• min

Effectief rookbeleid op werk, 4 redenen waarom!

Als organisatie bent u wettelijk verplicht om een aantal maatregelen te nemen om de overlast van roken te beperken. Maar naast deze wettelijke verplichting kunt u ook nog kiezen voor een rookbeleid ter ondersteuning van duurzame inzetbaarheid en verhoging van de vitaliteit.

Waarom een rookbeleid?

 1. Aandacht voor de gezondheid van alle collega’s
  Naast de bekende risico’s van roken zijn er steeds meer inzichten in de schade van meeroken. Dit kan worden meegenomen in een algemeen beleid waarin je kiest voor een bewust ondersteuning in een gezonde levensstijl richting alle werknemers. Aandacht voor roken en meeroken als onderdeel van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
 2. Duurzame inzetbaarheid heeft een positieve invloed op de kosten
  Het roken van werknemers brengt voor een bedrijf verschillende soorten kosten met zich mee. Het gaat om o.a.:a. Kosten door rookpauzes. Een rokende werknemer die gemiddeld vier keer per dag tien minuten (inclusief heen en weer lopen) weg is van zijn werkplek om te roken, besteedt 3 uur en 20 minuten per week (ongeveer 150 uur per jaar) aan roken (uitgaande van 45 werkweken). Bij een uurprijs van 31,10 euro betekent dit een verlies van 4.665 euro per jaar per rokende werknemer. (Gezondheid en zorg in cijfers, CBS, 2007)b. Kosten door ziekteverzuim. Bij een gemiddeld verzuimpercentage over alle werknemers van 4,2 procent in Nederland in 2007 verzuimen zware rokers 5,8 procent, matige rokers 3,8 procent, ex-rokers 3,4 procent en nooit-rokers 2,4 procent (Gezondheid en zorg in cijfers, CBS, 2007)

  c. Kosten van rookvrije ruimtes en ventilatie. Ventilatienormen liggen hoger in ruimten waar wordt gerookt. De eisen voor de lucht die van buitenaf wordt opgenomen in het systeem zijn twee tot drie keer hoger en de filters moeten vaker gereinigd en vervangen worden wanneer tabaksrook wordt geventileerd, hetgeen de kosten vergroot (Action on Smoking and Health, Smoking in the workplace costs employers money. ASH Washington DC 20006, (202)

 3. Bewaken van de werksfeer
  Duidelijke afspraken zijn in het belang van niet-rokers en rokers. Een onderzoek bij 150.000 werknemers in Nederland laat zien dat 42 procent van de niet-rokers die hinder ondervinden van passief roken op het werk dit niet bespreken met hun rokende collega’s om conflicten te vermijden (European Network for Smoking Prevention (2001). Smokefree workplaces. Improving the health and well-being of people at work. Brussels: European Network for Smoking Prevention). Zo vergroot u de kans op ontevredenheid en daarbij een gebrek aan motivatie.
 4. Het merendeel van Nederlanders wil echt bijdragen aan een rookvrije generatie
  Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders zich in wil zetten om voor jongeren plekken te creëren die rookvrij zijn. Zo blijkt o.a. uit een onderzoek van Kantar Public in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Inmiddels raken meer en meer mensen hiervan overtuigd.Zo zijn er in Nederland steeds meer plekken binnen organisaties, zoals scholen, sportclubs, gemeenten en speeltuinverenigingen, rookvrij gemaakt. Het initiatief komt niet alleen van professionals; juist ook van betrokken collega’s, ouders en betrokkenen. U kunt als bedrijf hier goed op inspelen en daarin een voorbeeldfunctie vervullen waar veel mensen -blijkbaar- behoefte aan hebben.

Plan van aanpak

Welke stappen kunt u zetten om roken in uw organisatie terug te dringen? Het is van belang dit stap voor stap in te voeren om (eventuele) weerstand te voorkomen en draagvlak te vergroten. Zo kunt u denken aan:

 1. Informeer iedereen waarom er zoveel aandacht is voor roken? Organiseer informatiebijeenkomsten over de risico’s van roken en vooral wat de voordelen zijn om te stoppen, gericht op de gezondheid.
 2. Blijf regelmatig inspirerende informatie verstrekken over de uitdagingen die mensen tegen komen en de vele voordelen die stoppen met roken bieden. Simple Check heeft een aantal interessant, informatieve en inspirerende artikelen die u hiervoor, geheel vrijblijvend, kunt gebruiken. Neem hiervoor vooral contact met ons op.
 3. Interne structuur: stel een gemotiveerde en enthousiaste collega of groep samen die verantwoordelijk wordt voor de invoering van het nieuwe beleid. En die vooral aansturen vanuit positieve benadering.
 4. Regels maken: uitgangspunten formuleren voor het nieuwe rookbeleid en deze op een heldere en positieve manier communiceren.
 5. Uitvoeren: neem de tijd zodat rokers zich kunnen voorbereiden.
 6. Evalueren: hoe is de stand van zaken na een jaar? Denk aan een longtest van Simple Check
 7. Borging van het beleid op lange termijn. Blijf alert en zorg voor een positieve benadering. Ook wanneer blijkt dat niet iedereen het redt om te stoppen.

