6 tips die draagvlak voor een gezondheidsbeleid vergroten2019-07-12T14:23:53+02:00

Project Description

Handen high five draagvlak

6 tips die draagvlak voor een gezondheidsbeleid vergroten

Gezonde werknemers zijn belangrijk voor een bedrijf. Ze verzuimen minder, zijn productiever en zitten gewoonweg lekkerder in hun vel. Deze kenmerken zijn nodig om op het werk mooie prestaties neer te zetten. Als werknemers ook nog plezier hebben in het werk, dan heb je het als werkgever helemaal goed voor elkaar. Maar helaas zijn gezonde werknemers, fysiek en mentaal, niet vanzelfsprekend. Een groot deel van de werknemers in Nederland heeft een ongezonde levensstijl, ervaart een te hoge werkdruk en gaat met gemengde gevoelens naar het werk toe.

Gelukkig wordt het thema ‘gezond op het werk’ binnen bedrijven steeds belangrijker. De HR managers en directeuren raken meer en meer overtuigd dat zij met een gezondheidsbeleid de gezondheid van het personeel een duwtje in de rug kunnen geven. Maar voordat gezondheidsprogramma’s het juiste effect hebben, moet er voldoende draagvlak zijn. 

Samen sta je sterk, maar hoe?

Hoe meer mensen achter een voorstel staan, des te meer je voor elkaar krijgt. Het is daarom belangrijk dat iedereen binnen het bedrijf overtuigd en enthousiast is over ideeën die op tafel liggen, zowel het management als het personeel. Daarbij komt dat als het personeel enthousiast is over het plan, de kans groter is dat het management volgt. Medewerkers maken tenslotte het bedrijf. Echter, op deze manier draagvlak creëren is makkelijker gezegd dan gedaan. Collega’s kunnen enthousiast zijn, maar ook weerstand bieden. Het is daarom belangrijk dat iedereen het nut inziet en voelt dat wanneer ‘gezond op het werk’ gaat leven, dat zowel de privé- als werksituatie verbetert. 

  • Tip 1: Zorg dat je de belangrijkste personen op tijd en over het juiste vraagstuk benadert. Wil je een gezond aanbod in de kantine? Ga dan om de tafel met diegene die daar verantwoordelijk voor is en bespreek wat de mogelijkheden zijn. Ben je op zoek naar een samenwerking met een expert op het gebied van preventief medisch onderzoek? Weet wat je budget is, doe research en leg je ideeën voor aan het management. Op deze manier verzamel je gezamenlijke belangen en kun jij jouw punt op een heldere manier overbrengen.
  • Tip 2: Houd de insteek positief, voorafgaand maar ook na afloop. Vertel welke voordelen zitten aan een gezondere levensstijl en laat aan het management zien wat gezonder personeel (financieel) voor het bedrijf oplevert. Het personeel moet het gezondheidsprogramma leuk vinden, maar het management moet ook toegevoegde waarde zien voor het bedrijf. Breng tijdens een evaluatie dan ook iedereen op de hoogte van de resultaten, breng een toost uit op successen en zorg dat men niet eens meer terug wil naar de oude, ongezonde leefgewoontes.

Behoefte aan oriëntatie, inspraak en invloed

Gezondheid en levensstijl blijven doorgaans een gevoelig onderwerp. Het is dan ook niet gek dat het even duurt voordat men enthousiast is over een gezondheidsbeleid. Men wil zich goed kunnen oriënteren, ideeën aandragen en meedenken over de inhoud van gezondheidsprogramma’s. Op deze manier is de kans groter dat het management en het personeel zich onderdeel zal voelen van het plan. Zij zullen bij wijze van spreken ambassadeurs worden van het gezondheidsbeleid. 

  • Tip 3: Zorg dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen het bedrijf. Als je weet waar de prioriteiten van het personeel en het management liggen, kun je inschatten waarmee je kunt overtuigen, wat er nog ontbreekt en wat de verwachtingen zijn. Op deze manier laat je zien dat je het belangrijk vindt dat iedereen achter het beleid staat.
  • Tip 4: Weet wie enthousiast is en waar weerstand zit. Door open te staan voor suggesties en aanvullingen en je te verplaatsen in degene die weerstand biedt, vergroot je de kans op meer draagvlak. Vragen die je jezelf kunt stellen zijn: Wat zijn de problemen? En hoe zorg ik ervoor dat iedereen het gezondheidsbeleid ziet als een win-win situatie?

Structuur en draagvlak: voorwaarden voor succes

Preventie op de korte en lange termijn vraagt om een heldere aanpak. Alleen door met regelmaat ‘gezondheid’ onder de aandacht te brengen, blijft het onderwerp leven. Daarnaast is iedereen binnen het bedrijf op de hoogte van de reden waarom het beleid is opgesteld, hoe het probleem wordt aangepakt en wat het bedrijf voor resultaten verwacht te behalen. 

  • Tip 5: Blijf op de hoogte van behoeften en stem de inhoud van het gezondheidsbeleid daar op af. Door continu draagvlak te creëren, vergroot je de kans dat het beleid een waardevolle bijdrage levert aan de bedrijfscultuur. Is het terugdringen van het verzuim een aandachtspunt? Zorg er dan voor dat je in kaart hebt wat de impact is van een gezonde levensstijl op het ziekteverzuim. Vindt het bedrijf het creëren van een veilige werkomgeving belangrijk? Neem dan mee dat fitte en uitgeruste werknemers minder fouten maken.
  • Tip 6: Sluit aan op persoonlijke interesses en voorkeuren. Het internet staat vol onderzoeken over de positieve gevolgen van voldoende beweging, gezonde voeding en genoeg ontspanning. Speel daar op in. Niet door constant te wijzen op de voordelen, maar door in te spelen op interesses verhoog je de betrokkenheid.

Draagvlak vraagt om aandacht

In je eentje kom je er niet. Voor het creëren van een gezonde bedrijfscultuur is voldoende draagvlak nodig. Maar voordat je genoeg achterban hebt om van jouw plan een succes te maken ben je een paar maanden, is het niet een jaar, verder. Door vooraf te kijken wie de belangrijkste betrokken personen zijn, waar behoefte aan is en waarom men weerstand vertoont, vergroot je de kans dat het merendeel zich uiteindelijk in jouw voorstel kan vinden. Een gezondheidsbeleid gaat het hele bedrijf aan en het is dan ook belangrijk dat iedereen zich onderdeel voelt. Door in te spelen op interesses, te vertellen wat wel mag in plaats van wat niet en transparant te zijn over elke stap die wordt gezet, houd je de aandacht vast. Maar niet alleen in het beginstadium is het creëren van draagvlak belangrijk. Als het beleid een nieuwe fase ingaat, moet er ook opnieuw draagvlak gecreëerd worden. Blijf daarom op de hoogte van de prioriteiten binnen het bedrijf en stem het gezondheidsbeleid daarop af. Op deze manier krijg je meer voor elkaar.

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]