• min

Bedrijfsleven is topsport!

Kernwaarden uit de topsport zijn te relateren aan het bedrijfsleven en andersom. Er worden vergelijkbare keuzes gemaakt, hindernissen overwonnen en kansen benut. Het gaat bij beide om het optimaal ontwikkelen van talent, waarbij een gezonde dosis doorzettingsvermogen en discipline nodig zijn.

“To uncover your true potential, you must first find your own limits and than you have to have the courage to blow past them” 

– de Amerikaanse alpineskiester Picabo Street

Zes redenen waarom het bedrijfsleven gelijk staat aan topsport

  • Het vereist eenzelfde mindset

Werknemers die succesvol zijn in het bedrijfsleven hebben eenzelfde mindset als topsporters. De aanwezigheid van een gezonde dosis doorzettingsvermogen, gedrevenheid en discipline in beide werkvelden zorgt dat zij optimaal presteren.

Without self-discpline succes is impossible

– Lou Holtz; een oude bekende uit de Amerikaanse rugbywereld.

  • Het vraagt een sportieve houding

Overwinnen en verliezen zijn in beide werkvelden aan de orde van de dag. De aanwezige mindset zorgt ervoor dat wanneer men verliest men dit niet als falen ervaart. Zolang men het gevoel heeft zich volledig te hebben ingezet, staat men sportief tegenover het verlies.

If you fail to prepare, you are prepared to fail

– voormalig zwemkampioen Mark Spitz

  • Motivatie als drijfveer

Beide richten hun aandacht op het behalen van successen. Alles wordt op alles gezet om het gewenste doel te behalen. Ook hier komen geduld en doorzettingsvermogen om de hoek kijken. Wanneer situaties anders uitpakken, wordt gewerkt richting het doel tot het is bereikt. Succes is het resultaat van willen en doen.

  • Een combinatie van passie, aandacht en enthousiasme

De wil om succesvol te worden en te blijven zorgt ervoor dat zij hun doel bereiken. De vele talenten in het bedrijfsleven en in de topsport blijven zich ontwikkelen. Simpelweg doordat zij gepassioneerd en enthousiast zijn over hun vak.

  • Het overtreffen van verwachtingen

Prestaties zijn altijd te verbeteren. Topsporters en werknemers in het bedrijfsleven streven ernaar behaalde successen te overtreffen.

Set your goals high and don’t stop till you get there.

– atleet Bo Jackson.

  • Energie uit ontspanning

Een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning is nodig om goed te blijven presteren. Momenten van ontspanning geven nieuwe energie, voorkomen stress en de kans op een burn-out wordt kleiner.

Bedrijfsleven, topsport en gezondheid

Wanneer een bedrijf het aantal successen wil verhogen, is aandacht en optimale inzet van het personeel nodig. ‘Het leveren van kwalitatief resultaat in een relatief kort tijdsbestek’ komt regelmatig voor in de lijst met doelstellingen van werkgevers. Deze doelstelling is met een gezond team eerder te behalen. Gezonde werknemers zijn minder snel gestrest, actiever en mentaal sterker. Inzicht in gezondheid voorkomt verzuim en verhoogt de productiviteit.

Geef aandacht aan gezondheid en creëer een topsportklimaat!

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Herken de signalen van de 12 stadia van een burn-out

Burn-out komt voor in veel verschillende maten of vormen. Zo praat men soms van ‘overspannen’, ‘opgebrand’ of ‘overwerkt’. En van de veel voorkomende “ik kan niet wachten op mijn vakantie” tot de serieuze burn-out waarbij je een half jaar (of langer) hersteltijd nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen. De passende respons op verschillende vormen van stadia burn-out, is erg verschillend. Op tijd reageren en de juiste stappen nemen kan vaak zorgen voor een sneller herstel of juist het voorkomen van erger. In onderstaand artikel worden de 12 stadia besproken en staan belangrijke tips om mee aan de slag te gaan.

17 oktober, 2023

Zitten is het nieuwe roken, we zitten 85% van onze vrije tijd!

VPRO redacteur Katja de Bruin is het met de stelling ‘zitten is het nieuwe roken’ meer dan eens. Zij deed onderzoek naar het effect van het overmatig zitten en de resultaten zijn zorgwekkend. In haar boek ‘Zitten is het nieuwe roken’ gaat zij in op de gevolgen van het vele zitten en biedt diverse oplossingen. Door bijvoorbeeld vaker te gaan staan of een wandeling te maken, verklein je de kans op hart- en vaatziekten en heb je meer energie. De gezondheidsrisico’s die te veel zitten met zich mee brengen lijken nog niet bij iedereen bekend te zijn en daarom is het creëren van bewustwording meer dan nodig.

5 oktober, 2023

Tips goede werkhouding

Een goede til- zit- en sta-houding is nodig om veel lichamelijke klachten te voorkomen. Vanzelfsprekend zou je denken toch? Helaas zijn er ruim 69 honderdduizend werknemers per jaar die last krijgen van hun gezondheid naar aanleiding van een verkeerde houding tijdens het werk. Een juiste werkhouding en voldoende ontspanning verdienen daarom extra aandacht!

2 oktober, 2023