Vragenlijsten

Arbeidsomstandigheden Scan

De Arbeidsomstandigheden scan biedt een gedetailleerd inzicht in de omstandigheden waaronder medewerkers werken. Het onderzoekt verschillende thema’s die een directe invloed kunnen hebben op de werkomgeving en het welzijn van medewerkers. Hierbij kun je denken aan meer inzicht in of de arbeidsomstandigheden gezondheidsklachten veroorzaken en of deze zorgen dat je je werk minder goed kunt uitvoeren (minder werkvermogen).

1. Health Check op elk gewenste locatie

2. Data vertalen naar concrete stappen

3. Begeleiding bij het opzetten van jouw DI beleid

4. Aanpak afgestemd op de doelgroep

De verschillende onderwerpen:

 • Fysieke belasting van het werk: Deze scan evalueert de mate van fysieke belasting waaraan medewerkers worden blootgesteld tijdens hun werkzaamheden. Het kan gaan om tillen, dragen, duwen, trekken of andere vormen van lichamelijke inspanning.

  Afwijkende werktijden: Hierbij wordt gekeken naar werkschema’s buiten de normale kantoortijden, zoals ploegendiensten of nachtdiensten. De scan geeft inzicht in de mogelijke effecten van deze afwijkende werktijden op het welzijn en de gezondheid van medewerkers.

  Werken met gevaarlijke stoffen: Dit thema richt zich op de risico’s en veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen. De scan beoordeelt de bewustwording en de naleving van veiligheidsprotocollen om de risico’s voor medewerkers te minimaliseren.

  Factoren als lawaai, klimaat, verlichting: Deze scan onderzoekt de omstandigheden op de werkvloer met betrekking tot lawaai, klimaat en verlichting. Het identificeert mogelijke bronnen van overlast en beoordeelt de impact ervan op het welzijn en de prestaties van medewerkers.

  Beeldschermwerk & zitten: Hierbij wordt gekeken naar de ergonomische aspecten van beeldschermwerk en het langdurig zitten. De scan evalueert de werkhouding, de afwisseling tussen zitten en bewegen, en de eventuele aanwezigheid van fysieke ongemakken of klachten.

  Veiligheidscultuur: Deze scan onderzoekt de veiligheidscultuur binnen de organisatie, inclusief het bewustzijn van veiligheidsprocedures, de meldingsbereidheid en de mate waarin medewerkers zich gesteund voelen bij het aankaarten van veiligheidskwesties.

  Effecten op gezondheid en inzetbaarheid: Dit thema richt zich op de bredere impact van de arbeidsomstandigheden op de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Het beoordeelt onder andere de mate van stress, vermoeidheid en de balans tussen werk en privéleven.

  Na het invullen van de scan ontvangen medewerkers een gedetailleerde terugkoppeling van hun scores in hun persoonlijke dashboard. Hierin wordt uitgelegd wat de scores betekenen en worden algemene adviezen gegeven om de arbeidsomstandigheden waar mogelijk te verbeteren. Indien nodig worden medewerkers doorgelinkt naar filmpjes, tips en adviezen, zodat ze meer informatie kunnen vinden over specifieke thema’s die relevant zijn voor hun situatie.

Het management dashboard

 • Voor organisaties worden de uitkomsten op groepsniveau teruggekoppeld in een management dashboard, op voorwaarde dat er minimaal 30 medewerkers de scan hebben ingevuld. Dit stelt organisaties in staat om de resultaten te analyseren en gerichte maatregelen te nemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het welzijn van hun medewerkers te bevorderen.

Betrouwbare en gevalideerde vragenlijst

 • De vragen die worden gebruikt in de Arbeidsomstandigheden scan zijn afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, een betrouwbare bron van TNO voor het verzamelen van gegevens over arbeidsomstandigheden in Nederland. Door gebruik te maken van deze gevalideerde vragenlijst kunnen organisaties vertrouwen op de nauwkeurigheid en relevantie van de verzamelde gegevens.

Klaar voor om samen te werken aan een gezondere toekomst voor jouw bedrijf?

Inzicht, onderzoek en begeleiding voor de werkgever en de medewerker op zowel mentaal als fysiek niveau.

Heb je nog vragen? Wij nemen de tijd voor jou.

Plan een afspraak met één van onze adviseurs. Bel ons of kies zelf een datum en tijdstip wanneer het jou uitkomt.

Veilig en versleuteld

De persoonlijke testresultaten worden versleuteld opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de werknemer. De opslag van data voldoet aan de strenge eisen van NEN7510 in overeenstemming met de wet- en regelgeving voor zorginstellingen en zorgprofessionals.