Waar kom jij je bed voor uit? Inzicht in je drijfveren2019-07-16T15:23:25+02:00

Project Description

Waar kom jij je bed voor uit?

Ieder van ons kijkt naar de omgeving door de bril van zijn/haar eigen behoeften en drijfveren. Of we het ons nu realiseren of niet, we worden van binnenuit gedreven om aan deze persoonlijke behoeften te voldoen. Onze drijfveren bepalen ons levensdoel, de richting die we kiezen en zetten ons aan tot actie. Inzichten in je drijfveren geeft je een objectieve mogelijkheid om grip te krijgen op hetgeen ons van binnen écht motiveert.

Drijfveren geven je helder inzicht in wat jij werkelijk belangrijk vindt in het leven.

Inzicht in wat jou drijft is belangrijk voor jezelf, om richting te kunnen geven aan jouw loopbaan en leven. Bovendien stelt het jou in staat om in de communicatie met anderen een verdieping aan te brengen. Respect kunnen tonen (en vragen!) voor elkaars drijfveren is een belangrijke sleutel tot wederzijds bevredigende relaties.

De Zwitserse gedragswetenschapper Eduard Spranger heeft na jarenlange observaties een zestal essentiële drijfveren geclassificeerd;

 • Intellectuele drijfveer. Primaire behoefte: het weten en kennis te vergaren. Hier gaat het niet perse om de mate van jouw intelligentie maar meer of je de behoefte hebt om dingen te weten en te snappen.
 • Praktische drijfveer. Primaire behoefte: investeringen terugverdienen. Voor wat hoort wat. Dit hoeft niet altijd in relatie te staan met geld, maar vooral met de moeite die je ergens voor doet. Dus je wilt je wel graag inzetten voor iets of iemand, maar je wilt daar ook wat voor ’terug’ zien. Dit kan zitten in het resultaat; zoals in het delen van het resultaat of er iets anders voor terug krijgen.
 • Esthetische drijfveer. Primaire behoefte: schoonheid, harmonie en evenwicht. Balans vinden en behouden. Wanneer dit jouw sterkste drijfveer is dan vind je het belangrijk dat de dingen ‘kloppen’. Dit kan zelfs zo zijn dat wanneer je iets verdrietig of frustrerend meemaakt je altijd op zoek gaat naar de ‘boodschap’ hierachter. Zodat het toch nog een waardevolle ervaring kan zijn.
 • Sociale drijfveer. Primaire behoefte: helpen. Iets willen bijdragen aan het welzijn van de wereld. Mensen die deze drijfveer hoog hebben zitten doen vaak iets in de zorg of verpleging of iets dergelijks. Je bent vooral op deze aarde om iets voor anderen te kunnen betekenen. Te kunnen helpen of verbeteren.
 • Individualistische drijfveer. Primaire behoefte: macht uitoefenen, zelfbevestiging. Controle hebben over het eigen lot en dat van anderen. Deze drijfveer klinkt voor veel mensen wellicht wat ‘negatief’ omdat het hier zou gaan om macht. Dit hoeft echter niet altijd zo negatief te zijn. Het gaat er vooral om dat het je lukt om beslissingen te kunnen nemen. Te zorgen dat jij de leiding hebt over een project geeft een gevoel van vrijheid.
 • Traditionalistische drijfveer. Primaire behoefte: orde te scheppen. Principes vormen de leidraad voor het leven. Hier is het belangrijk dat je je verbonden voelt met mensen om je heen die dezelfde normen en waarden of overtuigingen hebben. Je bevindt je graag onder ‘gelijkgestemden’. Of je werkt graag in een omgeving waarin je anderen als ‘gelijken’ herkent.

Drijfveren zijn de motor achter je gedrag. Wat zet jou aan tot actie?

Deze zes drijfveren bepalen voor een groot deel het waarom van ons handelen. Je gaat tot handelen over nadat je bepaald hebt of het waard is om tot handelen over te gaan. De twee of drie drijfveren die het sterkst bij je leven, zullen je tot actie aanzetten.

