TNO: Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX)2021-11-03T12:27:53+01:00

Duurzame inzetbaarheids index

TNO: Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX)

Beschrijving

Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip. Met de DIX krijgen medewerkers zicht op de verschillende onderwerpen die van belang zijn om inzetbaar te blijven en hoe ze er zelf voor staan. De vragenlijst geeft inzicht op individueel niveau, maar kan ook worden ingezet om op groepsniveau inzicht te krijgen. Het is bovendien een hulpmiddel om effecten van interventies te evalueren door de meting periodiek te herhalen. De data geven heldere stuurinformatie.

Doel

 1. Inzichtelijk maken van de belangrijkste aangrijpingspunten voor duurzame inzetbaarheid.
 2. Bewustwording en hulpmiddel bij het voeren van een gerichte dialoog gericht op duurzame inzetbaarheid.

De Dix geeft inzicht in de volgende onderdelen:

 • Werkprivé balans; dit gaat over de combinatie tussen ons werk en onze privé situatie. Dit omvat o.a. de volgende zaken: reistijd, files, mantelzorg, kinderen, financiële situatie, etc. Een goede balans is maatwerk.
 • Veerkracht heeft te maken met de manier waarop we in staat zijn om te gaan met veranderingen. In hoeverre zijn we bestand tegen druk? Kunnen we meebewegen met de veranderingen die op ons af komen? En zijn we bereid om over te stappen naar een andere functie.
 • Huidig functioneren; dit gaat over de prestaties. Doet uw werknemer wat er wordt verwacht en hoe presteert hij of zij ten opzichte van de collega’s?  
 • Gezondheid en energie; dit gaat over de beleving die men heeft van de eigen gezondheid en het energieniveau.  Ook geeft het aan in welke mate uw werknemer, zowel lichamelijk als geestelijk aan de eisen van het werk kan voldoen.  
 • Kennis en vaardigheden; in hoeverre voldoet uw werknemer aan de juiste kennis en vaardigheden om optimaal te profiteren van de talenten en capaciteiten. Ervoor zorgen dat men beschikt over de juiste kennis en vaardigheden voor het werk wordt met de vele en snelle veranderingen in het werk steeds belangrijker. Om kennis en vaardigheden op te doen kan men denken aan opleidingen, maar zeker ook aan het leren van nieuwe dingen binnen de functie.
 • Persoonlijk leiderschap gaat over de verantwoordelijkheid die jouw werknemer neemt voor de eigen gezondheid en ontwikkeling. Het gaat om de bereidheid te blijven leren en ontwikkelen in het werk en de activiteiten die men onderneemt om gezond te leven.                              
 • Toekomstverwachting gaat over de verwachtingen rondom het werk voor de komende 3 tot 5 jaar. Past men dan nog bij het werk, heeft men dan nog de juiste kennis en vaardigheden en kan men het werk qua gezondheid nog aan?

Tevens kunnen de aanvullende modules worden ingezet:

 • Gezond leven (leefstijl)
 • Loopbaan en ontwikkeling
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsvoorwaarden

Voordelen

Jouw werknemers krijgen direct na het invullen van de test persoonlijke feedback en een rapport van het resultaat. De scan wordt online aangeboden via het persoonlijk health dashboard. Het resultaat geeft een helder inzicht over de eigen gezondheid, motivatie en ontwikkeling. Dit biedt een uitstekende basis om aan de slag te gaan met de voor de deelnemer belangrijke thema’s. Zo kan men een persoonlijk actieplan maken gericht op de verbeterpunten die zichtbaar worden uit de test. Dit kan uiteraard ook op groepsniveau.

Doel

 1. Inzichtelijk maken van de belangrijkste aangrijpingspunten voor duurzame inzetbaarheid.
 2. Bewustwording en hulpmiddel bij het voeren van een gerichte dialoog gericht op duurzame inzetbaarheid.

De Dix geeft inzicht in de volgende onderdelen:

 • Werkprivé balans; dit gaat over de combinatie tussen ons werk en onze privé situatie. Dit omvat o.a. de volgende zaken: reistijd, files, mantelzorg, kinderen, financiële situatie, etc. Een goede balans is maatwerk.
 • Veerkracht heeft te maken met de manier waarop we in staat zijn om te gaan met veranderingen. In hoeverre zijn we bestand tegen druk? Kunnen we meebewegen met de veranderingen die op ons af komen? En zijn we bereid om over te stappen naar een andere functie.
 • Huidig functioneren; dit gaat over de prestaties. Doet uw werknemer wat er wordt verwacht en hoe presteert hij of zij ten opzichte van de collega’s?  
 • Gezondheid en energie; dit gaat over de beleving die men heeft van de eigen gezondheid en het energieniveau.  Ook geeft het aan in welke mate uw werknemer, zowel lichamelijk als geestelijk aan de eisen van het werk kan voldoen.  
 • Kennis en vaardigheden; in hoeverre voldoet uw werknemer aan de juiste kennis en vaardigheden om optimaal te profiteren van de talenten en capaciteiten. Ervoor zorgen dat men beschikt over de juiste kennis en vaardigheden voor het werk wordt met de vele en snelle veranderingen in het werk steeds belangrijker. Om kennis en vaardigheden op te doen kan men denken aan opleidingen, maar zeker ook aan het leren van nieuwe dingen binnen de functie.
 • Persoonlijk leiderschap gaat over de verantwoordelijkheid die uw werknemer neemt voor de eigen gezondheid en ontwikkeling. Het gaat om de bereidheid te blijven leren en ontwikkelen in het werk en de activiteiten die men onderneemt om gezond te leven.                              
 • Toekomstverwachting gaat over de verwachtingen rondom het werk voor de komende 3 tot 5 jaar. Past men dan nog bij het werk, heeft men dan nog de juiste kennis en vaardigheden en kan men het werk qua gezondheid nog aan?

Tevens kunnen de aanvullende modules worden ingezet:

 • Gezond leven (leefstijl)
 • Loopbaan en ontwikkeling
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsvoorwaarden

Voordelen

Jouw werknemers krijgen direct na het invullen van de test persoonlijke feedback en een rapport van het resultaat. De scan wordt online aangeboden via het persoonlijk health dashboard. Het resultaat geeft een helder inzicht over de eigen gezondheid, motivatie en ontwikkeling. Dit biedt een uitstekende basis om aan de slag te gaan met de voor de deelnemer belangrijke thema’s. Zo kan men een persoonlijk actieplan maken gericht op de verbeterpunten die zichtbaar worden uit de test. Dit kan uiteraard ook op groepsniveau.

[gravityform id=”18″ title=”true” description=”false”]

Terug naar onderzoeken

Referenties

Logo Schweppes

“Simple Check sprak ons aan vanwege de online mogelijkheden, de toegankelijkheid van de health check en de gebruiksvriendelijkheid voor de medewerkers.” 

Marit Tuinhof, Schweppes International Limited
Lees meer

Ervaar het zelf. Probeer vrijblijvend de demo.

gratis demo

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]