Conflicten op de werkvloer – hoe ga je hiermee om?2019-07-16T13:19:57+02:00

Project Description

Conflicten touw trekken

Conflicten op de werkvloer – hoe ga je hiermee om?

Meningsverschillen en conflicten zijn overal. Ook op het werk. Daar is niks mis mee. Maar zodra een conflict uitloopt op pesten en het verzieken van de onderlinge sfeer is het van belang hier goed op in te spelen. Wist u dat één op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op het werk? In combinatie met hoge werkdruk verdubbelt ongewenst gedrag de kans op burn-out klachten. Dit zorgt jaarlijks naar schatting voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Dat betekent 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende het TNO. Wij zijn benieuwd; hoeveel is uw bedrijf hier gemiddeld aan kwijt? Zou u hier preventief mee aan de slag willen? Buiten de financiële voordelen heeft dit namelijk ook een waardevolle impact op het gevoel van veiligheid en het plezier waarmee uw collega’s bij u aan het werk zijn. 

Conflicten op de werkvloer

Een conflict ontstaat op het moment dat twee of meerdere mensen verschillende wensen of opvattingen hebben. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door verschillen in achtergrond, miscommunicatie, meningsverschillen of wanprestaties. Waar mensen samenwerken zijn conflicten onvermijdelijk. Mensen hebben nu eenmaal een eigen persoonlijkheid en eigen kwaliteiten en imperfecties. En dit kan wel eens botsen.

Verschillende soorten conflicten op de werkvloer

Globaal gezien zijn er twee verschillende soorten conflicten te onderscheiden op de werkvloer:

  • Taakinhoudelijke conflicten; dit zijn conflicten die gaan over de manier waarop het werk wordt uitgevoerd, doelen worden gesteld en strategieën worden bepaald. 
  • Sociaal emotionele conflicten; dit zijn conflicten die gaan over de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een samenwerkingsverband. 

Deze twee typen conflicten kunnen met elkaar samenhangen en in elkaar overlopen. Vooral taakinhoudelijke conflicten kunnen veel positieve effecten hebben voor de organisatie en de betrokkenen. Mits ze goed worden opgelost leiden ze tot groei, vernieuwing en verbetering van groepsbeslissingen. Het risico op negatieve effecten is bij sociaal emotionele conflicten een stuk groter. Dit geldt niet alleen voor de betrokken personen, maar ook voor de kwaliteit van groepsbeslissingen en innovatie. Het is daarom altijd van belang om aandacht te hebben voor beide kanten van een conflict. 

Hoe ga je om met conflicten op de werkvloer?

Wat vooral van belang is bij het omgaan met conflicten op de werkvloer is communicatie. Hoe langer er gewacht wordt met het oplossen van een conflict, hoe moeilijker dit ook zal worden. Emoties krijgen de overhand, anderen gaan zich ermee bemoeien (beïnvloeden), posities en overtuigingen worden stelliger en het wordt steeds moeilijker om te komen tot een oplossing of een compromis. 

Open communicatie

Open communicatie zorgt er voor dat de storing bij de kern kan worden aangepakt en er oplossingen voor de lange termijn gevonden worden. Het is dus van belang dat het probleem besproken wordt. Hiervoor zijn wel bepaalde vaardigheden nodig van alle betrokken partijen en teamleden. 

“Het vergroten van kennis en vaardigheden leidt tot het verminderen van het gevoel van frustratie en helpt enorm bij het op een adequate manier verwoorden van emotie. Waar het vooral om gaat is het aanleren van interventietechnieken. Dit helpt bij het handhaven van een open en heldere communicatie. En om richting te geven aan een gesprek, een handelswijze, een gedachte, een gevoel en dergelijke. Praten en het inzetten van (non) verbale technieken is het belangrijkste interventiemiddel. Vandaar dat al onze collega’s training en begeleiding krijgen in het geven en ontvangen van feedback en in conflicthantering. Deze onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ” – aldus Ellen Rentenaar, coach, trainer en mediator bij Simple Check. 

positieve effecten van conflicten op het werk infographic Negatieve effecten conflicten werk

Als de wil er is kan de oplossing voor een conflict altijd gevonden worden. Het is van belang om je te realiseren dat onder (bijna) ieder conflict de mogelijkheid ligt om ervan te leren. In elk meningsverschil zit namelijk potentie voor groei en ontwikkeling. Tegengestelde ideeën en opvattingen stimuleren verandering veel meer dan als iedereen het altijd maar met elkaar eens is. Conflicten zijn nooit prettig. Maar een team dat bereid is om proactief te handelen en de vaardigheden in huis heeft om te komen tot oplossingen zal eerder de positieve effecten van een conflict bereiken. Dit zal bij de medewerkers veel frustratie en/of stress schelen. Daarnaast zorgt het voor meer productiviteit, het stimuleert creativiteit en zorgt ervoor dat de samenwerking soepel verloopt. Het is dus van belang dat uw collega’s hierin getraind zijn.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met onze specialist op dit gebied Ellen Rentenaar. En volg vooral onze LinkedIn en Facebookpagina voor meer artikelen en inspiratie. 

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]