6 tips voor een duurzaam beleid2019-07-12T14:26:02+02:00

Project Description

Beleid contract bril

6 Tips voor een duurzaam beleid gericht op werkdruk

Is het druk of is het té druk?

Het woordje ’té’ maakt een groot verschil. Toch is het lastig om precies te achterhalen of de druk die wordt ervaren werkelijk zorgt voor teveel stress. Want druk hebben is voor een bedrijf (en vaak ook voor de medewerkers) hartstikke fijn. Het betekent veelvuldig groei en omzet. En hier ligt direct een valkuil. Want hoe houdt u goed in de gaten of het voor uw medewerkers of collega’s niet te veel wordt?

Preventief

Het is van belang te veel aan werkdruk tijdig te signaleren en hierop pro actief te handelen. Want wanneer het voor een medewerker, op lange termijn té druk is kan dat voor de medewerker én het bedrijf tot vervelende gevolgen leiden. Overbodige fouten komen dan vaker voor, maar ook een negatieve werksfeer of (vaak of langdurig) verzuim. Waardoor de werkdruk wordt verlegd op de collega’s. Voordat u het door hebt kan deze druk zich dan ook verspreiden als een waar virus. Het is uiterst belangrijk dus om als bedrijf een ‘werkdruk-vinger aan de pols’ bij je medewerkers te houden. En zo nodig actie te ondernemen.

Arbeidsbelasting

De arbeidsbelasting speelt vaak de voornaamste rol bij het ontstaan van stress en burn-out. Met name de volgende elementen daarvan:

 • zware emotionele taakeisen; werk dat aan je vreet;
 • gebrek aan steun; niet kunnen samenwerken met anderen;
 • gebrek aan voldoening; niet zien dat je werk nuttig is, niet genieten van het resultaat;
 • werk dat het privéleven verstoort;
 • werkdruk: teveel of te moeilijk werk voor de tijd die er voor is, zodat het nooit af is en nooit goed genoeg is.

Natuurlijk speelt ook persoonlijke aanleg mee bij het ervaren van te veel druk of het ontstaan van burn-out. Mensen die hier gevoelig voor zijn, zijn over het algemeen zeer loyaal, trouw, integer en leggen de lat hoog voor zowel zichzelf als hun omgeving. Prachtige eigenschappen die tevens een valkuil zijn.

Bedrijven die goed op signalen van werkdruk letten, kunnen negatieve gevolgen voorkomen en presteren beter.

Tips

 1. Wie last heeft van werkdruk, laat dat over het algemeen merken door zich anders dan anders te gedragen. Hij of zij kan zich bijvoorbeeld minder goed concentreren, is prikkelbaar of heel erg moe. Het is dan ook van belang dat zowel de leidinggevenden als medewerkers op hun eigen én elkaars signalen van werkdruk en stress letten.
 2. Heeft u de indruk dat iemand last heeft van werkdruk? Maak het dan op een prettige manier bespreekbaar. De stress-signalen die u signaleert kunnen ook door iets anders dan werkdruk komen. Een goed gesprek kan helpen om na te gaan wat er speelt en hoe dat opgelost kan worden. Toon vooral interesse en begrip.
 3. Zorg ervoor dat er regelmatig én periodiek aandacht is voor werkdruk. Van dagelijks erop letten of je collega’s zich prettig voelen tot agendapunt op werkoverleg tot een jaarlijkse terugblik in een functioneringsgesprek.
 4. Agendeer werkdruk in het overleg tussen de P&O-er en leidinggevende. Werken alle medewerkers goed en plezierig? Wie zit waarom wat minder lekker in z’n vel? Zijn er acties nodig?
 5. Besteed, ook periodiek, aandacht aan andere signalen van werkdruk. Gemaakte fouten, geleverde kwaliteit, verzuimgegevens, etc.
 6. Meet periodiek hoe de medewerkers hun werk ervaren. Bijvoorbeeld door het afnemen van een Duurzame Inzetbaarheid Index (DIX). Dit is een door TNO ontwikkelde en gevalideerde digitale vragenlijst. Dit instrument brengt direct in beeld hoe het met de inzetbaarheid van de medewerker voor staat. Van vakkennis en gezondheid tot werkplezier. De medewerker krijgt zelf de regie bij het vergroten van de persoonlijke inzetbaarheid. Met informatie uit de DIX stelt hij zelf concrete doelen op. Door het instrument periodiek in te zetten kunnen u en uw werknemers de effecten van de inspanningen meten. Zo zie je of er tussen vestigingen of afdelingen verschillen zijn en of je beleid in de loop der jaren het gewenste effect heeft.

Ondersteuning in beleid

Vinden leidinggevenden het moeilijk om te zien wie werkdruk en stress ervaart? Of lastig om dat op een goede manier bespreekbaar te maken? Wellicht kan Simple Check hier een belangrijke rol in spelen. Simple Check werkt met diverse gevalideerde (door TNO ontwikkelde) instrumenten, om op niveau van werkgever en medewerker de dialoog aan te gaan over duurzame inzetbaarheid. Hierbij kunt u denken aan:

 1. De TNO Gezond Leven Scan. Deze Gezond Leven Scan geeft inzicht in de levensstijl en houding van de werknemer. De scan is onderverdeeld in verschillende onderdelen:
  Leefstijlgedrag: over bewegen, voeding, alcohol, roken, slaap en ontspanning;
  Houding en cultuur: over jou kijk op gezond leven en die van je collega’s, vrienden en familie;
  Advies: een persoonlijk advies om aan een gezonde leefstijl te werken.
 2. TNO Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX); dit is een instrument dat medewerkers inzicht geeft in hun Gezondheid & Energie, Vakkennis & Vaardigheden, Motivatie & Betrokkenheid en Werk-Privébalans. Daarnaast stimuleert de DIX medewerkers om actief met hun eigen aandachtspunten aan de slag te gaan
 3. De KOBA-DI tool. Deze tool maakt financieel inzichtelijk wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf aan productiviteit kan opleveren waardoor er meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt geïnvesteerd.

Simple Check is gespecialiseerd in het uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek. Hiermee geven wij inzicht in de gezondheid van medewerkers en creëren we bewustwording rondom een gezond leven. Tevens ondersteunen wij de mogelijke vervolgstappen die nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te waarborgen.

Dit alles wordt digitaal ondersteund. In een speciaal ontwikkelt portaal krijgen alle medewerkers, via een uiterst beveiligd en persoonlijk health dashboard, inzicht in zijn of haar fysieke en mentale gezondheid. Dit ‘duurzaam-inzetbaarheidsportaal’ biedt de werknemer een mogelijkheid om gericht en gemotiveerd te werken aan een gezonde leefstijl en biedt de werkgever en/of HRM de mogelijkheid om hierin te faciliteren middels op maat gemaakte of geleverde content gericht op duurzame inzetbaarheid.

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]