arbowet-preventief-medisch-onderzoek2018-05-02T13:46:30+02:00

Is preventief medisch onderzoek verplicht?

Artikel 18 in de “Arbeidsomstandighedenwet” stelt iedere werkgever verplicht periodiek een Preventief Medisch Onderzoek aan haar werknemers aan te bieden.

De Arbowet schrijft echter niet concreet voor welke gezondheidsaspecten in het gezondheidsonderzoek moeten worden opgenomen. Ieder bedrijf brengt eigen arbeidsrisico’s met zich mee, waardoor de invulling van het preventief medisch onderzoek per bedrijf verschilt. Met deze maatregel wil de Arbowet het gebruik van preventieve gezondheidsonderzoeken stimuleren en werknemers beschermen. Met het PMO van Simple Check voldoet u aan deze verplichting.

Criteria

De criteria waaraan een PMO aan moet voldoen zijn in de Arbowet vastgelegd. Zo mag een gezondheidsonderzoek slechts een indicatie geven over de gezondheid en geen ziekten constateren. De kernwaarden waaraan een PMO moet voldoen, gelden als richtlijn voor preventieve gezondheidschecks. Wij hebben de de richtlijnen voor u op een rij gezet.

Hoe vaak

De Arbowet bepaalt niet om de hoeveel jaar de werkgever zijn werknemers een PMO aan moet bieden. De periodiciteit hangt af van de arbeidsrisico’s die de werkzaamheden met zich mee brengen. Op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie zal de werkgever bepalen welke periodiciteit in zijn bedrijf zal gelden. Tevens kan de werkgever bepalen om onderscheid te maken in bepaalde leeftijdsgroepen. Bijvoorbeeld dat de ene groep werknemers om de twee jaar een gezondheidsonderzoek krijgt aangeboden en de andere groep om de drie jaar.

[gravityform id=”34″ title=”true” description=”false”]