Zo werkt Simple Check – Introductie en draagvlak creëren bij leidinggevenden2019-03-22T10:02:20+01:00

Project Description

handen op elkaar

Zo werkt Simple Check – Introductie en draagvlak creëren bij leidinggevenden

In onze vorige blog heeft u kunnen lezen over onze interne campagne ‘Fit op jouw werkplek met Simple Check’. Tijdens deze campagne wordt ons hele traject/product intern uitgezet op exact dezelfde wijze als bij onze klanten. Naast dat wij hiermee extra aandacht geven aan ons eigen duurzame inzetbaarheidsbeleid, geeft het ons ook de mogelijkheid om alle medewerkers, dus ook het administratief en ondersteunend personeel, een kijkje in de eigen keuken te geven. Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is een continu proces, dat bestaat uit een aantal fasen. Deze fasen staan niet per definitie vast, maar kunnen indien nodig op verschillende momenten in het proces worden ingezet. Welke keuzes er gemaakt worden, kan dus per organisatie verschillen. Het is tenslotte altijd maatwerk.

Introductie en draagvlak creëren

Het proces begint altijd met een heldere en inspirerende introductie om zo voldoende draagvlak te creëren. Dit doen wij altijd door middel van een workshop/kick-off voor zowel leidinggevenden als voor werknemers. Ook wordt er gestart met een gezondheidscampagne die zowel online als offline is in te zetten. Het doel hiervan is informeren en deelname stimuleren. In deze fase biedt Simple Check verschillende diensten aan. Net zoals klanten hierin de keuzes maken die passend zijn bij hun organisatie, deed Simple Check dit ook. In deze blog leest u meer over de eerste fase in het proces voor leidinggevenden.

Directie

Om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid binnen een organisatie te laten werken, is het belangrijk dat dit ook gedragen wordt op directieniveau. Simple Check biedt diverse tools aan om hierin te ondersteunen.

Leidinggevenden

Leidinggevenden zijn het eerste steunpunt voor medewerkers die willen werken aan hun eigen inzetbaarheid. In de praktijk blijkt vaak dat leidinggevenden niet altijd weten wat duurzame inzetbaarheid exact inhoudt en hoe ze hier in de praktijk vorm aan kunnen geven. Dit is de reden dat iedere campagne start met een kick-off/workshop voor leidinggevenden. Simple Check biedt hiervoor verschillende mogelijkheden zoals; een twee uur durende kick-off/workshop of het meer uitgebreide programma “Vitaal leidinggeven” dat bestaat uit twee workshops van drie uur. Maar zoals hierboven al beschreven staat; een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is maatwerk. Indien dit nodig is, kunnen er dus aanpassingen gedaan worden om de workshops wellicht nog beter af te stemmen op de betreffende organisatie.

Kick-off/workshop

Leidinggevenden workshop

Met deze workshop wordt het project geïntroduceerd bij leidinggevenden en wordt er draagvlak gecreëerd. Tijdens deze twee uur durende bijeenkomst wordt er stil gestaan bij de vraag: wat is duurzame inzetbaarheid? Er wordt context gegeven aan duurzame inzetbaarheid binnen organisaties, wie zijn verantwoordelijk en hoe? Ook komen er kerncompetenties aan bod die belangrijk zijn voor leidinggevenden die medewerkers willen ondersteunen bij het werken aan eigen inzetbaarheid. Aan het einde van deze workshop hebben leidinggevenden een gezamenlijk inzicht in de breedte van het onderwerp duurzame inzetbaarheid, waarom de eigen organisatie hierop inzet en hoe zij op dit vlak ondersteunend kunnen zijn voor eigen medewerkers. 

Programma vitaal leidinggeven

Vitaal leidinggevenHet meer uitgebreide programma vitaal leidinggeven gaat dieper in op het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Voor de leidinggevenden wordt inzichtelijk gemaakt in welke competenties zij uitblinken en welke nog verder ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast wordt door middel van een organisatiescan en een HR sessie gekeken naar een gezamenlijke visie omtrent duurzame inzetbaarheid. Op deze manier wordt een concept visie ontwikkeld en worden concrete doelen opgesteld voor een structureel inzetbaarheidsbeleid. Op de achtergrond wordt deze visie uitgewerkt en de deelnemers voeren online een leidinggevendenscan in waarna ze direct feedback ontvangen. Na afloop zijn de leidinggevenden ambassadeurs van het onderwerp waardoor zij medewerkers extra goed kunnen motiveren te werken aan eigen inzetbaarheid.

