Wie of wat is Johan?

Wat is de relatie tussen Johan B.V. en Simple Check B.V.?

Simple Check B.V. is gecertificeerd partner van Johan B.V. Johan B.V. werkt met een beperkt netwerk van partners, die optreden als value added reseller van het Johan DI-Portaal. Johan B.V. levert de technische onderlaag van het DI-Portaal. De partners leveren de content en de dienstverlening. Johan B.V. stelt kwaliteitseisen aan haar partners en borgt aldus indirect de kwaliteit van content. Belangrijk om te melden;  Johan is ISO27001 gecertificeerd. Johan werkt met werknemers, werkgevers, dienstverleners en wetenschappelijke instituten samen aan duurzame inzetbaarheid. Met behoud van privacy, in een veilige omgeving, om zo innovatie en gezondheid te bevorderen. Meer weten? Kijk eens op Johan.nl

 

Hoe lang worden (mijn) persoonlijke gegevens bewaard?

Hoe wordt er omgegaan met bewaartermijnen van mijn gegevens?

In beginsel wordt persoonlijke data (gegevens) bewaard zolang als het account van de natuurlijke persoon (lees: betrokkene in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens [Wbp]) actief is. De betrokkene dient minimaal 1x per twee jaar in te loggen op zijn/haar account om deze actief te houden. Is een persoonlijk account langer dan 2 jaar inactief, dan krijgt de betrokkene via e-mail en/of SMS een aantal notificaties dat de account bevroren wordt indien hij/zij niet binnen een redelijke termijn (minimaal 1x per twee jaar) inlogt. Een bevroren account wordt na 6 maanden fysiek verwijderd. Andere instanties (Simple Check, Johan, professional) zijn niet bevoegd om zonder toestemming een persoonlijk account te verwijderen en/of persoonlijke data te verwijderen.

Daarentegen is het individu hiertoe wel bevoegd. Voor persoonlijke data geldt dat het recht om vergeten te worden boven iedere andere bepaling gaat. De betrokkene heeft dus altijd het recht om zijn/haar account te laten verwijderen. Deze verwijdering dient onomkeerbaar te zijn; met andere woorden: niet meer terug te halen. Alle persoonlijke data wordt hierbij fysiek uit de database verwijderd. Indien gewenst kan hierover contact worden opgenomen met Simple Check.

 

Hanteert Simple Check dezelfde regels rondom bewaartermijnen als dat het gaat om medische gegevens? 

Waarom worden alle medische gegevens tien jaar bewaard en blijven gegevens bij Simple Check in principe oneindig beschikbaar?

Omdat Simple Check een preventief onderzoek uitvoert, valt de opslag van de data onder de wet ‘persoonsgebonden gegevens’. Dit betekent dat de data eigendom is van het individu. Deze gegevens zijn in principe oneindig beschikbaar. Dit is anders dan bij medische gegevens. Medische gegevens die worden verkregen bij een specialist in een behandeltraject (ziekenhuis, dokter etc.) vallen onder de wet geneeskundige behandelovereenkomst. In dit geval is de data de verantwoordelijkheid van de behandelaar. Medische gegevens worden 10 jaar bewaard.

 

Worden mijn gegevens gelijk gesteld aan de gegevens zoals die voorkomen in een medisch dossier?

Worden mijn gegevens behandeld volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)?

Hoewel in het Johan Portaal bijzondere persoonsgegevens worden opgeslagen, kan het Johan Portaal niet worden beschouwd als (vorm van) medisch dossier. Wanneer een betrokkene expliciet toestemming heeft gegeven aan een arts/specialist/professional om zijn/haar data gedurende een bepaalde tijd te mogen inzien, kan de betreffende arts/specialist/professional de gegevens gebruiken als aanvulling op het medisch dossier, maar nooit als medisch dossier als zodanig. Het is dus de verantwoording van de arts/specialist/professional om deze medische gegevens deels of geheel over te nemen in het medisch dossier van de betrokkene, zoals de arts/specialist/professional dat onder eigen verantwoording beheert.

 

Mag mijn data worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek? 

Wordt mijn data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek?

Pas wanneer data van een individu onomkeerbaar is geanonimiseerd, mag deze worden ingezet en gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Expliciete toestemming van de betrokkene om deze data te mogen gebruiken is hierbij noodzakelijk.

 

Wanneer geef ik als deelnemer akkoord op de algemene voorwaarden? 

De algemene voorwaarden / privacy verklaring moet worden aangekruist bij het activeren van het account. Onder het invoeren van je wachtwoord (en het bevestigen van je wachtwoord) staat een box die moet worden aangevinkt met daarin de tekst: hierbij ga ik akkoord met de privacy verklaring. Wanneer dit niet wordt aangekruist lukt het niet om in te loggen in het account. Door op privacy verklaring te klikken, wordt het privacy statement van Simple Check zichtbaar.

2018-03-08T16:16:00+01:00

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]