• min

Financieel grip houden op verzuim

Ben jij op de hoogte van het feit dat een werknemer in zijn verzuimperiode ruim €230,- per dag kost? De bijkomende gevolgen zoals: afnemende productiviteit, hogere werkdruk, vervangend personeel en verzuimbegeleiding zitten daar nog niet eens bij inbegrepen. We kunnen dan ook stellen dat verzuimende werknemers voorlopig nog veel geld kosten. Zeker nu blijkt dat het langdurig ziekteverzuim in een aantal sectoren weer toeneemt. Uit een onderzoek van het onderzoeksbureau Vernet Verzuimnetwerk blijkt bijvoorbeeld dat in twee jaar het langdurig verzuim in de zorg met 18% is gestegen. Een zorgwekkend resultaat. Tijd om eens te kijken naar hoe bedrijven het hoofd financieel boven water kunnen houden en tegelijkertijd het verzuim kunnen terugdringen.

Financieel grip - Ga met werknemers in gesprek

Meer dan de helft van de werknemers in Nederland heeft geen medische klachten op het moment dat zij zich ziek melden. Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat het merendeel niet op het werk verschijnt vanwege privéproblemen, financiële zorgen of familieomstandigheden. Dat werkgevers zich over deze uitkomst verbazen, komt voor ons niet als een verrassing. Uit onze ervaring blijkt dat een werkgever vaak geen idee heeft van wat er in het hoofd van zijn werknemers omgaat.

Je zou het misschien niet zeggen, maar dit gebrek aan interesse kost geld. Een werkgever is namelijk verplicht om in de eerste 40 weken verzuim minimaal 70% van het loon door te betalen. Hoe deze situatie voorkomen kan worden? Door met werknemers in gesprek te gaan. Op deze manier creëer je als werkgever een gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Krijg inzicht in de verzuimkosten

71% van de werkgevers schat de verzuimkosten te laag in. De gemiddelde werkgever denkt €143,- per dag per werknemer kwijt te zijn, maar in de praktijk hebben we het over ruim €230,- per werknemer. Bedrijven hebben dan ook meer inzicht nodig in hun verzuimkosten per werknemer, zodat zij een reëel beeld hebben van wat zij jaarlijks kwijt zijn aan verzuim. Met dit inzicht kunnen bedrijven vervolgens hun gezondheidsbeleid effectief inrichten.

Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die budget vrij maken voor een gezondheidsbeleid. Eén van de bedrijven die met een investering in gezondheid (financiële) successen behaalt, is multinational Ernst & Young.

Ernst & Young investeert en wordt beloond!

Ernst & Young (EY) geeft aandacht aan de mentale en fysieke gezondheid van haar personeel. Met een goed georganiseerd gezondheidsbeleid heeft EY haar ziekteverzuim met 0,3% weten te verlagen. Dit resultaat zorgde voor dikke financiële meevallers. 0,1% minder ziekteverzuim staat voor EY namelijk gelijk aan een besparing van €200.000,- per jaar. Volgens Bea Haring, partner en lid van de Raad van Bestuur, zit het succes in het belang dat zij hechten aan een goede work-life balance. Op deze manier onderstreept EY dat de werkdruk niet moet omslaan in werkstress. “De werkdruk kunnen we niet veranderen, maar we kunnen mensen wel helpen om daar beter mee om te gaan”, aldus Bea. Het gezondheidsprogramma van EY heeft naast financiële voordelen en minder verzuim gezorgd voor:

  • meer werkplezier
  • een balans tussen werk en privé
  • minder stress
  • meer productiviteit op de werkvloer

Weet dat je er als werkgever niet alleen voor staat

ESF subsidie

De overheid stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor bedrijven die zich hard maken voor een gezonde bedrijfscultuur, de ESF subsidie. Bedrijven die het financieel niet breed hebben en die te maken hebben met hoge verzuimkosten, staan er dan ook niet meer alleen voor. Met ESF subsidie maakt de overheid het voor werkgevers laagdrempeliger om op de werkvloer bewustzijn te creëren rondom gezondheid. Het bedrijf ‘Pilz Nederland’ heeft met behulp van deze financiële steun een aantal van haar gezondheidsprojecten kunnen financieren. Zij en nog tientallen bedrijven laten zien dat ESF werkt!

Hulp bij ESF-aanvraag

Wil je graag gebruik maken van ESF subsidie, maar zie op tegen de aanvraagprocedure? Simple Check denkt graag met je mee over hoe je de kans erop kunt vergroten. Neem contact op met onze adviseurs.

Originaliteit wint het van de standaard

Het is aan de werkgever op welke manier hij aandacht wil geven aan gezondheid. Een deel wilt voldoen aan de wettelijke verplichting en biedt daarom periodiek een preventief medisch onderzoek aan. Maar er zijn ook bedrijven die op een creatieve, toegankelijke manier een gezonde levensstijl willen stimuleren. Werknemers bewust maken van hun levensstijl vraagt misschien omeen investering, maar de kans is groot dat deze wordt terugverdiend. Wij zien dat het verzuim bij bedrijven die kiezen voor een creatieve aanpak lager is, dan bij bedrijven die het doen omdat het moet.

Is het stimuleren van een gezonde levensstijl voor jou slechts een formaliteit? Denk er nog eens over na en houd daarbij in gedachten dat je er financieel niet meer alleen voor staat

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

12 stadia burn-out gedetailleerde uitleg

Burn-out komt voor in veel verschillende maten of vormen. Zo praat men soms van ‘overspannen’, ‘opgebrand’ of ‘overwerkt’. En van de veel voorkomende “ik kan niet wachten op mijn vakantie” tot de serieuze burn-out waarbij je een half jaar (of langer) hersteltijd nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen. De passende respons op verschillende vormen van stadia burn-out, is erg verschillend. Op tijd reageren en de juiste stappen nemen kan vaak zorgen voor een sneller herstel of juist het voorkomen van erger. In onderstaand artikel worden de 12 stadia besproken en staan belangrijke tips om mee aan de slag te gaan.

17 oktober, 2023

Zitten is het nieuwe roken

VPRO redacteur Katja de Bruin is het met de stelling ‘zitten is het nieuwe roken’ meer dan eens. Zij deed onderzoek naar het effect van het overmatig zitten en de resultaten zijn zorgwekkend. In haar boek ‘Zitten is het nieuwe roken’ gaat zij in op de gevolgen van het vele zitten en biedt diverse oplossingen. Door bijvoorbeeld vaker te gaan staan of een wandeling te maken, verklein je de kans op hart- en vaatziekten en heb je meer energie. De gezondheidsrisico’s die te veel zitten met zich mee brengen lijken nog niet bij iedereen bekend te zijn en daarom is het creëren van bewustwording meer dan nodig.

5 oktober, 2023

Tips goede werkhouding

Een goede til- zit- en sta-houding is nodig om veel lichamelijke klachten te voorkomen. Vanzelfsprekend zou je denken toch? Helaas zijn er ruim 69 honderdduizend werknemers per jaar die last krijgen van hun gezondheid naar aanleiding van een verkeerde houding tijdens het werk. Een juiste werkhouding en voldoende ontspanning verdienen daarom extra aandacht!

2 oktober, 2023