Ondersteuning en promotie

Wilt u ondersteuning bij de ontwikkeling van een effectief rookbeleid dat past bij uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee. Tevens kunt u uw medewerkers alvast attenderen op Stoptober; een een initiatief van KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds (voorheen Astma Fonds), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Trimbos-Instituut, GGD GHOR Nederland en Alliantie Nederland Rookvrij.

Stoptober is samen 28 Dagen niet roken in oktober; 28 dagen samen stoppen met roken vergroot de kans om het vol te houden met factor vijf! Door de gezamenlijke aanpak biedt Stoptober een uitgelezen kans om stoppen met roken ook in uw bedrijf of organisatie aan te moedigen. Zo vergroot u niet alleen de kans op succes, maar versterkt u ook de band tussen uw medewerkers.

Moedig uw medewerkers aan om mee te doen aan Stoptober. U kunt hiervoor op deze pagina promotiemateriaal bestellen voor in uw bedrijf. Hoe meer medewerkers meedoen, hoe gezonder uw bedrijf! Zij kunnen zich vanaf 8 september inschrijven op de website stoptober.nl en zo gebruik maken van alle gratis steun die Stoptober te bieden heeft. Zoals de Stoptober app, het Stoptober magazine en de Facebook community.

Bron:
https://www.trimbos.nl

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Positieve gezondheid met een vleugje duurzame inzetbaarheid

Positieve Gezondheid is een benadering die zowel binnen de gezondheidszorg als het onderwijs steeds meer aandacht krijgt. En dat is niet voor niets. Het blijkt dat door de focus te leggen op de mogelijkheden, de veerkracht en de zingeving van mensen, dit leidt tot meer gezondheid, welzijn en werkplezier. Daarnaast zorgt deze aanpak voor betere beheersing van zorgkosten en een effectieve samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen. Echter wordt deze benadering vooral toegepast op het verbeteren van de zorg en/of diensten, en in mindere mate richting de eigen medewerkers. En dat vinden wij zonde. Lees verder over onze innovatieve methode om Positieve Gezondheid te integreren met de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers.

28 mei, 2024

Hoe voer je een verzuimgesprek?

Verzuimgesprekken zijn een cruciaal onderdeel van effectief verzuimmanagement en dragen bij aan zowel het welzijn van medewerkers als de operationele efficiëntie van de organisatie. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland is ongeveer 5%, wat betekent dat elke dag 5 van de 100 werknemers niet aan het werk zijn. Verzuim draagt aanzienlijk bij aan de jaarlijkse kosten voor een bedrijf. Het is daarom enorm belangrijk om binnen een bedrijf aandacht te besteden aan het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. Een effectief instrument hiervoor is het voeren van een goed en efficiënt verzuimgesprek. Een verzuimgesprek is gericht op het verminderen of terugdringen van verzuim én het bevorderen van het welzijn van medewerkers. Al met al dus een belangrijk onderdeel van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Maar lang niet iedere werkgever of leidinggevende weet hoe je een effectief verzuimgesprek kunt voeren. Lees verder voor een aantal belangrijke tips.

27 mei, 2024

Dankbaar zijn zorgt voor gelukkig zijn, óók op de werkvloer

Van dankbaar zijn word je gelukkiger, óók op de werkvloer. Het valt niet altijd mee om optimistisch en positief te blijven en te zijn, en dat komt zeker ook door de tijd waarin we leven. Toch werd dit in andere tijden ook zo ervaren en is dit niet iets wat alleen nu speelt. Ook vroeger werd gezegd en gedacht dat de tijd waarin men leefde niet de makkelijkste was. De term 'vroeger was alles beter' geldt zeker voor een langere periode dan alleen nu. Dus je kunt gerust stellen dat het altijd, te allen tijde, belangrijk is om te werken aan je mentale weerbaarheid. En een van die dingen die je daarbij helpen is aandacht te geven aan dankbaarheid. Want dankbaar zijn voor de dingen die wel goed gaan zorgen voor de lichtpuntjes in het leven. En als het je lukt om lichtpuntjes te blijven zien, ook als het niet zo meezit, kan dat veel opleveren. De positieve dingen in je leven blijven ervaren en opmerken en daar dankbaar voor zijn is niet alleen goed voor je eigen welzijn en jouw gezondheid, maar ook voor de sfeer op het werk en de prestaties van je team.

8 mei, 2024