De interne campagne ‘Fit op jouw werkplek met Simple Check’

Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid is maatwerk. Dit betekent dat er keuzes gemaakt worden die passen bij de organisatie. In deze fase heeft Simple Check ervoor gekozen om alleen een kick-off voor leidinggevenden te organiseren. Dit was de introductie van de interne campagne. Daarnaast hebben alle leidinggevenden de leidinggevendenscan ingevuld. Uitleg over duurzame inzetbaarheid en het belang hiervan hebben de leidinggevenden van Simple Check niet nodig. Zij zijn hier uiteraard al volledig van op de hoogte. 

Leidinggevenden scan

Zoals hierboven ook al beschreven is de rol van leidinggevenden cruciaal als het gaat om het begeleiden van medewerkers richting duurzame inzetbaarheid. Met de leidinggevenden scan wordt er gekeken naar de belangrijkste vaardigheden, kennis en ondersteuning die leidinggevenden kunnen inzetten bij het uitvoeren van hun rol. Met deze scan wordt er bewustwording gecreëerd en wordt helder gemaakt wat er goed gaat en aan welke dingen er nog gewerkt moet worden. De scan geeft helder weer welke competenties en welke voorwaarden voor goed leiderschap nog ontwikkeld dienen te worden. Dit laatste is onder te verdelen in de volgende vier onderwerpen:

  • Weten waar de organisatie naar toe gaat en waarom er aandacht is voor duurzame inzetbaarheid.
  • Weten wat duurzame inzetbaarheid inhoudt, hoe je risico’s kunt herkennen en welke middelen je kunt inzetten.
  • Steun van organisatie en collega’s.
  • Tijd en ruimte voor begeleiding.

Hieronder is een voorbeeld te zien van een aantal stellingen/vragen uit de leidinggevenden scan.

Leidinggevenden scan

Leidinggevenden Simple Check

De resultaten van de scan komen in een uiterst beveiligd dashboard te staan en zijn dan ook persoonlijk. Bij Simple Check hebben wij, uiteraard in overleg met alle betrokken leidinggevenden, ervoor gekozen om open met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten. De leidinggevenden hadden allemaal weinig verbeterpunten wat betreft kennis over duurzame inzetbaarheid, het belang hiervan en de middelen die ingezet kunnen worden. Dit was uiteraard niet verrassend. Waar de verbeterpunten liggen was wel erg opvallend. Dit zat hem met name in het voeren van gesprekken met medewerkers. Bijvoorbeeld over hoe zij hun talenten het beste denken in te zetten nu en in de toekomst, wat zij zelf belangrijk vinden in het verbeteren van hun huidige leefstijl en hoe het mentaal met ze gaat.

Leidinggevende Lisa zegt hierover het volgende:

“Tijdens het invullen van de scan werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt. Van te voren had ik de verwachting dat er weinig verbeterpunten uit zouden komen, maar dit was toch even anders. We weten bij Simple Check allemaal heel veel van duurzame inzetbaarheid en het belang hiervan. Wellicht ga ik er hierdoor onbewust ten onrechte van uit dat medewerkers hierin dus niet veel begeleiding en sturing nodig hebben, maar dat zij deze verantwoordelijkheid zelf wel nemen. En is dit ook de reden dat ik het meest basale eigenlijk te weinig doe: het stellen van vragen. Hoe gaat het met iemand? Zit iemand nog op zijn plek? Benut iemand zijn/haar talenten wel optimaal? Een eye-opener waar ik zeker aan ga werken.”

Door de resultaten van de leidinggevenden scan is er in een latere fase voor gekozen om de leidinggevenden een aantal workshops aan te bieden die onder andere gericht waren op het voeren van gesprekken met medewerkers over duurzame inzetbaarheid. Hierover in een latere blog meer.

Wij hopen door middel van deze blog een goed beeld te geven over de eerste fase binnen het proces gericht op de leidinggevenden. Het belang van de introductie en het creëren van draagvlak voor een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Enthousiasme en steun van leidinggevenden maakt een groot verschil in de uiteindelijke resultaten! In een volgende blog nemen wij u verder mee in hoe wij invulling hebben gegeven aan deze fase in het proces gericht op de medewerkers. Wilt u hier meer over weten neem dan gerust contact met ons op, hou de website in de gaten of volg ons op LinkedIn of Facebook.

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]