5 knelpunten van een effectief gezondheidsbeleid2021-04-01T13:04:31+02:00

Project Description

5 knelpunten van een effectief gezondheidsbeleid

Het is inmiddels duidelijk hoe belangrijk het is om blijvende aandacht te hebben voor gezondheid en vitaliteit. Dit geldt voor zowel werkgevers als werknemers. En dat vraagt om nieuwe kennis en inzichten. 

Dagelijks gaan wij het gesprek aan met bedrijven over hun visie en beleid omtrent duurzame inzetbaarheid. Vrijwel allemaal vinden ze de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers zeer belangrijke thema’s. Toch zijn ze niet altijd tevreden over hun resultaten op dit vlak. Budgettaire beperkingen spelen een rol, maar de grote bottleneck lijkt een gebrek aan inzicht. Zo blijkt dat werkgevers vaak wel beschikken over eenzijdige informatie over de gezondheid van werknemers (bijvoorbeeld uit PMO of tevredenheidsonderzoeken) maar dat er behoefte is aan meer kennis om zo de data om te kunnen zetten naar een effectief gezondheidsbeleid.

Dialoog en verantwoordelijkheid

De stap om gezondheidsrisico’s in de organisatie bespreekbaar te maken is een heikel punt. Veel werkgevers en managers vinden het lastig om inzicht te krijgen in de leefstijl en de daarbij behorende keuzes (en de daarmee gepaarde gezondheidsrisico’s) van de werknemers. Want wat mag je bespreken en wat niet? En wie is nu waar verantwoordelijk voor? Op dit moment zie je deze onduidelijkheid veel terug in de keuzes die gemaakt (moeten) worden om het thuiswerken zo goed mogelijk in te richten. Wie zorgt er thuis voor de juiste werkplek? En hoe moet je dat op afstand monitoren? Daarnaast blijkt veelal dat er op de werkplek wel de juiste middelen beschikbaar zijn, maar dan worden ze toch niet goed gebruikt.

Ontbreken kennis en inzicht

Een tweede knelpunt is het ontbreken van kennis en inzicht over de oorzaken van gezondheidsproblemen. Zowel bij de werkgever als bij de werknemer. In hoeverre is men zich bewust van de relatie die bestaat tussen de mentale en fysieke druk? Denk hierbij aan onderwerpen als mantelzorg, financiële situatie en werk- privé balans.

Overzicht passende interventies

Werkgevers en werknemers verschillen ook vaak van inzicht over de ruimte en mogelijkheden die werkgevers hebben om de gezondheid van hun personeel te bevorderen. Zo is een veelgehoorde opmerking dat er veel interventies op de planken liggen bij HRM, maar dat daar niet of nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. En dat is zonde. Zo ontstaat het beeld bij de werkgever dat er onvoldoende animo is om actief aan de gang te gaan met de eigen duurzame inzetbaarheid en/of het beeld bij de werknemer dat er niets wordt gedaan om deze stap te kunnen nemen.

Draagvlak en bewustwording

Gezondheid en levensstijl blijven doorgaans gevoelige onderwerpen. De positieve impact van het bespreekbaar maken hiervan wordt niet altijd door iedereen (h)erkend. Het is dan ook niet gek dat het even duurt voordat men enthousiast is over een gezondheidsbeleid. Hoe meer mensen achter een voorstel staan, des te meer je voor elkaar krijgt. Dit geldt voor zowel het management als de werknemer. Daarbij komt dat als de werknemer enthousiast is over het plan, de kans groter is dat het management volgt. Medewerkers maken tenslotte het bedrijf. Echter, collega’s kunnen ook weerstand bieden. Zorg er dus voor dat iedereen het nut inziet en de noodzaak voelt.

Vraag en aanbod

Als laatste punt zoomen we in op de behoeftes van de medewerkers en het aanbod vanuit de werkgever. Het is niet altijd zo dat dit naadloos op elkaar aansluit. Dat kan ook niet omdat ieder mens anders is en zich ook steeds weer ontwikkelt, waardoor er mogelijk andere behoeftes ontstaan. Dit wordt vaak over het hoofd gezien bij het realiseren van een interventie pakket vanuit de werkgeverskant. Het is dan ook zaak goed inzicht te krijgen in wat er speelt, en welke behoeftes daar bij horen.

Een effectief gezondheidsbeleid maak je niet alleen!

Door te kiezen voor Simple Check komt alles samen. Want voor alle bovengenoemde knelpunten biedt Simple Check een oplossing. Zo krijgt u alle handvatten, tools en inzichten die nodig zijn om te komen tot een effectief gezondheidsbeleid. 

Lees meer over de knelpunten én de oplossingen in onze whitepaper! 

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]