TNO: KOBA-DI tool2017-12-05T10:06:33+01:00

TNO: KOBA-DI tool

Beschrijving

De KOBA-DI Tool is de Kosten Baten Tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI), ontwikkeld door het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO. De tool geeft inzicht in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert en neemt de kans toe dat er meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt geïnvesteerd.

Businesscase op basis van actuele data Dit is in de eerste plaats van groot belang voor bedrijven en hun werknemers, maar zeker ook voor de Nederlandse economie. Gerichte investeringen in duurzame inzetbaarheid zorgen ervoor dat meer mensen nu en in toekomst gezonder, productiever en gemotiveerder aan het werk zijn.

Doel

Met de geavanceerde, maar zeer gebruiksvriendelijke KOBA-DI tool, kunnen bedrijven en adviseurs inzichtelijk maken wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf of instelling aan productiviteit kan opleveren. zo zorgt u ervoor dat er meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt geïnvesteerd.

Voordelen

      1. Heldere business case op basis van actuele data.

Met de geavanceerde, maar zeer gebruiksvriendelijke KOBA-DI tool, kunnen bedrijven in samenwerking met adviseurs inzichtelijk maken wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf of instelling aan productiviteit kan opleveren en neemt de kans toe dat er meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt geïnvesteerd.    

      2. Verantwoord duurzaam beleid.

Met deze tool kunnen (HR)adviseurs, in gesprek met interne of externe klanten, tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen als het gaat om maatregelen voor duurzame inzetbaarheid.

Terug naar onderzoeken

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]