• min

Inzicht en tips voor werk privé balans, 4 krachtige vragen

Stress is een gezond en natuurlijk fenomeen. Goed gekanaliseerde stress is een krachtige en positieve motor om je leven te sturen. Het is de kunst om ‘goede’ stress van ‘slechte’ stress te onderscheiden! ‘De stress van het moderne leven’ is een uitdrukking die we te pas en te onpas tegenkomen. Althans zo lijkt het. Een uitdrukking die al onze ‘problemen’ duidt. We hebben het over het ‘gestreste leven’ alsof het onvermijdelijk en soms zelfs noodzakelijk is. Alsof er geen keuze meer mogelijk is. Een goede werk privé balans is essentieel voor het verminderen van stress!

Werk privé balans

Volgens het CBS gaf in 2014 al ruim acht procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aan een depressie te hebben of te hebben gehad. Eén van de gevolgen van te veel stress. Op dit moment hebben meer dan 1 miljoen werknemers last van te veel stress. En dit aantal lijkt maar te stijgen.

Een veel voorkomende oorzaak voor het ervaren van (te) veel stress is dat de ‘werk-privé balans’ uit balans is. Werk-privé balans gaat, zoals de naam al zegt, over de verhouding tussen je werk en de privé situatie.

We verdelen onze tijd over het werk, ons gezin, onze sociale contacten, zorg voor anderen en onze hobby’s. De werk-privé balans heeft te maken met allerlei zaken, zoals reistijd, files, mantelzorg, kinderen, financiële situatie, etc. Een goede balans is maatwerk en aangezien zowel het werk als de privé situatie regelmatig verandert, verandert de balans mee. Het is dan ook zaak deze balans goed te bewaken.

De stressbron(nen)

Om erachter te komen waar de bron ligt van het uit balans raken van de werk-privé situatie, is zelfinzicht nodig. Zelfinzicht helpt je de eerste signalen van oplopende stress zo vroeg mogelijk te herkennen en erkennen. En dus is het belangrijk er achter te komen wat jouw ‘knelpunten’ zijn.

STEL JEZELF DE VOLGENDE VRAGEN:

1. Wat is er teveel?

Bijvoorbeeld teveel taken, te hoge werkdruk, teveel veranderingen, te veel ziekteverzuim, te veel verantwoordelijkheid, teveel informatie.

2. Wat is er te weinig?

Bijvoorbeeld te weinig (ondersteunend) personeel, leidinggevende te weinig aanwezig, onduidelijke taakverdeling (wie doet wat wanneer en waarom), te weinig samenwerking, te weinig regelmogelijk¬heden (mogelijkheden om zelf te handelen), te weinig verantwoordelijkheid.

3. Sociale context en werkcontacten die draaglast verhogen of verlagen ▲▼

Wie “dragen” mee? Is er ondersteuning of juist niet vanuit werk en vanuit privé?
Bijvoorbeeld: een luisterend oor thuis aanwezig, collega’s die ondersteunen of niet, omstandigheden zoals recent overleden familielid, een ziek kind thuis.

4. Overig

  • Slaap je voldoende?
  • Heb je plezier in je werk?
  • Ervaar je stress?

Tijd voor verandering

Als, uit bovenstaande antwoorden, blijkt dat de zaken niet gaan zoals ze zouden moeten gaan, hebben mensen de natuurlijke neiging om zich nog meer in te zetten en zo nog meer van hetzelfde te blijven doen. Terwijl hier niet de oplossing ligt.

“De belangrijkste problemen die we onder ogen zien, kunnen niet worden opgelost met hetzelfde niveau van denken als wat we hadden toen we ze creëerden!” Albert Einstein

HOE KUN JE JE HUIDIGE SITUATIE VERANDEREN EN VERBETEREN? KIJK ALS EERSTE NAAR JOUW AANDEEL:

1. Persoonlijke eigenschappen

Welke eigenschappen zijn jouw valkuil? Bijvoorbeeld: gehaastheid, eigenwijsheid (rigide in denken, weinig veranderingsbereidheid), gedreven, bescheiden, beschuldigend, loyaal, vooral de oorzaak buiten jezelf zoeken, je voelt je (snel) slachtoffer, je wilt graag meer erkenning (financieel of niet) en of waardering, je wilt graag resultaat/iets bereiken.

