Een sterke economie zorgt voor een stijging van het verzuim2019-07-16T16:03:05+02:00

Project Description

Vrouw achter laptop met thee en een boek

Een sterke economie zorgt voor een stijging van het verzuim

Nederland klimt langzaam uit de economische crisis. De woningmarkt is stabiel, het consumentenvertrouwen groeit en de internationale handel neemt toe. De Nederlandse economie is in 2014 met 0,8% is gestegen, wat bevestigd dat het de goede kant op gaat. Naar verwachting groeit de Nederlandse economie de komende twee jaar naar 1,7% , wat zal leiden tot een forse toename van de koopkracht, investeringen en consumptie. Daarnaast wordt verwacht dat de werkgelegenheid komend jaar stijgt met 0,6%. Als deze groei doorzet, is Nederland eind 2017 weer op het niveau van voor de economische crisis.

Positieve berichten over onze economie, maar wat voor effect heeft economische groei op het ziekteverzuim?

Het ziekteverzuim verandert mee

Het ziekteverzuim daalt als het slecht gaat met de economie. Werknemers melden zich minder vaak ziek, uit angst om hun baan te verliezen. In het jaar 2000, het jaar dat de economische crisis zijn intrede deed, lag het percentage op 5,5% en in 2014 nog maar op 3,8%. Ook de toenemende werkdruk is als reden aan te wijzen. De daling voor het ziekteverzuim lijkt voor werkgevers een gunstige situatie, maar wanneer de economie aantrekt blijkt het tegendeel. Zo steeg het aantal psychische klachten in 2014 met 25%. Het wordt zichtbaar dat de economische crisis naast het bedrijfsleven ook op het personeel een enorme impact heeft gehad.

Onderzoek wijst uit dat in tijden van economische groei het ziekteverzuim met minimaal 0,25% stijgt. De werkgelegenheid trekt aan, waardoor angst om werkloos te raken in mindere mate aanwezig is. Werknemers durven zich daardoor eerder en voor een langere periode ziek te melden. Zo steeg het ziekteverzuim in 2014 met 1% en nam de duur van het verzuim met vijf dagen toe.

Wat is de oorzaak van deze toename?

Het antwoord op deze vraag is: werkstress. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed dat aantoont dat werknemers momenteel meer stress ervaren dan in voorgaande jaren. De toegenomen werkdruk en de tijdelijke contracten worden als belangrijkste oorzaken genoemd. Het verzuim door werkstress was vorig jaar dan ook acht keer zo hoog dan in 2009. Vooral jongeren onder de 25 jaar geven aan meer last te hebben van werkstress. Men verwacht dan ook dat het psychisch verzuim in deze doelgroep de komende jaren zal stijgen. Om deze stijging tegen te gaan, is het belangrijk dat de werkgever een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aanbiedt. Een PMO dat naast het fysieke ook het psychische in kaart brengt. Psychische klachten zijn lastiger te verhelpen dan fysieke klachten, waardoor het verzuim langer duurt en de kosten voor de werkgever nog hoger zullen zijn.

Creëer bewustwording

Om tijdens een economische groei kwaliteit te waarborgen, is een investering in de gezondheid van werknemers dus hard nodig. Aandacht voor gezondheid creëert medewerkerstevredenheid, leidt tot meer inzicht in het eigen bedrijf en tot meer openheid van het personeel. Ga met iedere werknemer gesprekken aan en versterk daarmee het persoonlijk contact. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in wat er in het hoofd van de werknemer omgaat. De kans dat psychische problemen tijdig worden opgespoord is groter en daarmee de kans op herstel.

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]