Meer en meer jongeren ervaren te veel stress2019-07-16T15:42:45+02:00

Project Description

zakelijk stress

Meer en meer jongeren ervaren te veel stress

240.000 jongeren tussen de 25-35 jaar ervaren te veel stress. Dit betekent dat ruim 17% van het aantal jonge werknemers te weinig tijd neemt om te ontspannen, te veel van zichzelf vraagt en verwacht. Eerdere onderzoeken voorspelden al een toename van het aantal burn-out gevallen onder jongeren, maar nu staat het helaas vast dat we geschiedenis schrijven. Nog nooit was het aantal jongeren met burn-out klachten zo hoog. Wat is er aan de hand?

Spanningen op de arbeidsmarkt

Steeds minder jongeren vinden een baan die aansluit op hun ambities en competenties. Hierdoor lukt het vaak niet om voldoende voldoening en energie uit het werk te halen, zowel op korte als op de lange termijn. Sterker nog, het kost deze groep vaak te veel energie om werkzaamheden goed te kunnen doen. Met als gevolg mentale en of fysieke klachten. Daarnaast is de onzekerheid waar jongeren mee te maken hebben, denk aan nul uren- en flexcontracten, een bepalende factor. Dergelijke contracten zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering, wat de prestatiedruk doet toenemen. Met alle gevolgen van dien. Jonge werknemers:

  • durven nauwelijks nee te zeggen tegen extra werk;
  • vragen te veel van zichzelf;
  • nemen weinig tijd om te ontspannen

Te veel keuzemogelijkheden en altijd bereikbaar zijn

De hoeveelheid keuzes waar we voor staan, levert druk op. Jan Derksen, hoogleraar psychodiagnostiek aan de Vrije Universiteit Brussel, vertelt: “Er valt zo ontzettend veel te kiezen. De mens is psychisch slechts bestand tegen het maken van een keuze uit vier of vijf opties, maar nu zijn het er al snel veertig of vijftig. Dat kunnen we niet aan en dat leidt tot stress. We zien nu dat bij veel jonge mensen deze stress leidt tot een burn-out, chronische vermoeidheid of overspannenheid.”

Het is dan ook niet gek dat we het aantal jonge werknemers met een burn-out zien stijgen. We leven in een maatschappij, waarin de scheidslijn tussen werk en privé vager wordt, waardoor we het moeilijk vinden om tijd voor onszelf vrij te maken. Dit verhoogt het stresslevel.

De impact van Social Media

De Y-generatie, geboren na 1980, maakt veelvuldig gebruik van verschillende social media platformen. Behalve dat social media een mooie manier is om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de wereld om ons heen, heeft het invloed op de prestatiedruk die we voelen. De berichten op deze kanalen zijn over het algemeen positief, waardoor het beeld wordt gecreëerd dat het leven altijd beter en mooier kan. Hierdoor hebben we vaak het gevoel dat we aan een ideaalbeeld moeten voldoen.

We moeten af van het ideaalbeeld: als je iets wilt, dan kun je het.

Volgens psychologe Trudy Dehue (hoogleraar wetenschapstheorie en -geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen) moeten we af van de gedachte ‘als we iets willen, dan kunnen we het ook’. Deze gedachte impliceert dat als een doel niet is bereikt, iemand daar niet hard genoeg voor heeft gewerkt. “Door hiervan uit te gaan, gaat men voorbij aan het feit dat ieder van ons zijn beperkingen heeft en zijn mislukkingen”, aldus Dehue. Oftewel: door deze gedachten vast te houden, schiet de algemene jonge werknemer door in zijn verwachtingen. Wij van Simple Check zijn van mening dat wanneer je aan kunt geven waar je wel en niet goed in bent dat een kracht op zich is. Door minder van jezelf te verwachten en doelen op tijd bij te stellen, is er minder stress en meer ruimte voor ontspanning.

Jonge werknemers hebben grenzen en duidelijkheid nodig

“Nederland is absolute koploper in Europa als het op flexibele arbeidscontracten aankomt. Maar we hebben gefaald om de faciliteiten erbij te ontwikkelen die jongeren staande kunnen houden. Dit breekt de jonge generatie nu op”, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Tilburg Universiteit. Waar het om gaat is om de jonge werkende generatie veiligheid, duidelijkheid en zekerheid te bieden. Wanneer het voor werknemers niet duidelijk is waar zij op kunnen rekenen en wat er van hen wordt verwacht, ontbreekt er helderheid en zijn stress en chaos vanzelfsprekend.

Meer inzicht nodig in risicofactoren burn-out

Op dit moment hangen er grote vraagtekens boven het hoofd van menig werkgever. Hoe komt het dat mijn jonge, eerst zo gedreven werknemer geen energie meer uit zijn werk haalt?

  • Maakt hij zich zorgen over zijn toekomst?
  • Heeft hij fysieke klachten?
  • Zijn er problemen in de privé sfeer?

Het is voor werkgevers vaak onduidelijk wat de daadwerkelijke redenen voor de burn-out klachten zijn. Ook is het voor zowel de mensen om hen heen als voor de jongeren zelf lastig om de signalen (tijdig) te herkennen. Dit inzicht is nodig om meer burn-out gevallen tijdig te signaleren èn te voorkomen. Terugkomend op de uitspraak van Wilthagen: wij, jongeren, moeten nog ruim 45 jaar de welvaart dragen. Op dit moment struikelen we te veel en dat is zonde. Zonde van onze energie en gezondheid. 

Bron: Ellen Rentenaar – Mediator | Coach | Trainer – Rentenaar & CO

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]