• min

Inzicht en tips voor werk privé balans, 4 krachtige vragen

Stress is een gezond en natuurlijk fenomeen. Goed gekanaliseerde stress is een krachtige en positieve motor om je leven te sturen. Het is de kunst om ‘goede’ stress van ‘slechte’ stress te onderscheiden! ‘De stress van het moderne leven’ is een uitdrukking die we te pas en te onpas tegenkomen. Althans zo lijkt het. Een uitdrukking die al onze ‘problemen’ duidt. We hebben het over het ‘gestreste leven’ alsof het onvermijdelijk en soms zelfs noodzakelijk is. Alsof er geen keuze meer mogelijk is. Een goede werk privé balans is essentieel voor het verminderen van stress!

Werk privé balans

Volgens het CBS gaf in 2014 al ruim acht procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan een depressie te hebben of te hebben gehad. Eén van de gevolgen van te veel stress. Op dit moment hebben meer dan 1 miljoen werknemers last van te veel stress. En dit aantal lijkt maar te stijgen.

Een veel voorkomende oorzaak voor het ervaren van (te) veel stress is dat de ‘werk-privé balans’ uit balans is. Werk-privé balans gaat, zoals de naam al zegt, over de verhouding tussen je werk en de privé situatie.

We verdelen onze tijd over het werk, ons gezin, onze sociale contacten, zorg voor anderen en onze hobby’s. De werk-privé balans heeft te maken met allerlei zaken, zoals reistijd, files, mantelzorg, kinderen, financiële situatie, etc. Een goede balans is maatwerk en aangezien zowel het werk als de privé situatie regelmatig verandert, verandert de balans mee. Het is dan ook zaak deze balans goed te bewaken.

De stressbron(nen)

Om erachter te komen waar de bron ligt van het uit balans raken van de werk-privé situatie, is zelfinzicht nodig. Zelfinzicht helpt je de eerste signalen van oplopende stress zo vroeg mogelijk te herkennen en erkennen. En dus is het belangrijk er achter te komen wat jouw ‘knelpunten’ zijn.

STEL JEZELF DE VOLGENDE VRAGEN:

1. Wat is er teveel?

Bijvoorbeeld teveel taken, te hoge werkdruk, teveel veranderingen, te veel ziekteverzuim, te veel verantwoordelijkheid, teveel informatie.

2. Wat is er te weinig?

Bijvoorbeeld te weinig (ondersteunend) personeel, leidinggevende te weinig aanwezig, onduidelijke taakverdeling (wie doet wat wanneer en waarom), te weinig samenwerking, te weinig regelmogelijk¬heden (mogelijkheden om zelf te handelen), te weinig verantwoordelijkheid.

3. Sociale context en werkcontacten die draaglast verhogen of verlagen ▲▼

Wie “dragen” mee? Is er ondersteuning of juist niet vanuit werk en vanuit privé?
Bijvoorbeeld: een luisterend oor thuis aanwezig, collega’s die ondersteunen of niet, omstandigheden zoals recent overleden familielid, een ziek kind thuis.

4. Overig

  • Slaap je voldoende?
  • Heb je plezier in je werk?
  • Ervaar je stress?

Tijd voor verandering

Als, uit bovenstaande antwoorden, blijkt dat de zaken niet gaan zoals ze zouden moeten gaan, hebben mensen de natuurlijke neiging om zich nog meer in te zetten en zo nog meer van hetzelfde te blijven doen. Terwijl hier niet de oplossing ligt.

“De belangrijkste problemen die we onder ogen zien, kunnen niet worden opgelost met hetzelfde niveau van denken als wat we hadden toen we ze creëerden!” Albert Einstein

HOE KUN JE JE HUIDIGE SITUATIE VERANDEREN EN VERBETEREN? KIJK ALS EERSTE NAAR JOUW AANDEEL:

1. Persoonlijke eigenschappen

Welke eigenschappen zijn jouw valkuil? Bijvoorbeeld: gehaastheid, eigenwijsheid (rigide in denken, weinig veranderingsbereidheid), gedreven, bescheiden, beschuldigend, loyaal, vooral de oorzaak buiten jezelf zoeken, je voelt je (snel) slachtoffer, je wilt graag meer erkenning (financieel of niet) en of waardering, je wilt graag resultaat/iets bereiken.

