer terug
(Rath & Harter, 2010)

Onderzoek uit de Positieve Psychologie toont aan dat gelukkige werknemers:

  • 31% productiever zijn
  • 27% minder ziek zijn
  • 12% meer service en dienstverlening verlenen
  • 69% minder verloop

Het loont om van geluk een businesscase te maken!

Zoals gezegd, uit onderzoek is gebleken dat gelukkige mensen productiever en creatiever zijn. Zij kunnen tevens beter omgaan met stress en zijn zelfs minder vaak ziek. Dit klinkt toch als muziek in de oren? Door de focus op het geluk van de werknemer te richten en door een bedrijfscultuur en omgeving te creëren waarin geluk wordt gestimuleerd floreert het hele bedrijf. Simple Check biedt hier uitkomst!

Wat levert Simple Check op?

Geluk is sterk gecorreleerd met gezondheid. Dat blijkt onder meer uit het feit dat geluk voorspellend is voor de levensduur, onafhankelijk van eerdere gezondheid. Omdat gezondheid een substantieel effect heeft op een gelukkig leven, biedt dit een interessante ingang voor een preventief gezondheidsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid.

De werkwijze van Simple Check is gericht op een beleid dat primair gericht is op het bevorderen van een gezonde levensstijl. Deze wordt ingezet in het kader van de preventieve gezondheidszorg, zoals aandacht voor gezonde voeding, meer bewegen en matig drinken. En Simple Check gaat verder. Niet iedereen is zich altijd bewust van zijn of haar mentale en fysieke gezondheid. Soms zijn er (vage) klachten en zijn er geen duidelijke aanwijzingen richting de bron. Zo kan iemand vaak last hebben van infecties of ontstekingen en kan dit een voorbode zijn op een burn-out. Dit gaat dan altijd ten koste van geluk. Geluk blijkt afhankelijk van meerdere factoren en daarom biedt Simple Check verschillende en aanvullende vervolgtrajecten.

Enkele mogelijkheden in dit verband zijn: verbreding van de voorlichting over ‘Gezond Leven’ naar ‘Gelukkig Leven’

Het voornaamste doel daarbij is om mensen te informeren over de consequenties van gedrag -op zowel gezondheid als geluk- zodat ze goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Geluk wordt voor 40% bepaald wordt door het eigen gedrag en denkpatronen – Sonja Lybuomirsky, professor aan de Universiteit van Californië

De Health Check biedt u en uw werknemer inzicht in de fysieke en mentale gezondheid. Met dit inzicht zijn er goede interventies mogelijk om de werknemer gelukkig te laten zijn. Laat u verassen door onze manier van werken! Klik hier voor meer informatie over wat we ook u kunnen bieden op het gebied van gezondheid, geluk en dus duurzame inzetbaarheid.

BRON: 
https://tgthr.nl/kennisbank
https://tgthr.nl/gelukkige-medewerkers
https://positivepsychologyprogram.com/perma-model
https://personal.eur.nl/veenhoven/Pub2000s/2005e-fulln.pdf

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

12 stadia burn-out gedetailleerde uitleg

Burn-out komt voor in veel verschillende maten of vormen. Zo praat men soms van ‘overspannen’, ‘opgebrand’ of ‘overwerkt’. En van de veel voorkomende “ik kan niet wachten op mijn vakantie” tot de serieuze burn-out waarbij je een half jaar (of langer) hersteltijd nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen. De passende respons op verschillende vormen van stadia burn-out, is erg verschillend. Op tijd reageren en de juiste stappen nemen kan vaak zorgen voor een sneller herstel of juist het voorkomen van erger. In onderstaand artikel worden de 12 stadia besproken en staan belangrijke tips om mee aan de slag te gaan.

17 oktober, 2023

Zitten is het nieuwe roken

VPRO redacteur Katja de Bruin is het met de stelling ‘zitten is het nieuwe roken’ meer dan eens. Zij deed onderzoek naar het effect van het overmatig zitten en de resultaten zijn zorgwekkend. In haar boek ‘Zitten is het nieuwe roken’ gaat zij in op de gevolgen van het vele zitten en biedt diverse oplossingen. Door bijvoorbeeld vaker te gaan staan of een wandeling te maken, verklein je de kans op hart- en vaatziekten en heb je meer energie. De gezondheidsrisico’s die te veel zitten met zich mee brengen lijken nog niet bij iedereen bekend te zijn en daarom is het creëren van bewustwording meer dan nodig.

5 oktober, 2023

Tips goede werkhouding

Een goede til- zit- en sta-houding is nodig om veel lichamelijke klachten te voorkomen. Vanzelfsprekend zou je denken toch? Helaas zijn er ruim 69 honderdduizend werknemers per jaar die last krijgen van hun gezondheid naar aanleiding van een verkeerde houding tijdens het werk. Een juiste werkhouding en voldoende ontspanning verdienen daarom extra aandacht!

2 oktober, 2023