Disclaimer2019-07-30T14:50:31+02:00
  • Disclaimer

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 november 2015.

Simple Check B.V. (Kamer van Koophandel: 58893369), hierna te noemen Simple Check, verleent u hierbij toegang tot simplecheck.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Simple Check behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op simplecheck.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Simple Check.

Beperkte aansprakelijkheid

Simple Check spant zich in om de inhoud van simplecheck.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op simplecheck.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Simple Check.

In het bijzonder zijn alle prijzen op simplecheck.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op simplecheck.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Simple Check nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Simple Check en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Simple Check, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]