Koninklijke Visio

Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen en biedt landelijk informatie en advies en verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. De cliënt inspireert de medewerkers van Visio om vakbekwaam, creatief en flexibel te werken. Respect voor de cliënt en haar keuzes alsmede de kwaliteit van zijn of haar leven staan voorop. Samenwerking met andere partijen is hierbij vanzelfsprekend. Het idee om de health check aan te bieden aan zowel de medewerkers als aan de cliënten is ontstaan doordat er eerder een health check op locatie is geweest. En deze laagdrempelige werkwijze, waarin de medewerkers op een overzichtelijke manier inzicht in zowel de fysieke als de mentale gezondheid kregen past uitstekend bij waar het bedrijf voor staat. Namelijk een persoonlijke en passende aanpak om te zorgen voor tevreden cliënten.

Mensen stimuleren hun mogelijkheden te ontdekken

Sinds de oprichting van Koninklijke Visio, meer dan 200 jaar geleden, is de missie eigenlijk ongewijzigd: met specialistische expertise ondersteunt Visio mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Koninklijke Visio heeft de samenwerking gezocht met Simple Check om een health check (ook wel Preventief Medisch Onderzoek genoemd) aan te bieden. En niet alleen aan de medewerkers, maar ook aan de cliënten van Visio. Dit betreft mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Ze streven ernaar al hun cliënten zelfbewust te laten zijn. Om ze de mogelijkheid te bieden zoveel mogelijk eigen regie te hebben over hun leven en de keuzes die ze daarin maken. Er is een bepaalde mate van afhankelijkheid, maar hoe meer cliënten in staat worden gesteld hun eigen wensen en ideeën te laten prevaleren, hoe positiever ze het leven ervaren.

In gesprek met Annemiek Seegers, HRM adviseur bij Visio, Wonen & Dagbesteding regio Midden

Koninklijke Visio heeft ervoor gekozen om een health check (PMO) aan te bieden aan zowel de medewerker als de cliënten. “Dit past uitstekend binnen onze visie om mensen te stimuleren hun mogelijkheden te ontdekken. Te kijken naar wat wél kan! Als slechtziende en blinde mensen (weer) in hun kracht kunnen gaan staan, worden zij, wie zij willen zijn. Dan is een zelfstandiger leven mogelijk, met meer eigen regie.” aldus Annemiek Seegers, HRM adviseur bij Visio, Wonen & Dagbesteding regio Midden.

“Het idee om de health check aan te bieden aan onze cliënten, is ontstaan doordat we eerder voor medewerkers een health check bij ons op locatie hebben gefaciliteerd.” vertelt Seegers. “Middels deze laagdrempelige en innovatieve health check kregen onze medewerkers op een overzichtelijke manier inzicht in zowel fysieke als hun mentale gezondheid”.

Enthousiasme

“Veel medewerkers raakten geïnspireerd om gericht met hun gezondheid en hun leefstijl aan de slag te gaan. Door dit enthousiasme kwam als vanzelf de vraag naar voren bij een groot aantal van onze cliënten. Ook zij waren nieuwsgierig en geïnteresseerd. Daarnaast hebben zij graag wat meer handvatten om gericht met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan. Na een grondige inventarisatie en het bespreken van de mogelijkheden met Simple Check hebben we gekozen voor een health check gericht op de fysieke metingen en mentale metingen door middel van een mondelinge vragenlijst met een van de specialisten in de bus gericht op de zogenaamde BRAVO thema’s.”

Fysieke metingen:
  • Bloedonderzoek (cholesterol en bloedsuiker)
  • BMI, Vetpercentage en Buikomvang
  • Bloeddruk
Vragenlijst met een van de specialisten in de bus gericht op de zogenaamde BRAVO thema’s:
  • Bewegen
  • Roken
  • Alcohol
  • Voeding
  • Ontspanning

 

"Van te voren was goed besproken hoe de test werd uitgevoerd en hoe uitslagen van deze test zouden worden gecommuniceerd aan cliënten. Hierin werd goed meegedacht door het team van Simple Check."

Annemiek Seegers, HRM adviseur

Koninklijke Visio

Kwaliteit van leven

“Sinds de oprichting van Visio, meer dan 200 jaar geleden, is onze missie eigenlijk ongewijzigd: met specialistische expertise ondersteunt Visio mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. De health check kan hierin een belangrijk onderdeel zijn. We streven ernaar onze cliënten zelfbewust te laten zijn. Om ze de mogelijkheid te bieden zoveel mogelijk eigen regie te hebben over hun leven en de keuzes die ze daarin maken. Er is een bepaalde mate van afhankelijkheid, maar hoe meer cliënten in staat worden gesteld hun eigen wensen en ideeën te laten prevaleren, hoe positiever ze het leven ervaren.”

“Wat ik er zo mooi aan vond is dat cliënten zelf aangeven dat ze heel graag ‘gezond oud willen worden’. Hierdoor zijn ze gemotiveerd om deel te nemen. Het was plezierig dat de uitslag van de onderzoeken gelijk met de cliënten besproken werd. De medewerker van Simple Check stelde heel gericht vragen en zo kwamen bijzonderheden gelijk aan de orde en konden gericht afspraken gemaakt worden. Zo hebben we hier op de groep aan de hand van de uitslagen van de onderzoeken een bewonersbespreking gehouden en gezamenlijk afspraken kunnen maken over bijvoorbeeld het koffiegebruik. Kortom een zinvol onderzoek. Bewoners geven zelf aan dat ze graag over een tijd een vervolgonderzoek willen om te kijken of de resultaten verbeterd zijn.” _ Reactie van een cliëntbegeleider.

Specialistische medewerkers

De keuze om dit samen met Simple Check te doen is niet voor niets aldus Seegers. “Net als Visio de expertise in huis heeft op het gebied van de visuele beperking, heeft Simple Check specialistische expertise op het gebied van vitaliteit en gezondheid. Ook zij ontwikkelen voortdurend nieuwe diensten en methodieken. Ze werken met goed opgeleide en toegeruste professionals. Dit straalt ook over op de deelnemers van het onderzoek. Onze cliënten ervaren het als betrouwbaar, inspirerend en betrokken. Ook dachten ze goed mee omtrent de mogelijkheden die er waren. Zo is er gekozen voor een mondelinge toelichting en was er sowieso meer tijd vrijgemaakt voor begeleiding. Ook met betrekking tot de privacy zijn er goede afspraken gemaakt. Kortom een geslaagde ervaring voor alle betrokken partijen.”

“Het was voor mij de eerste keer. Alles was goed, bloeddruk gemeten en gekeken naar mijn bloed voor bloedsuiker. Ze hebben ook nog een tip gegeven om meer water te drinken. Dat doe ik nu tijdens de afwas, tussendoor een beetje extra water. Ze mogen de health check wel weer organiseren, maar niet zo vaak. Een keer in het jaar is vaak genoeg. Ik zou mij de volgende keer weer opgeven”. _ Reactie van een cliënt.

 

Tot slot

“De health check is goed bevallen. Wat prettig was is dat alles ongedwongen was, cliënten kregen voldoende de tijd en de ruimte, ook om aan te geven als ze iets spannend vonden. Als er interesse was voor bijvoorbeeld de bloeddrukmeter dan kregen ze de tijd om deze helemaal te voelen en er vragen over te stellen. Als ze iets niet wilde checken was dat ook prima. De redelijk informele sfeer droeg mede bij aan een positieve ervaring.” _ Reactie van een cliëntbegeleider.