C-Scan: Meer inzicht over de impact van dit ‘Corona tijdperk’2020-09-24T14:53:49+02:00

Project Description

C-scan

C-Scan: Meer inzicht over de impact van dit ‘Corona tijdperk’

Het virus is misschien onzichtbaar, de gevolgen zijn dat zeker niet!

Waar de één een mondkap opzet en zich met voorraden terugtrekt in het eigen huis, leeft de ander zorgeloos door, alsof dat hele coronavirus niet bestaat. Het is inmiddels wel duidelijk dat iedereen verschillend reageert op een dreigende situatie zoals het coronavirus. Maar hoe houdt u nu als werkgever een vinger aan de pols? En hoe weet je als werknemer of je op de juiste manier weet om te gaan met de mogelijke angsten, onzekerheden en spanningen die gepaard gaan met deze crisis?

C-Scan van Simple Check biedt inzicht

Simple Check biedt u nu de mogelijkheid aan om een gedegen aanpak binnen uw werkomgeving en bedrijf op te zetten om zo de gevolgen van de Corona Crisis dragend te maken. Niet alleen voor nu, maar ook voor de lange termijn. Door de scan wordt direct duidelijk hoe uw werknemers de crisis meemaken en of hebben doorgemaakt. En dus, of er behoefte is aan (meer) gerichte ondersteuning en of het bestaande aanbod van interventies voldoet aan de behoefte van de medewerker.

Medewerkers krijgen na het invullen van de C-Scan hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard, met een uitleg van hun score en adviezen op basis van hun score. Hier kan de werkgever of adviseur ook het eigen aanbod aan producten / interventies koppelen, zodat de medewerkers gepersonaliseerd producten krijgen aangeboden.

Voor management, HR of coaches is terugkoppeling van anonieme groepsscores mogelijk via het HR management dashboard. Ook kan Simple Check voor u een anonieme groepsrapportage maken en deze presenteren door een van onze DI adviseurs.

Doel

 1. Inzichtelijk maken van de belangrijkste aangrijpingspunten voor duurzame inzetbaarheid in relatie tot de Corona Crisis.
 2. Bewustwording en hulpmiddel bij het aanbieden van gerichte ondersteuning gericht op duurzame inzetbaarheid in relatie tot de Corona Crisis

Het resultaat geeft een helder inzicht over de eigen mogelijke belemmeringen of uitdagingen die men ervaart. Denk hierbij aan het ophopen van spanningen, de mogelijke financiële impact van deze crisis of de onzekerheid over het voortbestaan van jouw baan. Dit biedt een uitstekende basis om aan de slag te gaan met de voor de deelnemer belangrijke thema’s. Zo kan men een persoonlijk actieplan maken gericht op de verbeterpunten die zichtbaar worden uit de test. Dit kan uiteraard ook op groepsniveau, door middel van een -anonieme- groepsrapportage. _ aldus Ellen Rentenaar, DI adviseur bij Simple Check

De C-Scan geeft inzicht in de volgende onderdelen, alles in relatie tot het COVID-19 virus:

 • Huidig functioneren
 • Motivatie en betrokkenheid
 • Financieel 
 • Algemene Gezondheid 
 • Algemene Gezondheid 
 • Vermoeidheid & Energie
 • Belemmerende Factoren
 • Persoonlijk Leiderschap
  • Eigen regie
  • Veranderingsbereidheid
  • Weerbaarheid

Voordelen

→De scan wordt online aangeboden via het -uiterst beveiligd- persoonlijk health dashboard van onze partner Johan B.V.

→Iedere deelnemer krijgt direct na het invullen van de test feedback en passend advies bij het resultaat. Hierbij kunt u denken aan een aantal duidelijke tips en adviezen, een stappenplan en inspirerende filmpjes die aansluiten bij de resultaten.

→Tevens biedt Simple Check meer content die u, als werkgever kunt aanbieden op het, voor uw bedrijf ingerichte, ‘Inspiratieplein’ op het Johan portaal. Deze kunt u zelf verder inrichten met uw eigen content of interventieaanbod. Dit kan ook altijd door een van de adviseurs van Simple Check worden gedaan.

Werkwijze

Iedere deelnemer krijgt een link toegestuurd om zo een persoonlijk account te maken op het Johan portaal. Vervolgens wordt ze, stap voor stap, uitgelegd hoe ze dit kunnen aanmaken. In verband met de privacy wordt altijd gevraagd dit account aan te maken met een privé email adres. Vervolgens ontvangen ze op hun mobiel een unieke code om in te loggen op hun -uiterst beveiligd- persoonlijk health dashboard. Op dit dashboard komt dan direct de C-Scan in beeld. Nadat de scan is ingevuld heeft men direct inzicht in zijn of haar resultaten. Tevens vind je dan allerlei tips en adviezen gerelateerd aan de resultaten. 

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]