2. Vaardigheden

Welke vaardigheden/competenties kunnen verder worden ontwikkeld?
Betreft dit vooral taakgerichte vaardigheden (doelgericht) of vooral persoon/procesgerichte vaardigheden?

3. Wat is jouw gedrag?

En is jouw gedrag natuurlijk of is het aangepast aan de omgeving? Denk hierbij aan: harde werker, veel en misschien wel graag mopperen, passief of actief, afspraken niet nakomen.

4. Wat zijn je opvattingen over het werk

Bijvoorbeeld: ik laat me niet kennen, ik heb geen hulp nodig, iedereen is tegen mij, niet lullen maar poetsen.

Hierna is het zaak om te kijken wat je zou kunnen veranderen om je huidige situatie te veranderen. Geef eens antwoord op onderstaande vragen:

  • Wat heb je nodig?
  • Wat kan er anders?
  • Wie heb je daarbij nodig?
  • Wat kan er niet veranderen?
  • Zien anderen dit ook zo?

Schrijf jouw ideeën hierover op en vraag advies aan je omgeving. Leg jouw oplossingen voor aan je (HR) manager en aan de mensen in je directe omgeving. Vraag of ze je hierbij kunnen ondersteunen. Over het algemeen vinden mensen het fijn om te helpen, ze moeten alleen vaak weten hoe. En daar kun jij hen bij helpen!

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Positieve gezondheid met een vleugje duurzame inzetbaarheid

Positieve Gezondheid is een benadering die zowel binnen de gezondheidszorg als het onderwijs steeds meer aandacht krijgt. En dat is niet voor niets. Het blijkt dat door de focus te leggen op de mogelijkheden, de veerkracht en de zingeving van mensen, dit leidt tot meer gezondheid, welzijn en werkplezier. Daarnaast zorgt deze aanpak voor betere beheersing van zorgkosten en een effectieve samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen. Echter wordt deze benadering vooral toegepast op het verbeteren van de zorg en/of diensten, en in mindere mate richting de eigen medewerkers. En dat vinden wij zonde. Lees verder over onze innovatieve methode om Positieve Gezondheid te integreren met de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers.

28 mei, 2024

Hoe voer je een verzuimgesprek?

Verzuimgesprekken zijn een cruciaal onderdeel van effectief verzuimmanagement en dragen bij aan zowel het welzijn van medewerkers als de operationele efficiëntie van de organisatie. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland is ongeveer 5%, wat betekent dat elke dag 5 van de 100 werknemers niet aan het werk zijn. Verzuim draagt aanzienlijk bij aan de jaarlijkse kosten voor een bedrijf. Het is daarom enorm belangrijk om binnen een bedrijf aandacht te besteden aan het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. Een effectief instrument hiervoor is het voeren van een goed en efficiënt verzuimgesprek. Een verzuimgesprek is gericht op het verminderen of terugdringen van verzuim én het bevorderen van het welzijn van medewerkers. Al met al dus een belangrijk onderdeel van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Maar lang niet iedere werkgever of leidinggevende weet hoe je een effectief verzuimgesprek kunt voeren. Lees verder voor een aantal belangrijke tips.

27 mei, 2024

Dankbaar zijn zorgt voor gelukkig zijn, óók op de werkvloer

Van dankbaar zijn word je gelukkiger, óók op de werkvloer. Het valt niet altijd mee om optimistisch en positief te blijven en te zijn, en dat komt zeker ook door de tijd waarin we leven. Toch werd dit in andere tijden ook zo ervaren en is dit niet iets wat alleen nu speelt. Ook vroeger werd gezegd en gedacht dat de tijd waarin men leefde niet de makkelijkste was. De term 'vroeger was alles beter' geldt zeker voor een langere periode dan alleen nu. Dus je kunt gerust stellen dat het altijd, te allen tijde, belangrijk is om te werken aan je mentale weerbaarheid. En een van die dingen die je daarbij helpen is aandacht te geven aan dankbaarheid. Want dankbaar zijn voor de dingen die wel goed gaan zorgen voor de lichtpuntjes in het leven. En als het je lukt om lichtpuntjes te blijven zien, ook als het niet zo meezit, kan dat veel opleveren. De positieve dingen in je leven blijven ervaren en opmerken en daar dankbaar voor zijn is niet alleen goed voor je eigen welzijn en jouw gezondheid, maar ook voor de sfeer op het werk en de prestaties van je team.

8 mei, 2024