Vragenlijsten

Mini DIX vragenlijst

De Mini-DIX is een korte versie van de complete vragenlijst van de DIX maar stipt wel alle relevante onderwerpen aan. Deze korte vragenlijst geeft helder weer hoe jouw werknemer het werk en de omgeving ervaart. Voelt hij of zij zich gezond, vakkundig, gemotiveerd en is er een goede balans tussen werk en privé? De scores zijn een weergave van de persoonlijke beleving op dit moment. Het is geen diagnose, maar de Mini-DIX geeft concrete aangrijpingspunten om te werken aan verbetering.

1. Huidig én toekomstig functioneren

2. Vitaliteit, employability, werkvermogen

3.Terugkoppeling op persoonsniveau

4.Terugkoppeling op organisatieniveau

Doel: 

Het screenen van de belangrijkste aangrijpingspunten voor duurzame inzetbaarheid. De Mini DIX kan als tussentijdse meting worden ingezet om zo de voortgang van een beleid te monitoren. Uiteraard kan deze ook los worden ingezet als 0 meting.

De Mini DIX geeft inzicht in:

Beschrijving onderwerpen: 

 • Werkprivé balans; gaat over de combinatie tussen ons werk en onze privé situatie. Dit omvat o.a. de volgende zaken: reistijd, files, mantelzorg, kinderen, financiële situatie, etc. Een goede balans is maatwerk.

  Veerkracht; heeft te maken met de manier waarop we in staat zijn om te gaan met veranderingen. In hoeverre zijn we bestand tegen druk? Kunnen we meebewegen met de veranderingen die op ons af komen? En zijn we bereid om over te stappen naar een andere functie?

  Huidig functioneren; gaat over de het huidig functioneren en presteren. Doet de werknemer wat er wordt verwacht en hoe presteert hij of zij ten opzichte van de collega’s?

  Gezondheid en energie; gaat over de beleving die men heeft van de eigen gezondheid en het energieniveau. Ook geeft het aan in welke mate men, zowel lichamelijk als geestelijk, aan de eisen van het werk kan voldoen.

  Kennis en vaardigheden; in hoeverre voldoet men aan de juiste kennis en vaardigheden om optimaal te profiteren van de talenten en capaciteiten.

  Persoonlijk leiderschap; gaat over de verantwoordelijkheid die de werknemer neemt voor de eigen gezondheid en ontwikkeling. Het gaat om de bereidheid te blijven leren en ontwikkelen in het werk en de activiteiten die men onderneemt om gezond te leven.

  Toekomstverwachting; zegt alles over de verwachtingen rondom het werk voor de komende 3 tot 5 jaar. Past men dan nog bij het werk, heeft men dan nog de juiste kennis en vaardigheden en kan men het werk qua gezondheid nog aan?

Persoonlijk dashboard

 • De scan wordt online aangeboden via het persoonlijk health dashboard. Iedere deelnemer ontvangt direct na het invullen van de vragenlijst helder inzicht en feedback gericht op het resultaat. Dit biedt een uitstekende basis om aan de slag te gaan met de voor de deelnemer belangrijke thema’s. Zo kan men, met behulp van de tips en adviezen, een persoonlijk actieplan maken gericht op de verbeterpunten die zichtbaar worden uit de test.

HR Analytics dashboard

 • De organisatie krijgt op anonieme basis een groepsrapportage op basis van de resultaten. Zo wordt helder wat goed gaat en op welke onderdelen verbetering nodig is. Hiermee ontvangt de werkgever belangrijke data die gebruikt kan worden als stuurinformatie richting een vitaal en gezond bedrijf. Daarmee ontstaat er inzicht in de huidige mate van duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie, alsmede aanknopingspunten voor verbetering richting de toekomst. Alles gericht op een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Klaar voor om samen te werken aan een gezondere toekomst voor jouw bedrijf?

Inzicht, onderzoek en begeleiding voor de werkgever en de medewerker op zowel mentaal als fysiek niveau.

Heb je nog vragen? Wij nemen de tijd voor jou.

Plan een afspraak met één van onze adviseurs. Bel ons of kies zelf een datum en tijdstip wanneer het jou uitkomt.

Veilig en versleuteld

De persoonlijke testresultaten worden versleuteld opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de werknemer. De opslag van data voldoet aan de strenge eisen van NEN7510 in overeenstemming met de wet- en regelgeving voor zorginstellingen en zorgprofessionals.