Mini-DIX2018-02-19T11:38:17+01:00

Mini-DIX

Beschrijving

De Mini-DIX is een korte versie van de complete vragenlijst van de DIX maar stipt wel alle relevante onderwerpen aan. De Mini-DIX geeft helder weer jij het werk en de omgeving ervaart. Voelt jij je gezond, vakkundig, gemotiveerd en is er een goede balans tussen werk en privé? De scores zijn een weergave van de persoonlijke beleving op dit moment. Het is geen diagnose, maar de Mini-DIX geeft  concrete aangrijpingspunten om te werken aan verbetering.

Doel

Screenen van de belangrijkste aangrijpingspunten voor duurzame inzetbaarheid.
De Mini-Dix geeft inzicht in de volgende onderdelen:

  • Werkprivé balans; dit gaat over de combinatie tussen ons werk en onze privé situatie. Dit omvat o.a. de volgende zaken: reistijd, files, mantelzorg, kinderen, financiële situatie, etc. Een goede balans is maatwerk.
  • Veerkracht heeft te maken met de manier waarop we in staat zijn om te gaan met veranderingen. In hoeverre zijn we bestand tegen druk? Kunnen we meebewegen met de veranderingen die op ons af komen? En zijn we bereid om over te stappen naar een andere functie.
  • Huidig functioneren; dit gaat over de prestaties. Doet je wat er wordt verwacht en hoe presteer jij ten opzichte van de collega’s?  
  • Gezondheid en energie; dit gaat over de beleving die jij hebt van de eigen gezondheid en het energieniveau. Ook geeft het aan in welke mate jij als werknemer, zowel lichamelijk als geestelijk aan de eisen van het werk kan voldoen.  
  • Kennis en vaardigheden; in hoeverre voldoe jij aan de juiste kennis en vaardigheden om optimaal te profiteren van de talenten en capaciteiten. Ervoor zorgen dat jij als werknemer beschikt over de juiste kennis en vaardigheden voor het werk wordt met de vele en snelle veranderingen in het werk steeds belangrijker. Om kennis en vaardigheden op te doen kan je denken aan opleidingen, maar zeker ook aan het leren van nieuwe dingen binnen de functie
  • Persoonlijk leiderschap gaat over de verantwoordelijkheid die je neemt voor de eigen gezondheid en ontwikkeling. Het gaat om de bereidheid te blijven leren en ontwikkelen in het werk en de activiteiten die je onderneemt om gezond te leven.       
  • Toekomstverwachting gaat over de verwachtingen rondom het werk voor de komende 3 tot 5 jaar. Past je dan nog bij jouw werk, heb je dan nog de juiste kennis en vaardigheden en kan je het werk qua gezondheid nog aan?

Voordelen

Je krijgt direct na het invullen van de test persoonlijke feedback en een rapport van het resultaat. De scan wordt online aangeboden via het persoonlijk health dashboard. Het resultaat geeft een helder inzicht over de eigen gezondheid, motivatie en ontwikkeling. Dit biedt een uitstekende basis om aan de slag te gaan met de voor de jou belangrijke thema’s. Zo kan je een persoonlijk actieplan maken gericht op de verbeterpunten die zichtbaar worden uit de test. Dit kan uiteraard ook op groepsniveau.

Terug naar onderzoeken

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]