Vervolgtrajecten

Leidinggevende programma

Simple Check biedt het leerzame en inspirerende programma ‘Vitaal leidinggeven’. Hierin wordt ingegaan op het onderwerp duurzame inzetbaarheid en de daarbij behorende vaardigheden van de leidinggevenden. Het programma bestaat uit de Leidinggevenden Scan en  verschillende workshops. En heeft tot doel leidinggevenden ambassadeurs te maken van het DI programma. 

Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid

Leidinggevende als ambassadeur

De rol van de leidinggevende is cruciaal maar complex waar het gaat om het begeleiden van medewerkers richting duurzame inzetbaarheid.

Het programma bestaat uit 3 onderdelen: 

Stap 1. Leidinggevende Scan (TNO)

Deze korte vragenlijst draagt bij aan de versterking van de rol van leidinggevenden als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Zo wordt helder welke  competenties en persoonskenmerken en eigenschappen heeft de leidinggevende? En wat is nodig om, vanuit eigen kwaliteiten, talenten en drijfveren actief beleid en begeleiding te kunnen voeren richting het team op het gebied van gezondheid en vitaliteit. De resultaten van deze scan worden meegenomen in de vervolgstappen.

Meer informatie

Reactie HR manager:

“‘Het onderwerp duurzame inzetbaarheid ging echt leven binnen de organisatie door het enthousiasme van de leidinggevenden.'” 

Stap 2. Workshop Vitaal leidinggeven

Deze workshop biedt waardevolle kennis en praktische tools voor leidinggevenden die een actieve rol willen spelen in het creëren van een vitaal en veerkrachtig team. Voor nu en in de toekomst!

Meer informatie

Stap 3. Workshop Inzetbaarheidsgesprek

Tijdens deze interactieve workshop oefenen we de gesprekken die leidinggevenden kunnen voeren om medewerkers te ondersteunen bij het bevorderen van hun eigen inzetbaarheid.

Meer informatie

Programma op maat

Iedereen is uniek. Ook de leidinggevenden. Vandaar dat we al onze programma’s aanpassen op de behoefte en vaardigheden die er zijn binnen jouw bedrijf. Dit leidt tot een persoonlijke aanpak en resulteert in een unieke leerervaring op het gebied van vitaal leidinggeven. 

Deelnemer:

“Door deel te nemen aan dit traject kwam ik erachter dat ik zelfs voor mezelf niet eens goed helder had wat Duurzame Inzetbaarheid nou voor me betekende. Laat staan dat ik daarin iets kon betekenen voor mijn mensen.” 

Opbrengsten van investeren in workshops en trainingen:

Gezondheidsinterventies dragen bij aan het verbeteren van de algehele gezondheid van werknemers. Dit kan leiden tot een vermindering van ziekteverzuim, hogere productiviteit en een betere kwaliteit van het werk. Gezonde werknemers hebben over het algemeen ook een lager risico op chronische aandoeningen, wat de organisatie op lange termijn ten goede komt

Door middel van interventies die gericht zijn op het bevorderen van gezond gedrag en het voorkomen van ziekten, kunnen organisaties hun gezondheidskosten verlagen. Gezondere werknemers hebben mogelijk minder behoefte aan medische zorg, waardoor de ziektekostenverzekeringen van de organisatie worden verminderd. Simple Check kan hierover advies geven en meedenken.

Organisaties die investeren in gezondheidsinterventies tonen zorg voor het welzijn van hun werknemers. Dit leidt tot een hogere werknemerstevredenheid en betrokkenheid bij het werk. Gezondheidsprogramma’s hebben ook een positief effect op de werkcultuur, waardoor werknemers zich gewaardeerd en ondersteund voelen.

Gezondheidsinterventies kunnen ook gericht zijn op het bevorderen van veiligheid op de werkplek en het verminderen van arbeidsongevallen en letsels. Door werknemers bewust te maken van veiligheidsmaatregelen en hen te voorzien van de juiste training, kan de organisatie de incidenten op de werkplek verminderen, wat resulteert in kostenbesparingen en een hogere productiviteit.

Organisaties die gezondheid hoog in het vaandel hebben staan en investeren in gezondheidsinterventies, bouwen een positieve bedrijfsreputatie op. Dit is aantrekkelijk voor potentiële werknemers en klanten. Daarnaast helpt het de organisatie om zich te onderscheiden van concurrenten.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke opbrengsten van gezondheidsinterventies variëren, afhankelijk van de aard van de interventies, de kenmerken van de werknemerspopulatie en andere contextuele factoren. Het regelmatig meten van de effectiviteit en opbrengsten van gezondheidsinterventies is dan ook belangrijk om inzicht te krijgen in de specifieke voordelen die een organisatie kan en wil behalen.

Klaar voor om samen te werken aan een gezondere toekomst voor jouw bedrijf?

Inzicht, onderzoek en begeleiding voor de werkgever en de werknemer, op zowel mentaal als fysiek niveau.