Case Study | UMCG afdeling Bouw & Facilitair2019-07-16T13:18:20+02:00

Project Description

Case Study | UMCG afdeling Bouw & Facilitair

Case Study UMCG Bouw & Facilitair

“We voelen ons soms de cowboys of pioniers binnen het gezondheidsmanagement en dat zijn we misschien ook wel. En juist dat maakt dit voor ons zo leuk. Ik merk dat er steeds meer mensen oprecht nieuwsgierig en geïnteresseerd zijn in wat we nu precies doen en wat het effect hiervan is. Dat is voor ons zo een positief signaal. Dat geeft vertrouwen en zorgt voor motivatie.” Aan het woord is Frank Werkman, adviseur gezondheidsmanagement afdeling Bouw & Facilitair van Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Het UMCG is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 12.000 medewerkers werken samen aan zorg, onderzoek, opleiding en onderwijs met als gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.

Adviseur Gezondheidsmanagement

“Mijn functie ’Adviseur Gezondheidsmanagement’, binnen de afdeling ‘Bouw & Facilitair is nieuw. Deze titel is min of meer bedacht, omdat het helemaal nieuw is opgezet. De behoefte was er al wel. Zo werd er al langere tijd gekeken naar mogelijkheden om actief te werken aan het te hoge percentage ziekteverzuim binnen de afdeling. En buiten deze specifieke uitdaging die er lag was er sowieso behoefte om iets te doen aan het begrip duurzame inzetbaarheid. Mijn ervaring is dat een organisatie vaak te laat is met het concreet vormgeven van duurzame inzetbaarheid waardoor je achter de feiten aanloopt. Dat is zonde en jammer. Juist omdat je zoveel winst kunt behalen door preventief te handelen. Aandacht voor gezondheid en vitaliteit, en dan vooral preventief ligt hier dus aan ten grondslag.

Onze missie en visie

Het UMCG heeft als missie ‘Het bouwen aan de toekomst van gezondheid’. Uiteraard staan wij, als ziekenhuis, voor een beleid gericht op een gezond leven. Voor nu en in de toekomst. Hierin gaan we verder dan de klassieke benadering van behandeling en genezing. We kijken naar preventie, onderzoeken de oorzaken van veroudering en geven voorlichting over gezondheid, preventie en kwaliteit van leven. Het delen van kennis is hier ook een belangrijk onderdeel van.

Deze manier van werken willen we ook te allen tijde doorvoeren voor wat betreft onze interne organisatie. Dus eigenlijk in de zin van ‘practice what you preach’. Vandaar dat we gekeken hebben naar welke mogelijkheden er zijn om dit beleid actief aan te bieden. De keuze om samen te werken met Simple Check is hier op gestoeld. Zij zijn helder en pragmatisch. De communicatie liep vanaf het eerste moment zeer prettig. En de kennis en ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheid wordt op een motiverende wijze met ons gedeeld. Al vanaf het eerste moment dat ik in contact kwam met de projectmanager, Jochem de Boer, wist ik, dit zit goed. Ik ervaar het contact als helder en oprecht. Geen poeha maar down to earth. Dat spreekt mij enorm aan.

Helderheid en betrokkenheid

Het begrip duurzame inzetbaarheid is voor veel mensen een containerbegrip. Hierdoor is het vaak ongrijpbaar. En dat is juist wat we niet willen. We willen helderheid en zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij hun eigen duurzame inzetbaarheid. Daarom definiëren wij het begrip duurzame inzetbaarheid eenvoudig en herkenbaar: Hoe kun je zo lang mogelijk gezond én met plezier blijven werken? Dat geldt voor iedereen!
Vanuit een intrinsieke motivatie actief bezig zijn met je eigen gezondheid en vitaliteit is de sleutel tot succes op lange termijn. Vanuit mijn HRM achtergrond ben ik hier al vaker in aanraking mee geweest en weet ik hoe belangrijk het is om ook, of misschien wel juist, preventief hiermee aan de slag te gaan.”

“Ik ben zeer positief over de aangeboden Health Check! Ik zou dit graag willen herhalen. Bv 1x per jaar of 2 jaar. Zo kun je checken of er verbeteringen of juist niet gehaald zijn bij jezelf.” _Reactie van een deelnemer aan de Health Check bij UMCG.

“Door bij ons op de locatie, een health check aan te bieden creëren we, binnen een half uur, op een laagdrempelige manier, duidelijkheid. Iedere deelnemer krijgt direct inzicht in zijn of haar fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast heb je meteen inzicht in de nodige informatie en handvatten om actief aan de slag te gaan met je eigen gezondheid en vitaliteit. En dus met je duurzame inzetbaarheid.”

“Het is fijn om te weten hoe je ervoor staat. Ga hier zeker mee aan de slag.”_Reactie van een deelnemer aan de Health Check bij UMCG.

Positieve invloed

“Dit initiatief werd direct positief ontvangen. Door zowel de directie, het MT, de leidinggevenden en de overige collega’s. En dit voelden en voelen we organisatiebreed. Doordat letterlijk iedereen zo enthousiast heeft gereageerd waren de 300 plekken voor de health check, die we voor nu hadden gereserveerd, snel ingevuld. Tevens hebben de leidinggevenden een inspirerende en informatieve workshop gekregen over het belang en de invloed van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Ook kregen ze handvatten om dit onderwerp te bespreken met hun mensen. Door deze workshop aan te bieden hebben de managers veel meer tools in handen om hun medewerkers goed te begeleiden en te bereiken waar nodig.

Meting

Simple Check heeft in opdracht van de afdeling Bouw & Facilitair van het UMCG, een (anonieme) groepsrapportage en een evaluatie onder alle deelnemers uitgevoerd. Deze inzichten delen we binnen onze organisatie om zo gericht ondersteuning te bieden bij het toepassen in de praktijk. Want daar is klaarblijkelijk wel behoefte aan. Deze check was voor ons zeker een zg. 0-meting. We hebben de intentie deze checks 1 keer per 2 jaar aan te bieden, passend binnen het grotere beleidskader van healthy ageing. Zodat we iedere keer kunnen reflecteren en een nieuw startpunt kunnen definiëren. In onze gemeenschappelijke visie staat niet voor niets dat we ons inzetten voor de gezondheid en het welzijn van mensen. We willen mensen helpen om langer gezond en actief te blijven. Dat geldt zeker ook voor ‘onze eigen medewerkers’. Dat past bij goed werkgeverschap. En dus goed bij het UMCG.”

Wilt u ook gericht aan het werk met de vitaliteit en gezondheid van uw medewerkers? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies!

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]