2. Vaardigheden

Welke vaardigheden/competenties kunnen verder worden ontwikkeld?
Betreft dit vooral taakgerichte vaardigheden (doelgericht) of vooral persoon/procesgerichte vaardigheden?

3. Wat is jouw gedrag?

En is jouw gedrag natuurlijk of is het aangepast aan de omgeving? Denk hierbij aan: harde werker, veel en misschien wel graag mopperen, passief of actief, afspraken niet nakomen.

4. Wat zijn je opvattingen over het werk

Bijvoorbeeld: ik laat me niet kennen, ik heb geen hulp nodig, iedereen is tegen mij, niet lullen maar poetsen.

Hierna is het zaak om te kijken wat je zou kunnen veranderen om je huidige situatie te veranderen. Geef eens antwoord op onderstaande vragen:

  • Wat heb je nodig?
  • Wat kan er anders?
  • Wie heb je daarbij nodig?
  • Wat kan er niet veranderen?
  • Zien anderen dit ook zo?

Schrijf jouw ideeën hierover op en vraag advies aan je omgeving. Leg jouw oplossingen voor aan je (HR) manager en aan de mensen in je directe omgeving. Vraag of ze je hierbij kunnen ondersteunen. Over het algemeen vinden mensen het fijn om te helpen, ze moeten alleen vaak weten hoe. En daar kun jij hen bij helpen!

Meer lezen?

Hieronder vind je een selectie van andere interessante nieuwsberichten die aansluiten bij wat je zojuist hebt gelezen. Ontdek en laat je inspireren!

Herken de signalen van de 12 stadia van een burn-out

Burn-out komt voor in veel verschillende maten of vormen. Zo praat men soms van ‘overspannen’, ‘opgebrand’ of ‘overwerkt’. En van de veel voorkomende “ik kan niet wachten op mijn vakantie” tot de serieuze burn-out waarbij je een half jaar (of langer) hersteltijd nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen. De passende respons op verschillende vormen van stadia burn-out, is erg verschillend. Op tijd reageren en de juiste stappen nemen kan vaak zorgen voor een sneller herstel of juist het voorkomen van erger. In onderstaand artikel worden de 12 stadia besproken en staan belangrijke tips om mee aan de slag te gaan.

17 oktober, 2023

Zitten is het nieuwe roken, we zitten 85% van onze vrije tijd!

VPRO redacteur Katja de Bruin is het met de stelling ‘zitten is het nieuwe roken’ meer dan eens. Zij deed onderzoek naar het effect van het overmatig zitten en de resultaten zijn zorgwekkend. In haar boek ‘Zitten is het nieuwe roken’ gaat zij in op de gevolgen van het vele zitten en biedt diverse oplossingen. Door bijvoorbeeld vaker te gaan staan of een wandeling te maken, verklein je de kans op hart- en vaatziekten en heb je meer energie. De gezondheidsrisico’s die te veel zitten met zich mee brengen lijken nog niet bij iedereen bekend te zijn en daarom is het creëren van bewustwording meer dan nodig.

5 oktober, 2023

Tips goede werkhouding

Een goede til- zit- en sta-houding is nodig om veel lichamelijke klachten te voorkomen. Vanzelfsprekend zou je denken toch? Helaas zijn er ruim 69 honderdduizend werknemers per jaar die last krijgen van hun gezondheid naar aanleiding van een verkeerde houding tijdens het werk. Een juiste werkhouding en voldoende ontspanning verdienen daarom extra aandacht!

2 oktober, 2023