Wat levert inzicht in je drijfveren je op?

1 . Goed voor jezelf zorgen

Als je jouw drijfveren leert (her)kennen en weet te voeden lukt het je om goed voor jezelf te zorgen. Ook op momenten wanneer het niet zo goed met je gaat. (Denk aan een stressvolle periode.) Een belangrijk onderdeel daarbij is te herkennen dat wanneer één drijfveer meer aandacht en ruimte krijgt dit ongemerkt ten kosten gaat van je andere drijfveren.Je leert het verschil in het krijgen van energie op korte én energie op lange termijn.

Drijfveren werken als ‘communicerende vaten’. Het één gaat altijd ten kosten van het andere. Het is dan ook ‘logisch’ dat je makkelijk energie kunt verliezen met iets waarvan je ‘denkt’ dat het leuk en fijn is om te doen.

2 . Maken van de juiste keuze

Drijfveren geven belangrijke informatie bij het maken van belangrijke keuzes in jouw leven. Zoals het kiezen van de baan die bij je past. Wanneer onze baan een verlengstuk is van wie en wat we zijn, dan is motivatie van buitenaf niet nodig. En is er voldoende reden om ‘s ochtends op te staan en met plezier aan de slag te gaan. De omgeving biedt dan de waarden die nodig zijn om het eigen potentieel maximaal te ontwikkelen.

Stel:

 • Je bent iemand die kennis en onderzoek erg belangrijk vindt (Intellectuele drijfveer), zou je dan gelukkig worden –laat staan bloeien- in een carrière waar ‘ontwikkeling’ en de vraag naar meer kennis geen rol speelt?
 • Als harmonie, schoonheid, balans en evenwicht heel belangrijk voor je zijn (Esthetische drijfveer) kun je dan floreren in een chaotische, kale en ongezellige werkomgeving?
 • Wanneer je leeft volgens een bepaald systeem of overtuiging met sterk ontwikkelde principes (Traditionalistische drijfveer) zou je dan kunnen werken voor een bedrijf dat iets verkoopt dat tegen jouw principes indruist?
 • Je hebt een sterke voorkeur om anderen te leiden en richting te geven (Individualistische drijfveer), zou je jezelf dan thuis voelen in een organisatie waar je sterk beperkt wordt in jouw bewegingsvrijheid en waarin je weinig invloed kunt uitoefenen op de gang van zaken?
 • Je hebt een sterk ontwikkelde humanitaire drive en je wilt gaat helpen het leed en de pijn in de wereld terug te dringen (Sociale drijfveer), zou je dan energie krijgen in een organisatie waar tijd en geld de belangrijkste rol spelen, en de waardering en beloning van het personeel voornamelijk afhankelijk zijn gemaakt van het geld dat zij binnen brengen (Praktische drijfveer)?

3 . Effectief communiceren

Wanneer we iemands drijfveren leren kennen, kunnen we ons in communicatie rechtstreeks richten op de behoeften en drijfveren van die persoon. En als we de wereld door hun ogen kunnen zien en vanuit hun standpunt met hen kunnen communiceren, neemt de voldoening en het plezier in het contact toe.

4 . Gemotiveerd team

Begrip voor en inzet van elkaars drijfveren geeft meer plezier en effectiviteit binnen een team. We weten ondertussen dat mensen gelukkiger worden als ze een functie hebben waarin een beroep wordt gedaan op hun talenten. Echter, voor de langere termijn is er ook altijd aansluiting nodig met de persoonlijke drijfveren. Hierdoor blijft de medewerker ook op lange termijn intrinsiek gemotiveerd. Inzicht in je drijfveren kan je helpen om je leven zo vorm te geven dat je jouw passie erin kwijt kunt. Het is dus interessant voor jezelf en je persoonlijk ontwikkeling, maar zeker ook voor je directe omgeving en/of collega’s.

Simple Check; meer dan een Preventief Medisch Onderzoek!

– Bron: MDI handboek Gedrag en Drijfveren

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]